Infopäev 05.05.2022 veebis: Toidualase teabe esitamine

Infopäeval keskendume turukorralduslikele märgistamise erinõuetele, mis kehtivad teatud toidugruppide kohta.