TOIDU MÄRGISTAMISE
E-KÄSIRAAMAT

←Tagasi esilehele

Käsiraamatus viidatud juhendid ja muud lisamaterjalid

Küsimused ja vastused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011 (milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele) kohaldamise kohta (2018/C 196/01)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52018XC0608(01)

 

Komisjoni teatis, 13. juuli 2017, seoses teabe esitamisega allergiat või talumatust tekitavate ainete või toodete kohta, mis on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011 (milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele) II lisas (C/2017/4864)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52017XC1213(01)

 

Komisjoni teatis määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 26 lõike 3 sätete kohaldamise kohta (2020/C 32/01)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52020XC0131(01)

 

„Juhend määruse (EL) nr 2018/775 rakendamiseks Eestis“ (Maaeluministeerium, Veterinaar- ja Toiduamet, 2020)

https://www.agri.ee/sites/default/files/content/valjaanded/valjaanne-2020-juhend-maarus-2011-1169-eesti.pdf

 

Komisjoni teatis – Kaitstud päritolunimetuse (KPN) või kaitstud geograafilise tähisega (KGT) koostisainet sisaldava toidu märgistamise suunised

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52010XC1216(01)

 

Komisjoni teatis meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu liigitamise kohta (2017/C 401/01)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52017XC1125(01)

 

Viimati uuendatud: 13. juuli 2021