Teadmussiirde pikaajaline programm
toiduohutuse valdkonnas

Programmi eesmärk on tõsta põllumajanduse ja toidu töötlemise valdkonnas
tegutsevate inimeste toidu ja toiduohutuse alast teadlikkust.

Teadmussiirde pikaajaline programm
toiduohutuse valdkonnas

Programmi eesmärk on tõsta põllumajanduse ja toidu töötlemise valdkonnas
tegutsevate inimeste toidu ja toiduohutuse alast teadlikkust.

Viimased postitused

Infopäev 15.10.2020 Tartus: Hea hügieenitava juhendid

Infopäeval tutvustatakse veebipõhiseid hea hügieenitava juhendeid, räägitakse toiduhügieeni- ja enesekontrollinõuete rakendamisest praktikas ning Veterinaar– ja Toiduameti tegevusest nõuete täitmise kontrollimisel.

p

Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

u

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

PROGRAMMI VIIVAD ELLU