Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   Keemiline ohutus

   Toidu keemiline ohutus on tagatud juhtudel, kus keemiliste ühendite sisaldus toidus ei ohusta inimese tervist. Ühendite toitu lisamine või mittetaotluslik sisaldumine selles loetakse ohutuks ainult sel juhul, kui kõikide erinevate toitude kaudu saadav ühendi kogus jääb lubatud päevadoosist väiksemaks.

   Keemiliste ohtudega toidu saastumine võib toimuda igas toidukäitlemise etapis alates tooraine kasvatamisest kuni valmistoodete tarbimiseni. Keemiliste ohtude alla kuuluvad näiteks veterinaarravimite jäägid, pesemis- ja desinfitseerimisainete jäägid, raskemetallid, toidus väärkasutatud või piirnorme ületavad lisaained, pakendist migreeruvad ühendid, kasutada mitte lubatud või toidus piirnorme ületavad lõhna- ja maitseained jne.

   Kõige olulisemateks toidu keemilisteks ohtudeks peetakse saasteained, mida saab jaotada nelja gruppi: keskkonnast tulenevad saasteained, toidu töötlemisel tekkivad saasteained; toidu tootmisel (põllumajanduses) tekkivad saasteained; looduslikult esinevad toksilised ühendid.

   Teavet kehtivate õigusaktide ja nende rakendamise kohta leiate Maaeluministeeriumi veebilehelt https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/toiduohutus/keemiline-ohutus ning Veterinaar- ja Toiduameti veebilehelt https://vet.agri.ee/?op=body&id=680

   Siia lehele koondame teabe- ja juhendmaterjali ning muud teavet erinevate keemilise ohutuse aspektide kohta.

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!