Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   Lisaained

   Lisaaine on aine, mida lisatakse toidule tehnoloogilisel eesmärgil, näiteks toidu paremaks säilitamiseks (säilitusained), vajaliku konsistentsi saavutamiseks (stabilisaatorid, tardained, emulgaatorid, paksendajad), toidule värvuse andmiseks (toiduvärvid). Tulenevalt nende põhifunktsioonist jaotatakse lisaained rühmadeks. Kuulumine põhirühma ei välista lisaainete teisi funktsioone. Lisaainetel on Euroopa numbritunnus ehk  E-number.

   Lisaainete toidus kasutamise vajadus peab olema põhjendatud. See tähendab, et lisaainet on lubatud toidus kasutada vaid juhul, kui toidu omaduste parandamist või toiteväärtuse säilitamist ei ole võimalik saavutada muude tehnoloogiliste võtetega. Kõik lisaaineid, mida võib kindlal eesmärgil kasutada, on kirjas Euroopa Liidu toidu lisaainete loetelus.

   Kasutada lubatud lisaainete ohutust on hinnanud toidu teaduskomitee (SCF, Scientific Committee for Food) ja/või Euroopa Toiduohutusamet (EFSA). Käimas on ka 2020. aastani vältav programm, mille käigus hindab EFSA värskete teadusandmete põhjal uuesti praegu kasutada lubatud lisaainete ohutust ja tarbimist. Lisaaineid hinnatakse nende toksilisuse, kantserogeensuse, mutageensuse ja teiste näitajate suhtes. Toksikoloogilise hinnangu põhjal määratakse vajadusel lisaainele aktsepteeritav päevane kogus (ADI), mis näitab aine kogust, mida võib ööpäevas kogu eluea jooksul ohutult tarbida, arvestatuna kehakaalu kilogrammi kohta. EFSA loeb lisaaine kasutuse ohutuks ainult siis, kui kõikide eri toitude kaudu saadav lisaaine kogus päevas jääb alla aktsepteeritava päevadoosi (ADI).

   Teavet lisaaineid käsitlevate õigusaktide kohta leiate Maaeluministeeriumi toidu keemilise ohutuse lehe alajaotusest “Lisaained”

   https://www.agri.ee/toiduohutus-toidumargistus/toiduohutus/keemiline-ohutus

   Siia lehele koondame teabe- ja juhendmaterjali, mis annavad eelkõige toidukäitlejale vajalikku teavet lisaainete ja nende kasutamise kohta.

   Taimede, loomade, toidu ja sööda alalise komitee (PAFF) uuendtoidu ja toksikoloogilise ohutuse sektsiooni lisaainete määrusega (EÜ) nr 1333/2008 seotud tõlgendusotsused

   Ülevaade, Maaeluministeerium

   Toidu lisaainete kasutamine

   Teabematerjal, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 2019

   Lisaainete määruses toodud toidugruppide kirjeldus

   Juhend, tõlge, Euroopa Komisjon, versioon 3, 2016

   Guidance document describing the food categories

   Juhend inglise keeles, Euroopa Komisjon, versioon 6, november 2022

   Lisaainete kasutamise erand kolmes Eesti
   rahvuslikus lihavalmistises

   Infoleht, Maaeluministeerium, mai 2021

   EFSA explains the Safety of Aspartame

   Teabematerjal, Euroopa Toiduohutusamet, 2014

   EFSA explains nitrites and nitrates added to food

   Teabematerjal, Euroopa Toiduohutusamet, 2017

   Toidu lisaainetena kasutatavate nitritite (E 249-250) kvantitatiivne riskihinnang

   Rakendusuuring, Eesti Maaülikool, 2016

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!