Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   Märgistamine

   Toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine

   Toidu (sh toidulisandi) kohta on võimalik esitada toitumis- ja tervisealaseid väiteid toidus sisalduvate toitainete ja muude ainete kasulike omaduste esiletõstmiseks. Väite esitamine on vabatahtlik, kuid esitamisel tuleb kinni pidada teatud nõuetest. See teabematerjal  koondab neljale leheküljele väidete esitamisega seotud olulisemad nõuded. Teabematerjal on koostatud lähtuvalt väidete määrusest (EÜ) nr 1924/2006 ning asjakohastest juhenditest. 

   Teabematerjali võite ise välja trükkida või küsida trükist Toiduliidust

    

   Munade tootmine, pakendamine ja märgistamine

   Munade tootmisel, pakendamisel ja märgistamisel on omad reeglid. Teabematerjal on mõeldud toitu käitlevatele ettevõtetele eesmärgiga anda ülevaade nõuetest, millest erineva linnuliigi munade tootmisel, pakendamisel ja märgistamisel lähtuda tuleb. 

   Teabematerjali võite ise välja trükkida või küsida trükist Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast

    

   Gluteenivaba toit

   Teabematerjal on mõeldud toitu käitlevatele ettevõtetele eesmärgiga anda ülevaade:

   • Mis on gluteen?
   • Mis on gluteenivaba toit ning kellele ja miks see oluline on?
   • Millised on väljendite „gluteenivaba“ ja „väga väikese gluteenisisaldusega“ kasutamise tingimused?
   • Millele tuleb gluteenivaba toidu käitlemisel tähelepanu pöörata?
   • Millised on kasutatavad analüüsimeetodid?
   • Mis on gluteenivaba kaubamärk?
   • Viited asjakohasele seadusandlusele sh standarditele

   Teabematerjali on koostanud Eesti Toiduainetööstuse Liit koostöös Eesti Tsöliaakia Seltsiga. 

   Teabelehe võite ise välja trükkida või küsida trükist Eesti Toiduainetööstuse Liidust.

   Toidualase teabe esitamise põhinõuded

   Toidualase teabe esitamist reguleerib ennekõike Euroopa Liidu määrus nr 1169/2011.
   Teabelehes on lühidalt välja toodud peamised toidu märgistamise nõuded ja juhitud tähelepanu nende asukohale õigusaktides. Teabelehest saate esmase info, kuid see ei sisalda kogu vajalikku teavet korrektse märgistuse koostamiseks. Sageli kohandatakse erandeid. Täpse info saamiseks tuleb kindlasti lugeda ka õigusakte.

   Teabelehe võite ise välja trükkida või küsida trükist Toiduliidust.

   Toitumisalase teabe esitamine

   Toitumisalast teavet antakse toidu energiasisalduse (kalorsuse) ja teatud toitainete (nt rasvad, süsivesikud, kiudained, valgud, vitamiinid, mineraaltoitained) sisalduse kohta. Vastavalt kehtivatele nõuetele on toitumisalase teabe esitamine kohustuslik müügipakendis oleva töödeldud toidu märgistusel.

   Teabematerjal „Toitumisalase teabe esitamine“ koondab neljale leheküljele energiasisalduse ja teatud toitainete koguste esitamise nõuded. Teabematerjal on koostatud lähtuvalt EL määrusest nr 1169/2011 ning asjakohastest juhenditest. Tuuakse välja olulisemad nõuded ning esitatakse näited nende täitmise kohta.

   Teabematerjali võite ise välja trükkida või küsida trükist Toiduliidust või Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast.

    

   Allergeenide ja talumatust tekitavate ainete esitamine toidu märgistusel

   Vastavalt kehtivatele nõuetele tuleb toidu märgistusel allergeenidena rõhutatult välja tuua teatud koostisosad. Need esitatakse koostisosade loetelus teistest koostisosadest eristuval kujul.

   Teabematerjal „Allergeenide ja talumatust tekitavate ainete esitamine toidu märgistusel“ toob ühel lehel kokkuvõtvalt välja märgistusel esitatavad allergeenid ja talumatust tekitavad ained ning selgitab nende esitamise viise.

   Teabematerjali võite ise välja trükkida või küsida trükist Toiduliidust või Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast.

    

   Millist infot sisaldab toidu märgistus?

   See teabeleht annab graafiliselt ülevaate peamistest toidu märgistamise nõuetest. Toidualase teabe esitamist reguleerib ennekõike Euroopa Liidu määrus nr 1169/2011. Siit saate esmase teabe, kuid korrektse märgistuse koostamiseks tuleb kindlasti lugeda ka õigusakte.

   Teabelehe võite ise välja trükkida või küsida trükist Toiduliidust.

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!