Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   Märgistamine

   Toidu märgistuse loetavuse ja teksti paigutuse hea tava

   Hea tava on välja töötatud koostöös pakendidisainerite ja toidutööstuse esindajatega, et anda märgistuse koostajale ja kujundajale soovitusi hästi nähtava ja loetava märgistuse loomiseks. Heas tavas käsitletakse loetavust mõjutavaid tegureid, eeskätt teabe asukoha, selle paigutuse ja esitusviisi, tüpograafia ning pakendite ja trükitehnikaga seonduvat. Toidualase teabe esitamise ja toidu märgistamise sisulisi nõudeid selgitatakse toidu
   märgistamise e-käsiraamatus.

   Materjali on koostanud, kujundanud ja visualiseerinud Koor OÜ koostöös Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ning Põllumajandus- ja Toiduametiga.

   Autorid tutvustavad materjali videoloengus, mille leiate SIIT

    

   Toidu nimetused. Vesi ja veepõhised joogid

   Toidukäitleja peab toidule nimetuse andmisel lähtuma määruses (EL) nr 1169/2011 toodud toidualase teabe esitamise nõuetest. Toidu nimetusena tuleb kasutada selle seaduslikku, üldtuntud või kirjeldavat nimetust. Teabelehes selgitatakse millistele nõuetele peavad vastama looduslik mineraalvesi, allikavesi, joogivesi, muud veed ja veepõhised joogid.

   Teabematerjal on avaldatud üksnes elektrooniliselt, võite selle ise välja trükkida.

   Videoloeng. Toidualase teabe esitamise põhinõuded

   Eesti Toiduainetööstuse Liidu ja Maaeluministeeriumi koostöös valminud videoloengus tutvustab Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna peaspetsialist Hellika Kallaste  kõigi toidugruppide puhul kehtivaid toidu märgistamise üldnõudeid, mida tuleb järgida siis, kui toit on mõeldud müümiseks tarbijale või toitlustusettevõttele.

    

   Videoloeng. Toidualase teabe esitamine, toidugruppide erinõuded

   Eesti Toiduainetööstuse Liidu ja Maaeluministeeriumi koostöös valminud videoloengus tutvustab Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna peaspetsialist Hellika Kallaste teatud toidugruppide puhul kehtivaid erinõudeid, mida tuleb täita lisaks üldnõuetele, kui neid toite müüakse tarbijale või toitlustusettevõttele.

    

   Videoloeng. Toitumisalase teabe ning toitumis- ja tervisealaste väidete esitamise nõuded

   Eesti Toiduainetööstuse Liidu ja Maaeluministeeriumi koostöös valminud videoloengus tutvustab Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna peaspetsialist Külli Johanson toitumisalase teabe ning toitumis- ja tervisealaste väidete esitamise nõudeid, mida tuleb järgida, kui toite müüakse tarbijale või toitlustusettevõttele.

    

   Toidu nimetused. Mahlatooted

   Toidukäitleja peab toidule nimetuse andmisel lähtuma määruses (EL) nr 1169/2011 toodud toidualase teabe esitamise nõuetest. Toidu nimetusena tuleb kasutada selle seaduslikku, üldtuntud või kirjeldavat nimetust. Teabelehes selgitatakse millised on mahlatoodete reguleeritud nimetused ja milliste toodete puhul neid kasutatakse.

   Teabematerjali võite ise välja trükkida või küsida trükist Toiduliidust

   Toidu nimetused. Piima ja piimatooted

   Toidukäitleja peab toidule nimetuse andmisel lähtuma määruses (EL) nr 1169/2011 toodud toidualase teabe esitamise nõuetest. Toidu nimetusena tuleb kasutada selle seaduslikku, üldtuntud või kirjeldavat nimetust. Teabelehes selgitatakse millised on joogipiimade ja teatud piimatoodete reguleeritud nimetused ja milliste toodete puhul neid kasutatakse. Selles teabelehes on esitatud  joogipiimad, kondenspiimad ja piimapulbrid ning erinevad piimarasvatooted.

   Teabematerjali võite ise välja trükkida või küsida trükist Toiduliidust

   Toidu nimetused. Piimatooted

   Toidukäitleja peab toidule nimetuse andmisel lähtuma määruses (EL) nr 1169/2011 toodud toidualase teabe esitamise nõuetest. Toidu nimetusena tuleb kasutada selle seaduslikku, üldtuntud või kirjeldavat nimetust. Teabelehes selgitatakse millised on teatud piimatoodete reguleeritud nimetused ja milliste toodete puhul neid kasutatakse. Selles teabelehes on esitatud koor, pett, hapupiimatooted, kohupiimatooted, juust, vadak ja jäätis.

   Teabematerjali võite ise välja trükkida või küsida trükist Toiduliidust

   Toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine

   Toidu (sh toidulisandi) kohta on võimalik esitada toitumis- ja tervisealaseid väiteid toidus sisalduvate toitainete ja muude ainete kasulike omaduste esiletõstmiseks. Väite esitamine on vabatahtlik, kuid esitamisel tuleb kinni pidada teatud nõuetest. See teabematerjal  koondab neljale leheküljele väidete esitamisega seotud olulisemad nõuded. Teabematerjal on koostatud lähtuvalt väidete määrusest (EÜ) nr 1924/2006 ning asjakohastest juhenditest. 

   Teabematerjali võite ise välja trükkida või küsida trükist Toiduliidust

    

   Munade tootmine, pakendamine ja märgistamine

   Munade tootmisel, pakendamisel ja märgistamisel on omad reeglid. Teabematerjal on mõeldud toitu käitlevatele ettevõtetele eesmärgiga anda ülevaade nõuetest, millest erineva linnuliigi munade tootmisel, pakendamisel ja märgistamisel lähtuda tuleb. 

   Teabematerjali võite ise välja trükkida või küsida trükist Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast

    

   Gluteenivaba toit

   Teabematerjal on mõeldud toitu käitlevatele ettevõtetele eesmärgiga anda ülevaade:

   • Mis on gluteen?
   • Mis on gluteenivaba toit ning kellele ja miks see oluline on?
   • Millised on väljendite „gluteenivaba“ ja „väga väikese gluteenisisaldusega“ kasutamise tingimused?
   • Millele tuleb gluteenivaba toidu käitlemisel tähelepanu pöörata?
   • Millised on kasutatavad analüüsimeetodid?
   • Mis on gluteenivaba kaubamärk?
   • Viited asjakohasele seadusandlusele sh standarditele

   Teabematerjali on koostanud Eesti Toiduainetööstuse Liit koostöös Eesti Tsöliaakia Seltsiga. 

   Teabelehe võite ise välja trükkida või küsida trükist Eesti Toiduainetööstuse Liidust.

   Toidualase teabe esitamise põhinõuded

   Toidualase teabe esitamist reguleerib ennekõike Euroopa Liidu määrus nr 1169/2011.
   Teabelehes on lühidalt välja toodud peamised toidu märgistamise nõuded ja juhitud tähelepanu nende asukohale õigusaktides. Teabelehest saate esmase info, kuid see ei sisalda kogu vajalikku teavet korrektse märgistuse koostamiseks. Sageli kohandatakse erandeid. Täpse info saamiseks tuleb kindlasti lugeda ka õigusakte.

   Teabelehe võite ise välja trükkida või küsida trükist Toiduliidust.

   Toitumisalase teabe esitamine

   Toitumisalast teavet antakse toidu energiasisalduse (kalorsuse) ja teatud toitainete (nt rasvad, süsivesikud, kiudained, valgud, vitamiinid, mineraaltoitained) sisalduse kohta. Vastavalt kehtivatele nõuetele on toitumisalase teabe esitamine kohustuslik müügipakendis oleva töödeldud toidu märgistusel.

   Teabematerjal „Toitumisalase teabe esitamine“ koondab neljale leheküljele energiasisalduse ja teatud toitainete koguste esitamise nõuded. Teabematerjal on koostatud lähtuvalt EL määrusest nr 1169/2011 ning asjakohastest juhenditest. Tuuakse välja olulisemad nõuded ning esitatakse näited nende täitmise kohta.

   Teabematerjali võite ise välja trükkida või küsida trükist Toiduliidust või Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast.

    

   Allergeenide ja talumatust tekitavate ainete esitamine toidu märgistusel

   Vastavalt kehtivatele nõuetele tuleb toidu märgistusel allergeenidena rõhutatult välja tuua teatud koostisosad. Need esitatakse koostisosade loetelus teistest koostisosadest eristuval kujul.

   Teabematerjal „Allergeenide ja talumatust tekitavate ainete esitamine toidu märgistusel“ toob ühel lehel kokkuvõtvalt välja märgistusel esitatavad allergeenid ja talumatust tekitavad ained ning selgitab nende esitamise viise.

   Teabematerjali võite ise välja trükkida või küsida trükist Toiduliidust või Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast.

    

   Millist infot sisaldab toidu märgistus?

   See teabeleht annab graafiliselt ülevaate peamistest toidu märgistamise nõuetest. Toidualase teabe esitamist reguleerib ennekõike Euroopa Liidu määrus nr 1169/2011. Siit saate esmase teabe, kuid korrektse märgistuse koostamiseks tuleb kindlasti lugeda ka õigusakte.

   Teabelehe võite ise välja trükkida või küsida trükist Toiduliidust.

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!