Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   Koolitused

   Korraldame täienduskoolitusi toiduhügieeni ja enesekontrolli valdkondades.

   Täienduskoolitused on sihtrühmale tasuta (kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud). Osalemine on vähese tähtsusega abi, mille arvestuslik summa on lisatud iga koolituse kirjelduse juurde. 

   Koolituste sihtrühm on:
   – põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
   – põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
   – toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
   – põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
   – isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
   – põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

   2022 läbiviidavad täienduskoolitused

   2022 läbiviidavad täienduskoolitused

   Eesti Maaülikool viib 2022. aasta esimesel poolaastal läbi järgnevad koolitused, mis toimuvad maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas. 

   „Proovide võtmine tootmiskeskkonnast üldhügieeni ja patogeenide seireks“ 21. jaanuar 2022. 

   Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=11982&id_ay_toimumine=18350&systeemi_seaded=3,1,12,1,

   „Toiduhügieen ja -ohutus, algaste“ 26. jaanuar 2022. 

   Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7722&id_ay_toimumine=18345&systeemi_seaded=3,1,12,1

   „Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel“ 4. veebruar 2022.

   Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=12962&id_ay_toimumine=18351&systeemi_seaded=3,1,12,1,

   „Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis“ 11. veebruar 2022.

   Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7963&id_ay_toimumine=18346&systeemi_seaded=3,1,12,1,

   „Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste“ 9.-11. märts 2022.

   Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7965&id_ay_toimumine=18349&systeemi_seaded=3,1,12,1,

   „Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel“ 18. märts 2022.

   Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8662&id_ay_toimumine=18348&systeemi_seaded=3,1,12,1,

   „Toidupatogeenide ülekandeteed, kasvu mõjutavad faktorid ning ohu minimeerimise võimalused“ 25. märts 2022. 

   Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=12965&id_ay_toimumine=18354&systeemi_seaded=3,1,12,1,

   „Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine“ 1. aprill 2022. 

   Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=9682&id_ay_toimumine=18347&systeemi_seaded=3,1,12,1,

   „Toidu säilivusaja määramise põhimõtted ja kestvuskatsete teostamine „ 22. aprill 2022. 

   Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=12964&id_ay_toimumine=18353&systeemi_seaded=3,1,12,1,

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!