Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   Koolitused

   Korraldame täienduskoolitusi toiduhügieeni ja enesekontrolli valdkondades.

   Täienduskoolitused on sihtrühmale tasuta (kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud). Osalemine on vähese tähtsusega abi, mille arvestuslik summa on lisatud iga koolituse kirjelduse juurde. 

   Koolituste sihtrühm on:
   – põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
   – põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
   – toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
   – põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
   – isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
   – põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

   2024 läbiviidavad täienduskoolitused

   2024 läbiviidavad täienduskoolitused

   Eesti Maaülikooli  täienduskoolitused 2024. aastaks. 

   Planeeritud on veel järgnevad koolitused, mis toimuvad veebis. Registreerumine on avatud.

   1. Infopäev: Tapale suunatavate loomade ja lindude puhtus (14. juuni)
   2. Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste (28.-30. august)
   3. Taimedest pärit sööda- ja toidumürgid (10. september)
   4. Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel (20. september)
   5. Infopäev: Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine toidukäitlemisettevõttes (27. september)
   6. Taimsete toodete mikrobioloogiline ohutus (6. detsember)

   Kõik koolitused toimuvad maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas.

   Koolituste info on üleval ka Eesti Maaülikooli avatud ülikooli koduleheküljel, aadressil: https://avatudylikool.emu.ee/koolitused/sihtruhmale/piptoit/

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!