Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

Koolitused

Korraldame täienduskoolitusi toiduhügieeni ja enesekontrolli valdkondades.

Täienduskoolitused on sihtrühmale tasuta (kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud).

Täienduskoolitusest võib osa võtta põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja; põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja; toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja; põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad); isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta; põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

2021 läbiviidavad täienduskoolitused

2021 läbiviidavad täienduskoolitused

 

2021. aastal on planeeritud järgnevad täienduskoolitused. Kõik loetletud täienduskoolitused on hetkel kavandatud toimuma maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas. 

Soovitud koolitustele saab registreeruda ka SIIT

 

Täienduskoolitusi korraldab Eesti Maaülikool. Täpsem teave korraldavate täienduskoolituse kohta ja registreerimine EMÜ kodulehelt.

Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!