Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   Koolitused

   Korraldame täienduskoolitusi toiduhügieeni ja enesekontrolli valdkondades.

   Täienduskoolitused on sihtrühmale tasuta (kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud).

   Täienduskoolitusest võib osa võtta põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja; põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja; toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja; põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad); isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta; põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

   2021 läbiviidavad täienduskoolitused

   2021 läbiviidavad täienduskoolitused

   Eesti Maaülikool viib selle aasta sügis-talvel läbi järgnevad koolitused.

   Toidupatogeenid, 1. oktoober 2021, registreerumine avatud 

   „Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis“ 8. oktoober 2021. Täpsem info ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7963&id_ay_toimumine=17607&systeemi_seaded=3,1,12,1,

   „Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine“ 29. oktoober 2021. Täpsem info ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=9682&id_ay_toimumine=17609&systeemi_seaded=3,1,12,1,

   „Toiduhügieen ja -ohutus, algaste“ 2. november 2021. Täpsem info ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7722&id_ay_toimumine=17668&systeemi_seaded=3,1,12,1,

   „Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel“ 12. november 2021. Täpsem info ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8662&id_ay_toimumine=17666&systeemi_seaded=3,1,12,1,

   „Salmonella spp toidupatogeenina“ 19. november 2021. Täpsem info ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=12502&id_ay_toimumine=17684&systeemi_seaded=3,1,12,1,

   „Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste“ 7.-9. detsember 2021. Täpsem info ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7965&id_ay_toimumine=17670&systeemi_seaded=3,1,12,1,

   Kõik koolitused toimuvad maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas.

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!