Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

Koolitused

Korraldame täienduskoolitusi toiduhügieeni ja enesekontrolli valdkondades.

Täienduskoolitused on sihtrühmale tasuta (kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud).

Sihtrühmaks on põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega ning põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja ja toidu valmistamise või töötlemisega tegeleva avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.

2019 toimuvad täienduskoolitused

2019 toimuvad koolitused

Täienduskoolitusi korraldab Eesti Maaülikool. Täpsem teave korraldavate täienduskoolituse kohta ja registreerimine EMÜ kodulehelt.

Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!