Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

Koolitused

Korraldame täienduskoolitusi toiduhügieeni ja enesekontrolli valdkondades.

Täienduskoolitused on sihtrühmale tasuta (kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud).

Sihtrühmaks on põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega ning põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja ja toidu valmistamise või töötlemisega tegeleva avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.

Iga-aastane täienduskoolituse loetelu, sisu ja elluviija selgub eelmise aasta lõpus. Täpsed toimumise ajad antakse teada jooksvalt.

2018 toimuvad täienduskoolitused

2018 toimuvad täienduskoolitused

Veebruar

2018. aastal on veel plaanis järgmised täienduskoolitused:

  • Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste, 24 akadeemilist tundi
  • Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis, 6 akadeemilist tundi
  • Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine, 12 akadeemilist tundi
  • Toiduhügieen ja enesekontroll väikeettevõttes/ eraelamus toidu valmistamisel, 6 akadeemilist tundi
  • Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus, 6 akadeemilist tundi

 Täienduskoolitusi korraldab Eesti Maaülikool. Täpsed toimumise ajad antakse teada jooksvalt.

2017 toimunud täienduskoolitused

2017 toimunud

täienduskoolitused

Täienduskoolitusi korraldab Eesti Maaülikool. Täpsem teave korraldavate täienduskoolituse kohta ja registreerimine EMÜ kodulehelt.

Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!