Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   Veebiseminarid ja videoloengud

   Veebiseminar: Toiduga kokkupuutuva plasti vastavusdeklaratsioon

   21. märtsil 2023 toimunud veebiseminaril rääkis toiduga kokkupuutuva plasti teemadel Külli Suurvarik, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik. Seminaril selgitab ta, mis on plastiga kaasneva vastavusdeklaratsiooni eesmärk, millistesse turustamisetappidesse peab see jõudma ning millised andmed tuleb vastavusdeklaratsioonil esitada.

    

    

   Videoloeng: Akrüülamiid toidus

   Akrüülamiid on genotoksiline kantserogeen, mis tekib teatud süsivesikuterikastes toitudes, kui neid kuumutada temperatuuril üle 120 °C.

   Mari Reinik, Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi riskihindamise osakonna juhataja, käsitleb loengus akrüülamiidi omadusi, leidumist, toksilist toimet ja sisaldust teatud toitudes. Samuti selgitab ta akrüülamiidi tekke ja sisalduse vähendamise võimalusi kartuli-, leiva-, teravilja- ja väikelastetoodetes ning kohvis. Loeng on salvestatud 27.12.2022.

   Teabematerjal “Akrüülamiid toidus ja
   selle vähendamise võimalused

    

   Videoloeng: Märgistamise e- käsiraamat

   Märgistamise e-käsiraamatu eesmärgiks on koondada toidu märgistamise nõuded erinevatest õigusaktidest ja neid nõudeid selgitada. Käsiraamat koosneb teooriaosast ja rakenduses “Koosta märgistus”. 

   Videoloengus tutvustab käsiraamatu tekstide koostaja Kairi Ringo käsiraamatu ülesehitust ja sisu ning rakenduse kasutusvõimalusi. Loeng on salvestatud 30.12.2022.

   Lisamaterjale leiate ka https://toiduteave.ee/valjaanded/margistamine/

   Veebiseminar: Muudame toiduvalikute tegemise lihtsaks

   Maaeluministeeriumi valitsemisala teenusedisaini arenguprogrammi raames tegeles selge märgistuse meeskond toidupakendite loetavuse parandamiseks lahenduste otsimisega. Millega meeskond programmi vältel tegeles, mida uut ja silmiavavat teada saadi, milliste võimalike lahendusteni jõuti ning millised on edasised plaanid rääkis 13. detsembril 2022. a Hellika Kallaste Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonnast.

   Veebiseminar: Lühiülevaade hallitusseentest ja nende mõjust inimesele

   8. detsembril 2022 toimunud veebiseminaril rääkis hoonete biokahjustuste ekspert Kalle Pilt sellest, kus ja milliseid hallitusseeni meie ümber on, millal hallitusseened meile ohtlikuks saavad, kuidas mõõta hallitusseente hulkasid ja määratleda liike ning kuidas tervisele ohtlikku olukorda ennetada või vältida.

   Veebiseminar: Kampülobakterid toidupatogeenina

   24. novembril 2022 toimus Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise professor Mati Roasto veebiseminar teemal „Kampülobakterid toidupatogeenina“. Kampülobakter (Campylobacter spp.) on kõige sagedasem toidutekkeliste bakteriaalsete gastroenteriitide põhjustaja Eestis ja Euroopa Liidus.  Loeng keskendub kampülobakterite olulisusele, allikatele, ülekandeteedele ning toiduohutuse riskide vähendamise võimalustele. Materjale samal teemal leiate ka meie veebilehelt https://toiduteave.ee/toiduohutus/bioloogiline-ohutus/toidu-mikrobioloogia/

   Veebiseminar toiduohutuse riskide hindamisest

   7. novembril 2022 toimunud veebiseminaril rääkisid Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi riskihindamise osakonna juhataja Mari Reinik ning  Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik Piret Priisalu. Käsitleti toiduohutuse riskide hindamise põhimõtteid ja protsessi, tutvustati riskihindamise alaseid tegevusi Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis ning anti infot, millised e-teenused on kasutusele võetud EFSA-ga suhtlemiseks ja riskihindamisprotsessi jälgimiseks.

   Veebiseminar: Ringlussevõetud plasti uued nõuded

   25. oktoobril 2022 toimunud veebiseminaril rääkis toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud ringlussevõetud plasti käsitleva määrusega (EL) nr 2022/1616 seonduvast Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik Külli Suurvarik. Seminaril tutvustati määruses kasutatavaid termineid, ringlussevõetud plasti turulelaskmise tingimusi, vastavusdeklaratsioone, ELi registris esitatavaid andmeid ja ka nõuetele ülemineku sätteid. Veebiseminari korraldas Eesti Toiduainetööstuse Liit.

   Lisainfo teema kohta saab ka Euroopa Komisjoni lehelt SIIT

    

    

   Veebiseminar-vestlus: “Toidujulgeolek, toitainete julgeolek – riiklik toitumiskava milleks ja kellele?”

   Toidujulgeoleku peamine eesmärk riiklikul tasandil on tagada toit kriisiolukorras lühiajaliselt. Rahvatervise seisukohast on vajalik vaadata aga toitainete kättesaadavust, mis pärineb mitmekülgsest tasakaalustatud toidust.  12. oktoobril 2022 toimunud vestluses professor Mihkel Zilmeriga arutletakse toidu ja toitainete julgeolekust ning kas riiklikud toitumissoovitused on tänases situatsioonis ajakohased ja vajalikud ning kellele eelkõige peaks soovitused olema suunatud.

    

    

   Veebiseminar: Piimaproovide võtmine ja tulemuste tõlgendamine

   18. veebruaril 2022 rääkis EPKK piimatoimkonna esinaine Pilleriin Puskar piimatootmise trendidest ning Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i klienditeeninduse juht Aire Pentjärv käsitles piimaproovide võtmist ja usaldusväärsete jõudluskontrollitulemuste tagamist. Veebiseminari korraldas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

    

    

   Veebiseminar: Toidu raiskamise vähendamine – “kõlblik kuni” asemel “parim enne”

   16. detsembril 2021. aastal tutvustasid Kristi Lember ja Katrin Lõhmus Maaeluministeeriumist toidu raiskamise vähendamise innovatsiooniprogrammi raames tehtud töö tulemusi ning juba tehtud ja võimalikke edasisi samme toidu säilimisaja märkimise muutmisel.

    

    

   Veebiseminar: Mati Roasto “Biokirmed toidutootmise keskkonnas”

   15. detsembril 2021. aastal käsitles Eesti Maaülikooli professor Mati Roasto oma loengus biokirmete olemust ja teket ning nende tuvastamise, ennetamise ja hävitamise võimalusi toiduainetööstuses. Täpsemalt saab lugeda ka teabematerjalist “Biokirmed toidutootmise keskkonnas”, mis on avaldatud siin.

    

    

   Veebiseminar: Rain Kuldjärv “Toidu tervisemõjuga seotud teadusuuringud”

   10. detsembril 2021. aastal rääkis AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse teadur ja suunajuht Rain Kuldjärv teemal “Toidu tervisemõjuga seotud teadusuuringud”. Otsisime vastust küsimustele, milliseid tervisealaseid väiteid võib toidu puhul kasutada ja kuidas kujuneb teaduslik tõendus toidu tervisele kasulike omaduste kohta.

    

   Videoloeng. Toidualase teabe esitamise põhinõuded

   Eesti Toiduainetööstuse Liidu ja Maaeluministeeriumi koostöös valminud videoloengus tutvustab Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna peaspetsialist Hellika Kallaste  kõigi toidugruppide puhul kehtivaid toidu märgistamise üldnõudeid, mida tuleb järgida siis, kui toit on mõeldud müümiseks tarbijale või toitlustusettevõttele.

    

   Videoloeng. Toidualase teabe esitamine, toidugruppide erinõuded

   Eesti Toiduainetööstuse Liidu ja Maaeluministeeriumi koostöös valminud videoloengus tutvustab Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna peaspetsialist Hellika Kallaste teatud toidugruppide puhul kehtivaid erinõudeid, mida tuleb täita lisaks üldnõuetele, kui neid toite müüakse tarbijale või toitlustusettevõttele.

    

   Videoloeng. Toitumisalase teabe ning toitumis- ja tervisealaste väidete esitamise nõuded

   Eesti Toiduainetööstuse Liidu ja Maaeluministeeriumi koostöös valminud videoloengus tutvustab Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna peaspetsialist Külli Johanson toitumisalase teabe ning toitumis- ja tervisealaste väidete esitamise nõudeid, mida tuleb järgida, kui toite müüakse tarbijale või toitlustusettevõttele.

    

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!