Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   Veebiseminarid ja videoloengud

   Videoloeng: Toidu märgistuse loetavuse ja teksti paigutuse hea tava

   Heas tavas sisalduvad praktilised soovitused toidu märgistamise, pakendimaterjalide valiku ning disaini ja kujundusega tegelejatele. Eelkõige käsitletakse loetavust mõjutavaid tegureid, mida selgitatakse  visuaalsete ja illustratiivsete näidetega. Videoloengus tutvustavad 2023. a lõpus valminud materjali ja annavad soovitusi pakendidisainile spetsialiseerunud agentuuri KOOR ning Regionaal- ja Põllumajandus- ministeeriumi esindajad. Hea tava leiate märgistamise e-käsiraamatust https://toiduteave.ee/margistamine/

    

    

   Videoloeng: Glükoalkaloidid kartulis

   Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuse (LABRIS) riskihindamise osakonna juhtivspetsialist Jüri Ruut räägib videoloengus glükoalkaloidide sisaldusest kartulis ning selle vähendamise võimalustest. Samuti tutvustab ta LABRISes läbiviidud kartulites sisalduvate glükoalkaloidide saadavuse hindamise tulemusi.

    

    

   Videoloeng: Toidu koostise parandamine

   Tervise Arengu Instituudi toitumise- ja liikumise osakonna vanemspetsialist Hanna Alajõe räägib videoloengus miks toidu koostise parandamine on oluline ning millised on Eestis seni tehtud sammud ja tulevikus planeeritavad tegevused. Ta räägib ka toidu koostise pakendipõhise kaardistamise tulemustest

    

    

   Videoloeng: Nitraadid ja nitritid köögiviljades

   Eesti Maaülikooli kaasprofessor Terje Elias (PhD) räägib oma videoloengus nitraatidest ja nitrititest köögiviljades. Loengus selgitatakse, millest sõltub see, kui palju neid aineid köögiviljades ja mahlades sisaldub ning mida saame teha sisalduse vähendamiseks. Loeng on salvestatud 2023. aasta detsembris.

    

    

   Videoloeng: Toiduohutuskultuur

   Detsembris 2023 salvestatud videoloengus tutvustab Eesti Maaülikooli lektor Katrin Laikoja toiduohutuskultuuri olemust ning võimalusi selle kujundamiseks ja hindamiseks.

    

    

   Videoloeng: Salmonella (liha)patogeenina

   Novembris 2023. a salvestatud videoloengus räägib Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise professor Mati Roasto teemal „Salmonella (liha)patogeenina“.

    

    

   Veebiseminar: Kas toiduraiskamine on uue ajastu mood?

   Fudloop asutaja Tarmo Seliste ja EMÜ maamajandusökonoomika õppetooli spetsialist-analüütik Kersti Aro räägivad toiduraiskamise vähendamise võimalustest. Seminar on salvestatud Eesti põllumajanduse aastanäitus EPA2023 raames 12. oktoobril 2023, vestlust juhib EPKK toiduvaldkonna juht Meeli Lindsaar.

    

    

   Veebiseminar: Kes katab meie toidulaua kriisi ajal?

   Eesti põllumajanduse aastanäitus EPA2023 raames 12. oktoobril 2023 salvestatud vestlusel selgitab olukorda Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kriisjuht Toomas Unt. Vestlust juhib EPKK toiduvaldkonna juht Meeli Lindsaar.

    

    

   Veebiseminar: Kuidas kujunevad toiduhinnad?

   Rakvere farmid AS algtootmise ja loomade varumise direktor Priit Dreimann ning METK-i Põllumajandusuuringute osakonna juhataja Ants-Hannes Viira arutavad toiduhindade kujunemise teemal. Seminar on salvestatud Eesti põllumajanduse aastanäitus EPA2023 raames 11. oktoobril 2023, vestlust juhib EPKK toiduvaldkonna juht Meeli Lindsaar.

    

    

   Veebiseminar: Toiduga kokkupuutuva plasti vastavusdeklaratsioon

   21. märtsil 2023 toimunud veebiseminaril rääkis toiduga kokkupuutuva plasti teemadel Külli Suurvarik, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik. Seminaril selgitab ta, mis on plastiga kaasneva vastavusdeklaratsiooni eesmärk, millistesse turustamisetappidesse peab see jõudma ning millised andmed tuleb vastavusdeklaratsioonil esitada.

    

    

   Videoloeng: Akrüülamiid toidus

   Akrüülamiid on genotoksiline kantserogeen, mis tekib teatud süsivesikuterikastes toitudes, kui neid kuumutada temperatuuril üle 120 °C.

   Mari Reinik, Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi riskihindamise osakonna juhataja, käsitleb loengus akrüülamiidi omadusi, leidumist, toksilist toimet ja sisaldust teatud toitudes. Samuti selgitab ta akrüülamiidi tekke ja sisalduse vähendamise võimalusi kartuli-, leiva-, teravilja- ja väikelastetoodetes ning kohvis. Loeng on salvestatud 27.12.2022.

   Teabematerjal “Akrüülamiid toidus ja
   selle vähendamise võimalused

    

   Videoloeng: Märgistamise e- käsiraamat

   Märgistamise e-käsiraamatu eesmärgiks on koondada toidu märgistamise nõuded erinevatest õigusaktidest ja neid nõudeid selgitada. Käsiraamat koosneb teooriaosast ja rakenduses “Koosta märgistus”. 

   Videoloengus tutvustab käsiraamatu tekstide koostaja Kairi Ringo käsiraamatu ülesehitust ja sisu ning rakenduse kasutusvõimalusi. Loeng on salvestatud 30.12.2022.

   Lisamaterjale leiate ka https://toiduteave.ee/valjaanded/margistamine/

   Veebiseminar: Muudame toiduvalikute tegemise lihtsaks

   Maaeluministeeriumi valitsemisala teenusedisaini arenguprogrammi raames tegeles selge märgistuse meeskond toidupakendite loetavuse parandamiseks lahenduste otsimisega. Millega meeskond programmi vältel tegeles, mida uut ja silmiavavat teada saadi, milliste võimalike lahendusteni jõuti ning millised on edasised plaanid rääkis 13. detsembril 2022. a Hellika Kallaste Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonnast.

   Veebiseminar: Lühiülevaade hallitusseentest ja nende mõjust inimesele

   8. detsembril 2022 toimunud veebiseminaril rääkis hoonete biokahjustuste ekspert Kalle Pilt sellest, kus ja milliseid hallitusseeni meie ümber on, millal hallitusseened meile ohtlikuks saavad, kuidas mõõta hallitusseente hulkasid ja määratleda liike ning kuidas tervisele ohtlikku olukorda ennetada või vältida.

   Veebiseminar: Kampülobakterid toidupatogeenina

   24. novembril 2022 toimus Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise professor Mati Roasto veebiseminar teemal „Kampülobakterid toidupatogeenina“. Kampülobakter (Campylobacter spp.) on kõige sagedasem toidutekkeliste bakteriaalsete gastroenteriitide põhjustaja Eestis ja Euroopa Liidus.  Loeng keskendub kampülobakterite olulisusele, allikatele, ülekandeteedele ning toiduohutuse riskide vähendamise võimalustele. Materjale samal teemal leiate ka meie veebilehelt https://toiduteave.ee/toiduohutus/bioloogiline-ohutus/toidu-mikrobioloogia/

   Veebiseminar toiduohutuse riskide hindamisest

   7. novembril 2022 toimunud veebiseminaril rääkisid Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi riskihindamise osakonna juhataja Mari Reinik ning  Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik Piret Priisalu. Käsitleti toiduohutuse riskide hindamise põhimõtteid ja protsessi, tutvustati riskihindamise alaseid tegevusi Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis ning anti infot, millised e-teenused on kasutusele võetud EFSA-ga suhtlemiseks ja riskihindamisprotsessi jälgimiseks.

   Veebiseminar: Ringlussevõetud plasti uued nõuded

   25. oktoobril 2022 toimunud veebiseminaril rääkis toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud ringlussevõetud plasti käsitleva määrusega (EL) nr 2022/1616 seonduvast Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik Külli Suurvarik. Seminaril tutvustati määruses kasutatavaid termineid, ringlussevõetud plasti turulelaskmise tingimusi, vastavusdeklaratsioone, ELi registris esitatavaid andmeid ja ka nõuetele ülemineku sätteid. Veebiseminari korraldas Eesti Toiduainetööstuse Liit.

   Lisainfo teema kohta saab ka Euroopa Komisjoni lehelt SIIT

    

    

   Veebiseminar-vestlus: “Toidujulgeolek, toitainete julgeolek – riiklik toitumiskava milleks ja kellele?”

   Toidujulgeoleku peamine eesmärk riiklikul tasandil on tagada toit kriisiolukorras lühiajaliselt. Rahvatervise seisukohast on vajalik vaadata aga toitainete kättesaadavust, mis pärineb mitmekülgsest tasakaalustatud toidust.  12. oktoobril 2022 toimunud vestluses professor Mihkel Zilmeriga arutletakse toidu ja toitainete julgeolekust ning kas riiklikud toitumissoovitused on tänases situatsioonis ajakohased ja vajalikud ning kellele eelkõige peaks soovitused olema suunatud.

    

    

   Veebiseminar: Piimaproovide võtmine ja tulemuste tõlgendamine

   18. veebruaril 2022 rääkis EPKK piimatoimkonna esinaine Pilleriin Puskar piimatootmise trendidest ning Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i klienditeeninduse juht Aire Pentjärv käsitles piimaproovide võtmist ja usaldusväärsete jõudluskontrollitulemuste tagamist. Veebiseminari korraldas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

    

    

   Veebiseminar: Toidu raiskamise vähendamine – “kõlblik kuni” asemel “parim enne”

   16. detsembril 2021. aastal tutvustasid Kristi Lember ja Katrin Lõhmus Maaeluministeeriumist toidu raiskamise vähendamise innovatsiooniprogrammi raames tehtud töö tulemusi ning juba tehtud ja võimalikke edasisi samme toidu säilimisaja märkimise muutmisel.

    

    

   Veebiseminar: Mati Roasto “Biokirmed toidutootmise keskkonnas”

   15. detsembril 2021. aastal käsitles Eesti Maaülikooli professor Mati Roasto oma loengus biokirmete olemust ja teket ning nende tuvastamise, ennetamise ja hävitamise võimalusi toiduainetööstuses. Täpsemalt saab lugeda ka teabematerjalist “Biokirmed toidutootmise keskkonnas”, mis on avaldatud siin.

    

    

   Veebiseminar: Rain Kuldjärv “Toidu tervisemõjuga seotud teadusuuringud”

   10. detsembril 2021. aastal rääkis AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse teadur ja suunajuht Rain Kuldjärv teemal “Toidu tervisemõjuga seotud teadusuuringud”. Otsisime vastust küsimustele, milliseid tervisealaseid väiteid võib toidu puhul kasutada ja kuidas kujuneb teaduslik tõendus toidu tervisele kasulike omaduste kohta.

    

   Videoloeng. Toidualase teabe esitamise põhinõuded

   Eesti Toiduainetööstuse Liidu ja Maaeluministeeriumi koostöös valminud videoloengus tutvustab Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna peaspetsialist Hellika Kallaste  kõigi toidugruppide puhul kehtivaid toidu märgistamise üldnõudeid, mida tuleb järgida siis, kui toit on mõeldud müümiseks tarbijale või toitlustusettevõttele.

    

   Videoloeng. Toidualase teabe esitamine, toidugruppide erinõuded

   Eesti Toiduainetööstuse Liidu ja Maaeluministeeriumi koostöös valminud videoloengus tutvustab Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna peaspetsialist Hellika Kallaste teatud toidugruppide puhul kehtivaid erinõudeid, mida tuleb täita lisaks üldnõuetele, kui neid toite müüakse tarbijale või toitlustusettevõttele.

    

   Videoloeng. Toitumisalase teabe ning toitumis- ja tervisealaste väidete esitamise nõuded

   Eesti Toiduainetööstuse Liidu ja Maaeluministeeriumi koostöös valminud videoloengus tutvustab Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna peaspetsialist Külli Johanson toitumisalase teabe ning toitumis- ja tervisealaste väidete esitamise nõudeid, mida tuleb järgida, kui toite müüakse tarbijale või toitlustusettevõttele.

    

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!