Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   Toiduhügieen ja enesekontroll

   Toiduhügieen on kõik vajalikud tingimused ja abinõud ohutu ning inimtoiduks kõlbliku toidu tootmiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, turustamiseks, valmistamiseks ja tarbimiseks. Codex Alimentarius´e kohaselt on toiduhügieen kõik tingimused ja abinõud, mis on vajalikud, et tagada toidu ohutus ja kõlblikkus kõigis toidukäitlemisahela etappides.

   Toiduhügieeniga seonduvate tegevuste/meetmete peamiseks eesmärgiks on kaitsta toitu saastumise eest s.t mikrobioloogilise, füüsikalise ja keemilise saastumise ennetamine, kõrvaldamine või vastuvõetavale tasemele vähendamine.

   Toiduhügieeni valdkonnaga seonduvad järgmised nähtused/terminid/tegevused:
   rahvatervis;
   toiduohutus ja –kvaliteet ning inimtoiduks toidukõlbulikkus;
   toidu bioloogiliste, keemiliste ja füüsikaliste ohtude ennetamine või kõrvaldamine;
   toidu käitlemisahel (food chain) ehk toidu tootmise, töötlemise, valmistamise ning tarbimise ahel;
   ettevõtte (toidukäitleja) enesekontroll (eeltingimusprogrammid, toiduohutuse tagamise süsteemid, head tootmistavad);
   tootmishügieen ja sanitatsioon;
   toidukäitleja vastutus;
   toidu jälgitavus;
   läbipaistvus ning koostöö pädevate asutustega.

    

   Enesekontrollisüsteem on tootja poolne tööprotsesside ning tegevuste läbiviimine ja kontrollimine, et tagada tarbijale ohutu toit. Üldiselt koosneb enesekontrollisüsteem eeltingimuste programmist (eeltingimustest või headest tavadest) ja HACCP-süsteemist. HACCP‑süsteem koosneb seitsme põhimõtte juurutamisest ning järgimisest.

   Eeltingimuste programm – abinõud ja meetmed, mis on vajalikud hügieenilise keskkonna alalhoidmiseks ja mida iga ettevõte peab kasutama, et tagada toidu ohutus ja rajada selle põhjal toimiv enesekontrollisüsteem.’

   HACCP-plaan – enesekontrolliplaan, mis on koostatud HACCP põhimõttel, st läbi on viidud ohtude analüüs, määratud kriitilised kontrollpunktid, kriitilised piirid, seire ja korrigeerivad tegevused. Oluline on kasutus- ja nõuetekohasuse tõendamine.

   Toidutööstuse seadmete, töövahendite ja pindade puhastamise ning desinfitseerimise juhend

   Teabematerjal, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 2018

   Toidu- ja hügieeniproovide võtmise juhend

   Teabematerjal, BioCC OÜ, 2018

   Toiduohutuse nõuded toidu veol

   Teabematerjal, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 2018

   Allergeeniohjet käsitlev teabematerjal

   Teabematerjal, Eesti Maaülikool, 2019

   Gluteenivaba toit

   Teabeleht, Eesti Toiduainetööstuse Liit, 2019

   Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud toidus ja nende vähendamise võimalused (vene keeles)

   Teabematerjal, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 2020

   Toidu jälgitavus

   Teabematerjal, Eesti Toiduainetööstuse Liit, 2020

   Loomse toidu jälgitavus äristsenaariumi näitena

   Teabeleht, Eesti Toiduainetööstuse Liit, 2020

   Ohtliku toidu turult kõrvaldamine/tagasikutsumine

   Teabematerjal, Eesti Toiduainetööstuse Liit, 2020

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!