Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

Märgistamise nõuded

Toidualase teabe esitamist reguleerivad ennekõike Euroopa Liidu määrus nr 1169/2011, põllumajandusministri 28.11.2014 määrus nr 109 „Toidupartii tähistamise nõuded“ ning põllumajandusministri 11.03.2015 määrus nr 24 „Müügipakendisse pakendamata toidu toidualase teabe esitamise nõuded“. Lisaks nendele üldistele nõuete on veel mitmeid spetsiifilisi õigusakte.

Oleme siia lehele koondanud infot erinevate asutuste ja organisatsioonide poolt väljaantud toidualase teabe esitamist käsitlevatest juhendmaterjalidest, mis aitavad toidukäitlejal mõista erinevaid toidu märgistamise aspekte.

Toidualase teabe esitamise põhinõuded

Teabematerjal, Eesti Toiduainetööstuse Liit, 2018

Millist infot sisaldab toidu märgistus?

Teabeleht, Eesti Toiduainetööstuse Liit, 2017

Küsimused ja vastused määruse (EL) nr 1169/2011 kohta

Euroopa Komisjoni teatis nr 2018/C 196/01

Komisjoni teatis koostisosade koguse märkimise kohta

Euroopa Komisjoni teatis nr 2017/C 393/05 

Komisjoni teatis allergiat või talumatust tekitavate ainete esitamise kohta

Euroopa Komisjoni teatis nr 2017/C 428/01

Allergeenide ja talumatust tekitavate ainete esitamine toidu märgistusel

Teabeleht, koostanud Toiduliit, 2018.

Küsimused, mis on seotud kaugmüügiga määruse nr 1169/2011 kontekstis

Euroopa Komisjoni talituste koostatud töödokument

Toidu märgistusel antav teave päritoluriigi kohta

Maaeluministeeriumi juhendmaterjal, 2017

Sõna „naturaalne” kasutamine toidu märgistuses

Veterinaar- ja Toiduameti ning Maaeluministeeriumi juhend, viimati muudetud 2011

Gluteenivaba toit

Teabeleht, Eesti Toiduainetööstuse Liit, 2019

Munade tootmine, pakendamine ja märgistamine

Teabematerjal, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 2020

Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!