Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   Osalejad

   Alates 31. märtsist 2021. a viiakse ellu põllumajanduse, toidu ja maamajanduse erinevaid valdkondi hõlmavat teadmussiirde programmi (ÜhendPiP). ÜhendPIP ametlik nimetus on Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas, riigihange nr 222076.

    

   Programmi juhtimiseks ja huvirühmade kaasamiseks on moodustatud valdkondlikud nõukogud, mille põhiülesandeks on kiita heaks tööplaan (tegevuskava) ja anda hinnang programmi  tulemuste kohta.

   Toidu ja toiduohutuse valdkonna nõukogu koosseisu kuuluvad:

   Anneli Tuvike, Maaeluministeerium;

   Annemari Polikarpus, Eestimaa Talupidajate Keskliit;

   Edgar Lepman, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool;

   Kairi Ramjalg, Põllumajandus- ja Toiduamet;

   Kristina Marran, Eesti Maaülikool;

   Malle Mägi, OÜ Saaremaa Lihatööstus;

   Meeli Lindsaar, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda;

   Reve Lambur (asendusliige Katrin Idla), Põllumajandusuuringute Keskus;

   Sirje Potisepp, Eesti Toiduainetööstuse Liit;

   Uno Kaldmäe, Eesti Leivaliit;

   Valdis Noppel, AS Saaremaa Piimatööstus;

   Veljo Ipits, AS Salvest.

   Kuni 31.06.2021 viidi ellu eraldiseisvat pikaajalist programmi toiduohutuse tegevusvaldkonnas, mille elluviijateks olid:

   Selleks oli sõlmitud raamleping Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga (PRIA). Lepingu kontaktisik on EPKK juhatuse esimees Roomet Sõrmus, info@epkk.ee. Projektijuht on Kairi Ringo, kairi.ringo@toiduteave.ee

    

    

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!