Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

Osalejad

Perioodil 2017-2020 viivad toiduohutuse pikajalist programmi ellu:

Selleks on sõlmitud raamleping Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga (PRIA). Lepingu kontaktisik on EPKK juhatuse esimees Roomet Sõrmus, info@epkk.ee. Projektijuht on Kairi Ringo, kairi.ringo@toiduteave.ee

Programmi elluviimist kontrollib Nõukogu, mille põhiülesandeks on anda hinnang programmi tegevuste tulemuste kohta ning kiita heaks kahe järgmise kalendriaasta tööplaan (tegevuskava) ning tegevustest tulenev eelarve.

Nõukogu koosseisu kuuluvad:

Martin Minjajev, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja

Heneli Lamp, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna juhataja

Kalle Liebert, Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhataja

Uno Kaldmäe, Eesti Leivaliidu juhatuse esimees

Eha Nurk, Tervise Arengu Instituut, seire ja hindamise osakonna juhataja

Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, juhatuse esimees

Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!