Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

Toitumis- ja tervisealased väited

Toitumisalane väide on väide toidu toitaineliste omaduste, näiteks energia-, rasva- või vitamiinisisalduse kohta. Tervisealane väide annab mõista, et toidugrupi, toidu või selle koostisosa ja inimese tervise vahel on seos. Väide võib olla sõnaline, graafiline, pildiline või sümboliline.

Toitumisalaseid väiteid võib esitada üksnes siis, kui need on loetletud väidete määruse 1924/2006 lisas. Tervisealaseid väiteid võib esitada üksnes siis, kui need on lubatud väidete loetelus. Kasutada lubatud tervise- ja toitumisalased väited on toodud EL toitumis- ja tervisealaste väidete andmebaasis. Andmebaasis on kirjas ka tagasilükatud väited.

Lisainfot leiate ka Maaeluministeeriumi veebilehelt https://www.agri.ee/et/toidul-esitatavad-toitumis-ja-tervisealased-vaited

Siia lehele oleme koondanud infot erinevate asutuste ja organisatsioonide poolt väljaantud toitumis- ja tervisealaste väidete esitamist käsitlevatest juhendmaterjalidest.

Juhend toitumis- ja tervisealaste väidete määruse 1924/2006 kohta

Maaeluministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti ning Tarbijakaitseameti juhend, 2008 (uuendatud 2014) 

Guidance on the implementation of regulation 1924/2006 on nutrition and health claims

Euroopa Komisjoni juhend, 2007, inglise keeles

Suunised toitumis- ja tervisealaste väidete määruse 1924/2006 art 10 rakendamise kohta

Euroopa Komisjoni rakendusotsus nr 2013/63/EL

Juhend ootel olevate tervisealaste väidete otsimiseks

Juhis, Veterinaar-ja Toiduamet, seisuga 20.12.2016

Tervisealaste väidete sõnastuse muutmine (inglise keeles)

Euroopa Komisjoni suunised, detsember 2012

Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!