Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

Tegevuskava

Igal aastal viiakse teadmussiirde pikaajalise programmi raames läbi infopäevi ja täienduskoolitusi, korraldatakse toiduohutuse konverents, antakse välja käsiraamatuid ja teabematerjale.

Iga-aastane tegevuste loetelu, sisu ja elluviija selgub eelmise aasta lõpus ning see vormistatakse PRIA poolt esitatava tellimusena.

2021 tegevuskava

Kõik alltoodud tegevused toimuvad ja materjalid avaldatakse 2021. a esimesel poolaastal.

Infopäevad:

 • Toidu e-kaubandus
 • Toiduohutuse õigusaktid ja järelevalve
 • Toidualase teabe esitamine
 • Toiduseaduse muutmise seaduse rakendusaktid
 • Proovide võtmine mikrobioloogilisteks analüüsideks ja analüüside teostamine (4)
 • Kõrgemad kvaliteedi ja ohutuse standardid toidu tootmisel (2)
 • Toidu säilimisaja ja säilitamistingimuste määramine

Konverents:

 • Toiduohutuse aktuaalsetel teemadel (2)

Täienduskoolitused:

 • Toiduhügieen ja -ohutus, algaste, 6 akadeemilist tundi
 • Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste, 24 akadeemilist tundi
 • Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis, 6 akadeemilist tundi
 • Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine, 6 akadeemilist tundi
 • Toidu säilitamisnõuete määramine, 6 akadeemilist tundi
 • Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel, 6 akadeemilist tundi
 • Toidupatogeenid, 6 akadeemilist tundi
 • Listeria monocytogenes toidupatogeenina, 6 akadeemilist tundi
 • Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus, 6 akadeemilist tundi
 • Toidu sensoorne analüüs, 6 akadeemilist tundi

Teabematerjalid:

 • Toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine
 • Salmonella toidupatogeenina
 • Toiduga kokkupuutuvad materjalid – Materjalide eesmärgipärane kasutamine
 • Märgistusel kasutatavad toidu nimetused. Mis on mis? – Piimatooted. Mahlatooted. Veed. Lihatooted
 • Piima ohutus ja kvaliteet – Kõrgemad kvaliteedi ja ohutuse standardid
 • Konservide ohutu tootmine

Videod:

 • Toiduhügieeni põhireeglid, 5 tk
 • Ulukite käitlemine, 2 tk
 • Toidualase teabe esitamise nõuded, loengud, 3 tk 

Käsiraamatud (võrguväljaanded):

 • Toidu märgistamise nõuded
 • Hea hügieenitava „Tapale suunatavate loomade ja lindude puhtus“

Tegevuskava 2020

Tegevuskava 2019

Tegevuskava 2018

Tegevuskava 2017 

Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!