Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   Tegevuskava

   Igal aastal viiakse teadmussiirde pikaajalise programmi raames läbi infopäevi ja täienduskoolitusi, korraldatakse toiduohutuse konverents, antakse välja käsiraamatuid ja teabematerjale.

   Iga-aastane tegevuste loetelu, sisu ja elluviija selgub eelmise aasta lõpus ning see vormistatakse PRIA poolt esitatava tellimusena.

   2022 tegevuskava

   Alltoodud tegevused on plaanis ellu viia  ja materjalid välja anda 2022. aasta jooksul.

   Infopäevad:

   • Toidualase teabe esitamine (2)
   • Toidupettuse ennetamine
   • Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine
   • Joogivee proovivõtjate ettevalmistamine atesteerimiseks (2)
   • Puhastuse infopäev
   • Tooraine mõju lõpptootele piimatootmises (2)
   • Laboratoorsed uuringud ja   kiirtestid toiduohutuse tagamisel
   • Toiduohutuse tagamise nõuded valdkonnas alustajatele, väikekäitlejale (3)
   • Toiduraiskamise vähendamine ja toidu annetamine (2)
   • Õigusaktid ja järelevalve (arengud ja uudised) (2)
   • Trendid toidutootmises
   • Infopäev piima väikekäitlejatele
   • Toidu jälgitavus
   • Toidu E-kaubandus
   • Kvaliteedikavade ülesehitamine ja rakendamine
   • Infopäev toidulisandite tootjatele ja müüjatele

    

   Veebiseminarid ja videoloengud erinevatel aktuaalsetel toiduohutuse teemadel (12)

   Taskuhäälingud toiduohutuse tagamise nõuetest valdkonnas alustajatele (3)

   Täienduskoolitused:

   • Toiduhügieen ja -ohutus, algaste, 6 akadeemilist tundi (2)
   • Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste, 24 akad tundi (2)
   • Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis, 6 akad tundi (2)
   • Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine, 6 akad tundi (2)
   • Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel, 6 akad tundi (2)
   • Toidupatogeenide ülekandeteed, kasvu mõjutavad faktorid ning ohu minimeerimise võimalused, 6 akad tundi
   • Toidu säilivusaja määramise põhimõtted ja kestvuskatsete teostamine, 6 akad tundi
   • Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel, 6 akad tundi (2)
   • Listeria monocytogenes ja Salmonella spp. toidupatogeenina, 4 akad tundi
   • Keemilised ohud toidus, 6 akad tundi
   • Tootmisjääkide väärindamine, 6 akad tundi
   • Proovide võtmine tootmiskeskkonnast üldhügieeni ja patogeenide seireks, 4 akad tundi
   • Lisaained toidus, 4 akad tundi
   • Taimede endogeensed toidu- ja söödamürgid, 4 akad tundi
   • “Kõlblik kuni” või “Parim enne”, 4-5 akad tundi
   • Riskide mõjus juhtimine, 8 akad tundi
   • Teise osapoole audiitorite koolitus, 16 akad tundi

   Konverentsid:

   • Toiduohutuse aastakonverents
   • Pakendikonverents

   Õppereisid:

   • Kvaliteedikavade rakendamine Ungaris
   • Kvaliteedikavade rakendamine UKs

   Teabematerjalid:

   • Käsiraamat “Tapale suunatavate loomade ja lindude puhtus”
   • Hea hügieenitava toidu ümberjagamisel ja annetamisel
   • Mittetööstuslikes tingimustes konservide ohutu tootmine
   • Patogeeni(de) algallikate väljaselgitamine toidukäitlemisettevõttes
   • Ettevõtte ehituse, projektlahenduse ja seadmete hügieeninõuded mikroettevõtetele
   • Nõuded alkoholi väikekäitlejatele
   • Ettevõtte ehituse, projektlahenduse ja seadmete hügieeninõuded väiketapamajadele
   • Teabematerjali „Akrüülamiid toidus ja selle vähendamise võimalused“ ajakohastamine
   • Teabelehe “Listeria monocytogenes toidupatogeenina” ajakohastamine
   • Teabeleht “Shiga toksiini tootev Escherichia coli (STEC) toidupatogeenina”
   • Toiduohutuse tagamise nõuded valdkonnas alustajatele (3 teabelehte)
   • Teabeleht “Toidu nimetused. Mis on mis? Lihatooted”

   Tegevuskava 2021

   Tegevuskava 2020

   Tegevuskava 2019

   Tegevuskava 2018

   Tegevuskava 2017 

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!