Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

Tegevuskava

Igal aastal viiakse teadmussiirde pikaajalise programmi raames läbi infopäevi ja täienduskoolitusi, korraldatakse toiduohutuse konverents, antakse välja käsiraamatuid ja teabematerjale.

Iga-aastane tegevuste loetelu, sisu ja elluviija selgub eelmise aasta lõpus ning see vormistatakse PRIA poolt esitatava tellimusena.

2018 tegevuskava

Infopäevad:

 • Piima ja piimatoodete ohutust mõjutavad tegurid
 • Toiduainete mikrobioloogia
 • Toiduainete koostise muutumisega seotud aspektid (reformuleerimine)
 • Keemilised riskid toidus
 • Toidualase teabe esitamine
 • Toiduohutuse õigusaktid
 • Väikekäitlejatele hea hügieenitava juhendite (piimatöötlejad, pagarid) tutvustus
 • Toidu tootmisel kasutatavad tehnoloogilised ained. Transrasvhapped ja nende vähendamise võimalused.

Konverents:

 • Toiduohutusest tarneahelas: ohtudest ja riskidest põllult lauale

Teabematerjalid:

 • Toiduohutuse nõuded toidu vedamisel (loomne toit)
 • Kokkuvõte toidupatogeenidest, nende ohtlikkusest, kasvuparameetritest jms
 • Listeria monocytogenes toidupatogeenina
 • Juhis trükitud kartongmaterjali kohta
 • Toidu jälgitavus ja ohtlikust toidust teavitamine
 • Toidu keemilised ohud
 • Allergeeniohje
 • Toitumisalase teabe esitamine
 • Allergeenide esitamine toidualases teabes

Käsiraamatud:

 • Hea hügieenitava käsiraamatud järgmistel teemadel: liha töötlemine; eraelamus toidu valmistamine. Võrguväljaanded.
 • Käsiraamatu „Tera- ja kaunviljade ning õlikultuuride töötlemine“ uuendamine. Võrguväljaanne

Täienduskoolitused:

 • Toiduhügieen ja -ohutus, algaste, 6 akadeemilist tundi
 • Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste, 24 akadeemilist tundi
 • Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis, 6 akadeemilist tundi
 • Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine, 12 akadeemilist tundi
 • Toidu säilitamisnõuete määramine, 6 akadeemilist tundi
 • Toiduhügieen ja enesekontroll väikeettevõttes/ eraelamus toidu valmistamisel, 6 akadeemilist tundi
 • Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus, 6 akadeemilist tundi

 

Tegevuskava 2017 

Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!