Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   Tegevuskava

   Igal aastal viiakse teadmussiirde pikaajalise programmi raames läbi infopäevi ja täienduskoolitusi, korraldatakse toiduohutuse konverents, antakse välja käsiraamatuid ja teabematerjale.

   Iga-aastane tegevuste loetelu, sisu ja elluviija selgub eelmise aasta lõpus ning see vormistatakse PRIA poolt esitatava tellimusena.

   2024 tegevuskava

   Alltoodud tegevused on plaanis ellu viia  ja materjalid välja anda 2024. aasta jooksul.

   KONVERENTSID

   • Pakendikonverents, salvestus
   • Toiduohutuse aastakonverents, veebiülekanne
   • Toiduainetööstuse aastakonverents, salvestus

   INFOPÄEVAD

   • Infopäev, kontaktne– Toidualane teave algajatele
   • Infopäev, kontaktne – Toidualane teave edasijõudnutele
   • Infopäev veebis välislektoriga – Toiduhügieen hulgilaos, kauba jälgitavus, logistika.
   • Infopäev, kontaktne – Suitsutatud toodete valmistamine
   • Infopäev – Arukas külaturism – toitlustuse korraldamise võimalused
   • Infopäev – joogivee analüüsimine toidukäitlejatele
   • Infopäev  – Uued toiduohutuse õigusaktid, arutusel olevad eelnõud
   • Infopäev  – Proovide võtmine ja laborianalüüsid
   • Infopäev – Säilivusaegade määramine, kestvuskatsed
   • Infopäev – Toidu saasteained
   • Infopäev – Toiduohutuse juhtimissüsteemid (ISO, BRC, FSSC, IFS)
   • Infopäev  – Toiduhügieeni algkursus (vene keeles)
   • Infopäev  – Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine toidukäitlemisettevõttes
   • Infopäev  – Toiduvaldkonna õigusaktid ja järelevalve
   • Infopäev veebis välislektoriga  – Ressursisäästlik toidutootmine
   • Infopäev veebis – Tapale suunatavate loomade ja lindude puhtus

   KOOLITUSED

   • 24-tunnine täienduskoolitus – Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste
   • Ühepäevane täienduskoolitus – CIP pesud, Käsipesu efektiivsus
   • Ühepäevane täienduskoolitus – FSSC 22000
   • Ühepäevane täienduskoolitus – IFS Food
   • Ühepäevane täienduskoolitus – Teise osapoole audiitorite koolitus, veeb
   • Ühepäevane täienduskoolitus – Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorikoolitus
   • Ühepäevane täienduskoolitus – Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis
   • Ühepäevane täienduskoolitus – Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine
   • Ühepäevane täienduskoolitus – Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel
   • Ühepäevane täienduskoolitus – Toiduhügieen ja -ohutus, algaste
   • Ühepäevane täienduskoolitus – Toidu kestvuskatsed ja tõese säilimisaja määramine
   • Ühepäevane täienduskoolitus – Toidupatogeenide ülekandeteed, kasvu mõjutavad faktorid ning ohu minimeerimise võimalused
   • Ühepäevane täienduskoolitus – Taimsete toodete mikrobioloogiline ohutus
   • Ühepäevane täienduskoolitus – Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel
   • Ühepäevane täienduskoolitus – Patogeenide algallikate välja­selgitamine toidukäitlemise ettevõtetes
   • Ühepäevane täienduskoolitus – Taimedest pärit toidu- ja söödamürgid

   ÕPPEREIS

   • Ühepäevane õppereis, siseriiklik – Toiduvaldkonna väiketootmine

   TEABEMATERJALID

   • Materjal  – Toiduohutuse ABC alustavatele toidukäitlejatele
   • Teabeleht 4 lk  – Ringlusse võetud plasti määruse “kontsentraat” toidukäitlejale
   • Teabeleht 4 lk  – Lõhna- ja maitseained
   • Materjali “Toidu keemilised ohud” täiendamine
   • Materjal – Nõuded alkoholi (väike)käitlejatele

   LOENGUD

   • Videoloengud aktuaalsetel  teemadel (selge märgistuse hea tava, pakendamata toidu toidualase teabe esitamise nõuded, hommikusöögi direktiivide muudatused jm)

   Tegevuskava 2023

   Tegevuskava 2022

   Tegevuskava 2021

   Tegevuskava 2020

   Tegevuskava 2019

   Tegevuskava 2018

   Tegevuskava 2017 

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!