Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   Tegevuskava

   Igal aastal viiakse teadmussiirde pikaajalise programmi raames läbi infopäevi ja täienduskoolitusi, korraldatakse toiduohutuse konverents, antakse välja käsiraamatuid ja teabematerjale.

   Iga-aastane tegevuste loetelu, sisu ja elluviija selgub eelmise aasta lõpus ning see vormistatakse PRIA poolt esitatava tellimusena.

   2023 tegevuskava

   Alltoodud tegevused on plaanis ellu viia  ja materjalid välja anda 2023. aasta jooksul.

   Infopäevad:

   • Toidualase teabe esitamine (4)
   • Toidupettuse ennetamine
   • Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine
   • Puhastamine toiduettevõttes
   • Toidu lisaained/saasteained
   • Toiduraiskamise vähendamine ja toiduohutus toidu annetamisel
   • Õigusaktid ja järelevalve (arengud ja uudised) (2)
   • Trendid toidutootmises
   • Infopäev piima väikekäitlejatele
   • Toidu jälgitavus
   • Lühikesed tarneahelad ja toiduohutus (2)
   • Kodukohvikute infopäev
   • Pakendid
   • Toidutalumatused, eritoidud
   • Toiduhügieen

   Täienduskoolitused:

   • Toiduhügieen ja -ohutus, algaste, 6 akadeemilist tundi (2)
   • Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste, 24 at (2)
   • Allergeeniohje, 6 at
   • Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine, 6 at (2)
   • Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel, 6 at (2)
   • Toidu kestvuskatsed ja tõese säilimisaja määramine, 6 at (2)
   • Listeria monocytogenes’ e kontroll ja ohje toidukäitlemisel, 6 at
   • Proovide võtmine tootmiskeskkonnast üldhügieeni ja patogeenide seireks, 4 at
   • Salmonella spp. ja kampülobakterid toidupatogeenina, 4 at
   • Liha ja lihatoodete hügieen ja ohutus, 6 at
   • Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel, 6 at (2)
   • Patogeenide algallikate väljaselgitamine toidukäitlemise ettevõttes, 4 at
   • Tapale suunatavate loomade ja lindude puhtus, 6 at
   • Muna ja munatoodete ohutus ja kvaliteet, 6 at
   • Keemilised ohud toidus, 6 at
   • Taimedes pärit toidu- ja söödamürgid, 6 at
   • Kvaliteedi- ja toiduohutuse juhtimissüsteemid FSSC 22000, BRC, IFS, 8 at (3)
   • Teise osapoole audiitorite koolitus, 8 at
   • Siseaudiitorite koolitus, 16 at

   Konverentsid:

   • Toiduohutuse aastakonverents
   • Pakendikonverents
   • Tootearenduse konverents

   Veebiseminarid ja videoloengud erinevatel aktuaalsetel toiduohutuse teemadel (12)

   Teabematerjalid, käsiraamatud:

   • Käsiraamat “Tapale suunatavate loomade ja lindude puhtus”
   • Hea hügieenitava toidu ümberjagamisel ja annetamisel
   • Toidupakendi disaini hea tava
   • Nõuded mikroettevõtetele
   • Nõuded alkoholi väikekäitlejatele
   • Toiduohutuse tagamise põhialused (3 teabelehte mahuga üks A4)
   • Uuendtoit, teabeleht mahuga 4 lk

   Tegevuskava 2022

   Tegevuskava 2021

   Tegevuskava 2020

   Tegevuskava 2019

   Tegevuskava 2018

   Tegevuskava 2017 

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!