Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

Tegevuskava

Igal aastal viiakse teadmussiirde pikaajalise programmi raames läbi infopäevi ja täienduskoolitusi, korraldatakse toiduohutuse konverents, antakse välja käsiraamatuid ja teabematerjale.

Iga-aastane tegevuste loetelu, sisu ja elluviija selgub eelmise aasta lõpus ning see vormistatakse PRIA poolt esitatava tellimusena.

2019 tegevuskava

Infopäevad:

 • Keemilised riskid toidus
 • Toiduohutuse õigusaktid
 • Toidualase teabe esitamine
 • Toiduainete mikrobioloogia
 • Proovide võtmine ja analüüsimine
 • Toiduainete funktsionaalsus
 • Väikekäitlejatele hea hügieenitava juhendite tutvustus
 • Toidu lisaained
 • Kemikaaliohutus
 • Toiduohutuse juhtimis/kvaliteedisüsteemid

Konverents:

 • Toiduohutuse aktuaalsetel teemadel

Teabematerjalid:

 • Kokkuvõte toidupatogeenidest, nende ohtlikkusest, kasvuparameetritest
 • Toidu jälgitavus ja ohtlikust toidust teavitamine
 • Toidu keemilised ohud
 • Allergeeniohje
 • Kemikaaliohutus. Toidu käitlemisega seotud aspektid
 • Pärm- ja hallitusseened toidus
 • Lisaainete kasutamine
 • Toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine
 • Nõuded munade tootmisele, käitlemisele ja turustamisele
 • Gluteenivaba toit
 • Campylobacter spp
 • Staphylococcus aureus

Käsiraamatud:

 • Hea hügieenitava käsiraamatud järgmistel teemadel: liha töötlemine; piima töötlemine; puu- ja köögivilja töötlemine. Võrguväljaanded
 • Käsiraamatu „Abiks põllumajandussaaduste väikekäitlejale. Tera- ja kaunviljade ning õlikultuuride töötlemine“ uuendamine. Võrguväljaanne
 • Käsiraamatu „Abiks väikekäitlejale. Piim ja piima töötlemine“ uuendamine. Võrguväljaanne
 • Käsiraamatu “Abiks mahepõllumajandussaaduste väikekäitlejale. Liha töötlemine” uuendamine. Võrguväljaanne
 • Käsiraamat “Toidu säilimisaja määramine”. Võrguväljaanne

Täienduskoolitused:

 • Toiduhügieen ja -ohutus, algaste, 6 akadeemilist tundi
 • Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste, 24 akadeemilist tundi
 • Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis, 6 akadeemilist tundi
 • Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine, 6 akadeemilist tundi
 • Toidu säilitamisnõuete määramine, 6 akadeemilist tundi
 • Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel, 6 akadeemilist tundi
 • Listeria monocytogenes toidupatogeenina, 6 akadeemilist tundi

 

Tegevuskava 2018

Tegevuskava 2017 

Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!