Tegevuskava 2023

Infopäevad:

 • Toidualase teabe esitamine (4)
 • Toidupettuse ennetamine
 • Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine
 • Puhastamine toiduettevõttes
 • Toidu lisaained/saasteained
 • Toiduraiskamise vähendamine ja toiduohutus toidu annetamisel
 • Õigusaktid ja järelevalve (arengud ja uudised) (2)
 • Trendid toidutootmises
 • Infopäev piima väikekäitlejatele
 • Toidu jälgitavus
 • Lühikesed tarneahelad ja toiduohutus (2)
 • Kodukohvikute infopäev
 • Pakendid
 • Toidutalumatused, eritoidud
 • Toiduhügieen

Täienduskoolitused:

 • Toiduhügieen ja -ohutus, algaste, 6 akadeemilist tundi (2)
 • Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste, 24 at (2)
 • Allergeeniohje, 6 at
 • Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine, 6 at (2)
 • Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel, 6 at (2)
 • Toidu kestvuskatsed ja tõese säilimisaja määramine, 6 at (2)
 • Listeria monocytogenes’ e kontroll ja ohje toidukäitlemisel, 6 at
 • Proovide võtmine tootmiskeskkonnast üldhügieeni ja patogeenide seireks, 4 at
 • Salmonella spp. ja kampülobakterid toidupatogeenina, 4 at
 • Liha ja lihatoodete hügieen ja ohutus, 6 at
 • Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel, 6 at (2)
 • Patogeenide algallikate väljaselgitamine toidukäitlemise ettevõttes, 4 at
 • Tapale suunatavate loomade ja lindude puhtus, 6 at
 • Muna ja munatoodete ohutus ja kvaliteet, 6 at
 • Keemilised ohud toidus, 6 at
 • Taimedes pärit toidu- ja söödamürgid, 6 at
 • Kvaliteedi- ja toiduohutuse juhtimissüsteemid FSSC 22000, BRC, IFS, 8 at (3)
 • Teise osapoole audiitorite koolitus, 8 at
 • Siseaudiitorite koolitus, 16 at

Konverentsid:

 • Toiduohutuse aastakonverents
 • Pakendikonverents
 • Tootearenduse konverents

Veebiseminarid ja videoloengud erinevatel aktuaalsetel toiduohutuse teemadel (12)

Teabematerjalid, käsiraamatud:

 • Käsiraamat “Tapale suunatavate loomade ja lindude puhtus”
 • Hea hügieenitava toidu ümberjagamisel ja annetamisel
 • Toidupakendi disaini hea tava
 • Nõuded mikroettevõtetele
 • Nõuded alkoholi väikekäitlejatele
 • Toiduohutuse tagamise põhialused (3 teabelehte mahuga üks A4)
 • Uuendtoit, teabeleht mahuga 4 lk