Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   Tehnoloogiad

   Uuendtoit

   Uuendtoit on toit, mida ei ole Euroopa Liidus inimeste toiduna olulisel määral
   tarbitud enne 15. maid 1997.

   Teabematerjalis selgitatakse, mis on uuendtoit ja kuidas käib selle lubamine Euroopa Liidu turule. Antakse põhjalik ülevaade erinevatest uuendtoiduga seotud teabeallikatest, sealhulgas Euroopa Komisjoni uuendtoidu kataloogist ning liikmesriikide erinevatest nimekirjadest. 

    

   Teabelehe on koostatud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiga ning see avaldatud ainult elektrooniliselt. 

   Puuvilja-, köögivilja-, marja- ning seenekonservide ohutu tootmine

   Teabematerjalis keskendutakse taimsest toorainest konservide valmistamisele. Teave on mõeldud eelkõige väiketootjatele, kes tegelevad taimse tooraine konservimise ja turustamisega. Lühidalt tutvustatakse taimsete konservide liike ja tootmisprotsesse, pöörates tähelepanu toodete riknemise võimalikele põhjustele ja nende vältimisele. Materjali lisades esitatakse näitena ploomikompoti ja marineeritud seente tehnoloogiliste etappide kirjeldused koos ohtude analüüsi, kriitiliste punktide määramise ja ennetavate tegevuste kirjeldusega.

   Materjali autorid on Riina Soidla ja Dea Anton Eesti Maaülikoolist. Teabematerjal on avaldatud ainult elektrooniliselt.

   Konservide ohutu tootmine

   Teabematerjalis tutvustatakse vähese happesusega (pH üle 4,6) konservide ohutu valmistamise põhimõtteid. Lisaks antakse lühiülevaade mikroorganismide hävimisest kuumutamisel/steriliseerimisel, konservisisu läbisoojenemisest ja seda mõjutavatest teguritest ning enesekontrolli ja HACCP-süsteemist. Materjali autorid on Riina Soidla ja Dea Anton Eesti Maaülikoolist.

   Liha töötlemine

   1. aastal uuendatud võrguväljaanne on abiks mahe- ja väiketootjatele ning neile, kes soovivad arendada või luua lihatöötlemisettevõtet. Siin on toodud nii seadustest tulenevaid nõudeid kui ka teadusuuringuid, mis annavad lihanduse entusiastile põhiteadmised valdkonnas orienteerumiseks. Käsitletakse liha töötlemist kogu ahela ulatuses – hõlmates tapaloomade vedu ja algtöötlemist, liha käitlemise hügieeninõudeid ja liha külmtöötlemist ning lihatoodete valmistamist. Eraldi on pööratud tähelepanu enesekontrolli- ja HACCP-süsteemile ning maheliha tootmise ja töötlemise eripäradele. 2020. a seisuga on uuendatud kõik õigusakte puudutav.

   Juustude soolamine ja soola mõju kvaliteedile

   Söögisoola kasutamise üheks eesmärgiks on pikendada toidu säilimist. Mõningatel juhtudel võiks soola sisaldus olla piimatoodetes väiksem, kuid loobumine soola kasutamisest juustude valmistamise traditsioonilises tehnoloogias on praktiliselt võimatu. Sool koos vajaliku pH-väärtuse, vee aktiivsuse ja redokspotensiaaliga on olulised abinõud minimeerimaks piimatoodete riknemist ja patogeensete bakterite arengut neis.

   DSc Priit Eliase koostatud teabematerjal käsitleb üksikasjalikult juustude soolamise meetodeid ning soola mõju juustu kvaliteedile, ohutusele ja säilivusele.

   Teabematerjali võite ise välja trükkida või küsida trükist BioCC OÜst või Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast.

   Piim ja piima töötlemine 

   2020. aastal uuendatud võrguväljaanne on abiks mahe- ja väiketootjatele ning neile, kes soovivad arendada või luua piimatöötlemisettevõtet. Käsitletakse piima füüsikalis-keemilisi ja sensoorseid näitajaid ning mikrobioloogiat. Tutvustatakse enamlevinud piimatoodete valmistamise tehnoloogiaid ning toiduhügieeninõudeid piimatoodete käitlemisel.

   Lihtsa saia valmistamine

   Lihtsa saia (ciabatta tüüpi) valmistamise tehnoloogiat kirjeldav õppevideo.

    

    

   Leiva pakendamine toiduettevõttes

   Ülevaatlik õppevideo pöörab tähelepanu leiva pakendamisel olulistele hügieenireeglitele.

    

    

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!