Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   Sündmused

   Toiduohutuse valdkonna teadmussiirde programmi raames viiakse läbi infopäevi ja täienduskoolitusi. Igal aastal korraldatakse üks toiduohutuse aktuaalseid teemasid käsitlev konverents.

   Enamike infopäevade ja täienduskoolituste puhul on tegemist vähese tähtsusega abiga. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud.

   Infopäevadest võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud.

   Täienduskoolituse puhul toetatakse põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega ning põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

   2023 toimuvad sündmused

   2023 toimuvad

   sündmused

   Sellel aastal rohkem infopäevi ei toimu.

    

   Varasemalt toimunud infopäevade materjalid leiate aastate kaupa alajaotusest “Toimunud infopäevad”.

   Varasemalt toimunud täienduskoolituste kohta infot leiate aastate kaupa alajaotusest “Toimunud koolitused”.

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!