Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   XVIII Toiduainetööstuse Aastakonverents 16. aprill 2024

   Eesti Toiduainetöötuse Liit korraldab XVIII Toiduainetööstuse Aastakonverentsi „Uued olud, uued võimalused“.

   Tasakaalustatud toitumise konverents 30. november 2023

   Eesti Toiduainetöötuse Liit korraldab 6.Tasakaalustatud toitumise konverentsi “Toitumisest ja toidust”

   Tootearenduskonverents  15. juunil 2023

   Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldab esimese tootearendusele keskenduva konverentsi            “Pilk homsesse”.

   Kuuleme millised on suunad tootearenduses, kuidas riik ettevõtteid toetab, kuidas käitub tarbija ning millist tähtsust omab tootearenduses pakend.

   Toiduohutuse konverents  7. juunil 2023

   Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsub osalema  – “Toiduohutuse konverents 2023: Kestlikud toidusüsteemid”

   Kestliku toidusüsteemi kontseptsioon pandi paika ÜRO tippkohtumisel 2021. a märtsis. Kestliku toidusüsteemi olemus on sõnastatud läbi viie tegevussuuna: kõigi inimeste ligipääs ohutule ja toitaineterikkale toidule; üleminek säästvatele tarbimisharjumustele; loodust hoidev, taastav ja mahu poolest piisav tootmine; toidutootjate õiglane elatustase ja väärtuse jaotus ning riskide maandamine ja  vastupidavuse suurendamine.

   Toiduohutuse konverentsi eesmärk on avada uks kestlikele toidusüsteemidele ning arutleda, kuidas panna kokku Eesti, Euroopa ja maailma kestliku toidusüsteemide pusletükid.

   Pakendikonverents  18. mail 2023

   Eesti Toiduainetööstuse Liidu korraldatud II  Pakendikonverents „Jätkusuutlik pakendamine“.

   Seoses Ringmajanduse strateegiale üleminekuga ning muude, eriti plasti ja pakendeid puudutavate regulatsioonidega, on pakenditega seonduv muutumas ka toidutootjatele üha olulisemaks.

   Teist korda toimunud pakendikonverentsil jagati teadmisi regulatsioonidest, räägiti pakenditrendidest ja      -disainist ning tarbijate eelistustest, samuti vahendati praktikutelt tagasisidet ja uusi näiteid ning võimalusi tulevikuks. 

   Pakendikonverents  12. mail 2022

   Eesti Toiduainetööstuse Liidu korraldatud I Pakendikonverents „Jätkusuutlik pakendamine ja pakend kui ressurss“

   Toidusektoris on pakendamine ja pakend muutunud üha olulisemaks. Pakend ei ole oluline mitte üksnes toiduohutuse tagamise seisukohalt, mis on pakendi esmane funktsioon, vaid ka keskkonna aspektist.

   Millised on pakendite arengusuunad, millised on võimalused kasutada keskkonnasõbralikemaid pakendeid ja kuidas on ettevõtted sellega kaasa läinud, sellest räägiti esimesel pakendikonverentsil.

   Konverents  10. veebruaril 2022

   Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldas hübriidkonverentsi “Luubi all on mikromaailm”

   Konverents keskendus silmaga nähtamatutele mikroorganismidele, keda leidub triljonites meie ümber ja miljardites meis endis. Mikroorganismidel on tuleviku terviseteenuste ja jätkusuutliku toidutootmise seisukohalt oluline roll. Eestiski on välja töötatud mitmeid baktereid, mis toetavad inimeste toitumist või tõstavad loomasööda toiteväärtust. Räägiti ka geenitehnoloogia uutest suundadest ning kestliku toidusüsteemi olemusest ja selle saavutamise võimalustest ja väljakutsetest.

   Konverents 10. juunil 2021

   Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldas 10. juunil 2021. a  toiduohutuse veebikonverentsi “Kriis toiduohutuse innovatsioonikiirendiks”

   Pöördelised ajad mõjutavad meid tegutsema varasemast teisiti. Mõtlema asjadele hoopis uues valguses ning leidma nutikaid lahendusi olukorras, kus keegi pole varem olnud.

   Toiduohutuse konverentsi väliskülaline, Iirimaa Toiduohutusameti tegevjuht Pamela Byrne, räägis  sellest, kuidas viirus elu Iirimaal pea peale keeras ning milliseid lahendusi nemad on leidnud olukorraga toime tulekuks.

   Konverentsil sai teada, millised on olnud meie valupunktid ning ootamatult tekkinud innovaatilised ideed. 

   Konverents jaanuar 2021

   Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldas 14. jaanuaril 2021. a veebikonverentsi, millel otsiti vastuseid küsimustele: 

   Kuidas teha õigete sõnumitega kommunikatsiooni, suhelda riigiasutuste ja ka meediaga nii, et mõlemad oleksid võitjad. Kuidas toiduettevõtjad peaksid rääkima oma tegevustest nt loomsete toodete töötlemisest, loomakasvatusest, puurikanade pidamisest, taimekaitsevahendite kasutamisest või toiduohutuse riskidest selliselt, et nad ei satuks ühiskonna hukkamõistu osaliseks. Kuidas ja miks peaks ettevõtja selgitama kommunikatsiooniahela põhimõtet oma ettevõttes? Milline on igapäevane suhtlus riigiasutuste, tarnijate ja tarbijatega? Kas ettevõttel on olemas vaidluste lahendamise süsteem ja  kuidas see töötab?

   Konverents 2019

   26. septembril 2019 toimus Tallinnas Hestia hotell Euroopas (Paadi 5)  kolmas toiduohutuse konverents “Petuskeemid toidulaual – kuidas tagada toidu autentsus?”

   Konverentsi eesmärgiks oli anda toidukäitlejatele ja toiduga seotud erinevatele huvipooltele ülevaade toidu pettuse ja võltsimise olemusest ja hetkeolukorrast, teadvustada tänaseks päevaks aktuaalseks arenenud probleemi esinemist ning arutleda sellega seotud teemadel.

   Konverentsi korraldas Eesti Toiduainetööstuse Liit. 

   Täpsem info konverentsi programmi ja esinejate kohta sh ettekanded on leitavad konverentsi veebilehel.

   Konverents 2018

   8. juunil 2018 toimus Tallinnas Riigikogu konverentsisaalis (Lossi plats 1 a) toiduohutuse konverents “TOIDUOHUTUS JA TOITUMINE – TULEVIKU VÄLJAKUTSED NING VÕIMALUSED”. 

   Konverentsi korraldas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda. Konverentsil käsitleti toiduohutuse erinevaid aspekte kolmes sessioonis.

   Esimene sessioon: Toiduohutuse tulevik – väljakutsed ja poliitikakujundus

   Teine sessioon: Mikroobide antibiootikumiresistentsus –ohud ja võimalused

   Kolmas sessioon: Reformuleerimine ja toitumine

   Konverents 2017

   Ligi 150 osalejaga konverents „Toiduohutus täna ja homme“, mis oli ühtlasi ka 2017. aasta suurim sündmus, toimus 30.11.17 hotellis Euroopa. Ettekanded saate alla laadida SIIT.

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!