Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldas 14. jaanuaril 2021. a veebikonverentsi, millel otsiti vastuseid küsimustele: 

Kuidas teha õigete sõnumitega kommunikatsiooni, suhelda riigiasutuste ja ka meediaga nii, et mõlemad oleksid võitjad. Kuidas toiduettevõtjad peaksid rääkima oma tegevustest nt loomsete toodete töötlemisest, loomakasvatusest, puurikanade pidamisest, taimekaitsevahendite kasutamisest või toiduohutuse riskidest selliselt, et nad ei satuks ühiskonna hukkamõistu osaliseks. Kuidas ja miks peaks ettevõtja selgitama kommunikatsiooniahela põhimõtet oma ettevõttes? Milline on igapäevane suhtlus riigiasutuste, tarnijate ja tarbijatega? Kas ettevõttel on olemas vaidluste lahendamise süsteem ja kuidas see töötab?

Konverentsi moderaator oli Meeli Lindsaar, EPKK juhatuse liige.

Konverentsi materjalid 

„Mis ajendab ettevõtet viima ellu tegevusi, mis raputavad sektorit ja loovad paradigma muutuse kogu ühiskonnale“ | Liis Tuur     Lae alla

„Läbimõeldud kvaliteedisüsteem ja asjakohane kommunikatsioon on edukuse aluseks“ |                                    Algis Murumaa     Lae alla

„Toit on vaja tagasi kutsuda. Kuidas toimida tõhusalt ja mainet hoides?“ | Olev Kalda    Lae alla

“From the challenges of consumers’ perception to challenging the perception –A European communication perspective” | Jean Baptiste Boucher     Lae alla

„Stressiga toimetulek“ | Ülo Vihma    Lae alla

 

Päevakava

Päevakava

9:00 – 9:30

Konverentsi avamine ja tervitused

Tiina Saron, Maaeluministeeriumi kantsler

Meeli Lindsaar, EPKK juhatuse liige

9:30 – 10:20

„Pealtnägija kui ühiskonna valupunktide vaatleja“

Mihkel Kärmas, ajakirjanik ja ERR saate „Pealtnägija“ saatejuht

10:20 – 11:10

„Mis ajendab ettevõtet viima ellu tegevusi, mis raputavad sektorit ja loovad paradigma muutuse kogu ühiskonnale“

Liis Tuur, AS E-Piim Tootmine arendusjuht

11:10 – 12:00

„Läbimõeldud kvaliteedisüsteem ja asjakohane kommunikatsioon on edukuse aluseks“

Algis Murumaa, RIMI Eesti Food AS kvaliteedijuht

12:00 – 12:15

Sirutuspaus

12:15 – 12:55

„Toit on vaja tagasi kutsuda. Kuidas toimida tõhusalt ja mainet hoides?“

Olev Kalda, Põllumajandus- ja Toiduameti osakonnajuhataja

12:55 – 13:45

„Tarbija teadlikkuse tõstmine – vajadustele tähelepanu pööramine või paratamatusega leppimine?“

Jean-Baptiste Boucher, Copa-Cogeca kommunikatsioonijuht

Ettekanne tõlgitakse eesti keelde.

13:45 – 14:25

„Stress, pinge ja rahulolematus. Kuidas nendega hakkama saada, hoolitsedes enda ja oma töötajate vaimse tervise eest“

Ülo Vihma, juhtimis- ja meeskonnatreener

14:25 – 14:35

Konverentsi kokkuvõte ja lõpusõnad

 

Konverents toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Osalemine on tasuta. Osa võtma on oodatud kõik toiduvaldkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud.

Lisainfo konverentsi kohta: meeli@epkk.ee; tel 50 87 796

Registreerimisega seotud tehniline teave: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428