Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

Toiduhügieen ja enesekontroll

Hea hügieenitava juhend väikeettevõtjale

EPKK poolt loodud veebipõhine pagari- ja kondiitritooteid käsitlev juhend lihtsustab hea hügieenitava nõuetest arusaamist. Abiks ja enesekontrolliplaani dokumentatsiooni loomise lihtsustamiseks on juhendiga kaasas täidetav digitaalne dokument, mida on võimalik kohandada ettevõtte vajadustele.

Õhuproovide võtmine

Proovide võtmine on toiduettevõtte enesekontrolliplaani oluline osa. Videos selgitatakse, kuidas võtta õhuproove ja kuidas tagada proovivõtu hügieenilisus.

 

 

Veeproovide võtmine 

Veeproovide võtmine ja vee nõuetele vastavuse kontrollimine kuulub ettevõtte enesekontrolli-plaani. Videos selgitatakse, kuidas võtta veeproove ja kuidas tagada proovivõtu hügieenilisus.

 

 

Pinnaproovide võtmine

Proovide võtmine on ettevõtte enesekontrolli-plaani oluline osa. Videos selgitatakse, kuidas võtta pinnaproove tampoonimeetodil.

 

 

Proovide võtmine juustust

Proovide võtmine on toiduettevõtte enesekontrolliplaani oluline osa. Videos selgitatakse, kuidas võtta proovi juustust.

 

 

Delvotesti tegemine

Delvotestiga määratakse piimas anti-biootikumide jääkide olemasolu. Videos õpetatakse delvotesti läbiviimist. Antibiootikumi-de jääkide määramine on kriitiline kontrollpunkt piimaettevõtete enesekontrolliplaanis.

 

 

Proovide võtmiseks ette-valmistumine 

Ettevõttel tuleb perioodiliselt kontrollida oma toodangu mikrobioloogilist kvaliteeti. Videos selgitatakse, millised tegevused on vajalikud enne mikrobioloogiliseks uuringuks proovi võtmist, et tagada proovivõtu hügieenilisus.

 

 

Seadmete, pindade ja ruumide pesemine ning desinfitseerimine

Toiduettevõtte pesemine ja desinfitseerimine hõlmavad mitmesuguseid tegevusi, mis peavad toimuma kindlas järjekorras. Videos selgitatakse ka muid olulisi aspekte, mida silmas pidada.

 

 

Käte pesemine toiduettevõttes 

Videos tuletatakse meelde esmased hügieenireeglid ning õpetatakse õiget käte pesemise ja desinfitseerimise tehnikat.

 

 

Leiva pakendamine toiduettevõttes

Ülevaatlik õppevideo pöörab tähelepanu leiva pakendamisel olulistele hügieenireeglitele.

 

 

Toidu- ja hügieeniproovide võtmise juhend

Juhend on mõeldud toidukäitleja­le ettevõtte enesekontrollisüsteemi väljatöötamise ja proovivõtukava ülesehitamise abivahendina. Juhendis käsitletakse põhjalikult proovide võtmise, laborisse saatmise ning analüüsimise erinevaid aspekte alates proovivõtukava koostamisest kuni laboripoolsete analüüsitulemuste vormistamiseni.

Materjali on koostanud BioCC OÜ teadlased Epp Songisepp ja Liina Sadam. Teabematerjali võite ise välja trükkida või küsida trükist BioCC OÜst.

Listeria monocytogenes toidupatogeenina

Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise professor Mati Roasto on koostanud lühikese kokkuvõtva teabematerjali.

L. monocytogenes on saastunud toiduga inimestele ülekanduv haigustekitaja, mis võib põhjustada raskekujulist haigust – listerioosi.

L. monocytogenes on oluline seetõttu, et ta on laialdaselt levinud, on võimeline toidus paljunema ka madalatel temperatuuridel, talub kõrgeid soola kontsentratsioone ja on võimeline kasvama nii vaakumisse kui gaasikeskkonda pakendatud toitudes.

Teabematerjali võite ise välja trükkida või küsida trükist Eesti Maaülikooli avatud ülikoolist.

Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!