Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   Infopäevad

   Korraldame tasuta infopäevi, mis käsitlevad nii toidu ja toiduohutuse üldiseid teemasid, õigusakte kui valdkonnaspetsiifilist teavet. Valdkonnaspetsiifiliste infopäevade puhul koondatakse ühes valdkonnas tegutsevad ettevõtjad või tegeletakse infopäeval spetsiifilise teemaga (nt toidu märgistamine).

   Infopäevadest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud, nii eraisikud kui ka ettevõtete esindajad.

   Enamikel infopäevadel  osalemine on vähese tähtsusega abi, mille arvestuslik summa on lisatud iga infopäeva kirjelduse juurde. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. Infopäevad on ettevõtte esindajana osalejale tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

   VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi.

   Iga-aastane infopäevade loetelu, sisu ja elluviija selgub eelmise aasta lõpus. Täpsed toimumise ajad antakse teada jooksvalt.

   2022 toimuvad infopäevad

    

   2022. aastal on plaanis infopäevad järgnevatel teemadel.  Märgitud  toimumise ajad on esialgsed ja võivad muutuda. Täpset infot  toimumise ja registreerumise kohta anname jooksvalt.

   Toiduohutuse tagamise nõuded valdkonnas alustajatele ja väikekäitlejale, suvel

   Tooraine mõju lõpptootele piimatootmises, ettevõtete külastustega 28.07

   Toidu jälgitavus, veebis 26.08

   Trendid toidutootmises, veebis 13.09

   Puhastuse infopäev, 15.09

   Toidualase teabe esitamine, veebis 23.09

   Toiduraiskamise vähendamine, veebis 29.09

   Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine, veebis 30.09

   Joogivee proovivõtjate ettevalmistamine atesteerimiseks, veebis ja praktika 05.-06.10

   Laboratoorsed uuringud ja  kiirtestid toiduohutuse tagamisel, veebis 28.10

   Toidupettuste ennetamine, veebis 25.11

   Õigusaktid ja järelevalve (arengud ja uudised)  veebis teisel poolaastal

    

    

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!