Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

Infopäevad

Korraldame infopäevi, mis käsitlevad nii toidu ja toiduohutuse üldiseid teemasid, õigusakte kui valdkonnaspetsiifilist teavet. Valdkonnaspetsiifiliste infopäevade puhul koondatakse ühes valdkonnas tegutsevad ettevõtjad või tegeletakse infopäeval spetsiifilise teemaga (nt toidu märgistamine).

Infopäevad on sihtrühmale tasuta (kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud). Sihtrühmaks on toidu tootmise ja töötlemisega ning toidu töötlemisega tegelevad füüsilised isikud ja ettevõtted (v.a kala- ja kalatoodete valdkond). Enamike infopäevade puhul on tegemist vähese tähtsusega abiga.

Iga-aastane infopäevade loetelu, sisu ja elluviija selgub eelmise aasta lõpus. Täpsed toimumise ajad antakse teada jooksvalt.

2017 toimuvad infopäevad

2017 toimunud infopäevad

Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!