Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

Infopäevad

Korraldame infopäevi, mis käsitlevad nii toidu ja toiduohutuse üldiseid teemasid, õigusakte kui valdkonnaspetsiifilist teavet. Valdkonnaspetsiifiliste infopäevade puhul koondatakse ühes valdkonnas tegutsevad ettevõtjad või tegeletakse infopäeval spetsiifilise teemaga (nt toidu märgistamine).

Infopäevadest võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Enamike infopäevade puhul on tegemist vähese tähtsusega abiga. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud.

Iga-aastane infopäevade loetelu, sisu ja elluviija selgub eelmise aasta lõpus. Täpsed toimumise ajad antakse teada jooksvalt.

2020 toimuvad infopäevad

 

2020. aastal on kavas veel järgmised infopäevad (kuupäevad võivad muutuda):

  • Keemilised riskid toidus- 10.09
  • Toidu lisaained
  • Toiduohutuse õigusaktid- 24.11, 25.11
  • Toidualase teabe esitamine- 20.10, 22.10
  • Mikrobioloogilised ohud väikekäitlejate tootmisprotsessis, proovide võtmine analüüsimiseks- 22.09
  • Proovide võtmine mikrobioloogilisteks analüüsideks ja analüüside teostamine- 1.12
  • Väikekäitlejatele hea hügieenitava juhendite tutvustus
  • Konverents toiduohutuse aktuaalsetel teemadel

Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!