Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   Infopäevad

   Korraldame infopäevi, mis käsitlevad nii toidu ja toiduohutuse üldiseid teemasid, õigusakte kui valdkonnaspetsiifilist teavet. Valdkonnaspetsiifiliste infopäevade puhul koondatakse ühes valdkonnas tegutsevad ettevõtjad või tegeletakse infopäeval spetsiifilise teemaga (nt toidu märgistamine).

   Infopäevadest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Infopäevad on osalejale tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

   Enamikel infopäevadel  osalemine on vähese tähtsusega abi, mille arvestuslik summa on lisatud iga infopäeva kirjelduse juurde. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi.

   Iga-aastane infopäevade loetelu, sisu ja elluviija selgub eelmise aasta lõpus. Täpsed toimumise ajad antakse teada jooksvalt.

   2021 toimuvad infopäevad

   Sellel sügis-talvel on kavas  järgnevad infopäevad (kuupäevad on esialgsed ja võivad muutuda):

   Toidualase teabe esitamine, „parim enne“ ja „kõlbik kuni“ märgistus.

   Toidupettuse ennetamine toidukäitlemisettevõttes, 02.12

   Nõuetele mittevastava toidu turult kõrvaldamine ja tagasikutsumine, 03.12

   Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine toidukäitlemisettevõttes. 17.12

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!