Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

Infopäevad

Korraldame infopäevi, mis käsitlevad nii toidu ja toiduohutuse üldiseid teemasid, õigusakte kui valdkonnaspetsiifilist teavet. Valdkonnaspetsiifiliste infopäevade puhul koondatakse ühes valdkonnas tegutsevad ettevõtjad või tegeletakse infopäeval spetsiifilise teemaga (nt toidu märgistamine).

Infopäevadest võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Enamike infopäevade puhul on tegemist vähese tähtsusega abiga. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud.

Iga-aastane infopäevade loetelu, sisu ja elluviija selgub eelmise aasta lõpus. Täpsed toimumise ajad antakse teada jooksvalt.

2018 toimuvad infopäevad

2018. aastal on veel plaanis järgmised infopäevad: 

  • Väikekäitlejatele hea hügieenitava juhendite (piimatöötlejad, pagarid) tutvustus

Täpsed toimumise ajad antakse teada jooksvalt.

Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!