Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   Infopäevad

   Korraldame infopäevi, mis käsitlevad nii toidu ja toiduohutuse üldiseid teemasid, õigusakte kui valdkonnaspetsiifilist teavet. Valdkonnaspetsiifiliste infopäevade puhul koondatakse ühes valdkonnas tegutsevad ettevõtjad või tegeletakse infopäeval spetsiifilise teemaga (nt toidu märgistamine).

   Infopäevadest võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Enamike infopäevade puhul on tegemist vähese tähtsusega abiga. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud.

   Iga-aastane infopäevade loetelu, sisu ja elluviija selgub eelmise aasta lõpus. Täpsed toimumise ajad antakse teada jooksvalt.

   2021 toimuvad infopäevad

   2021. aastal on planeeritud järgnevad infopäevad. Kõik infopäevad toimuvad 2021. a esimesel poolaastal, tõenäoliselt veebikeskkonnas.

   Kuupäevad on esialgsed ja võivad muutuda

   Infopäevad:

   • Toiduohutuse õigusaktid ja järelevalve, 14.05
   • Toidualase teabe esitamine 16.06
   • Toiduseaduse muutmise seaduse rakendusaktid, 30.04
   • Erinevate toidugruppide mikrobioloogia. Proovide võtmine mikrobioloogilisteks analüüsideks ja analüüside teostamine, 05.05, 02.06 
   • Kõrgemad kvaliteedi ja ohutuse standardid toidu tootmisel (2)

   Samuti on planeeritud kaks konverentsi toiduohutuse aktuaalsetel teemadel:

   • 14.01.2021 toimus veebikonverents “Toiduohutuse kommunikatsioon” vaata siit
   • teine konverents on planeeritud korraldada 10. juunil.  

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!