Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   Infopäevad

   Korraldame tasuta infopäevi, mis käsitlevad nii toidu ja toiduohutuse üldiseid teemasid, õigusakte kui valdkonnaspetsiifilist teavet. Valdkonnaspetsiifiliste infopäevade puhul koondatakse ühes valdkonnas tegutsevad ettevõtjad või tegeletakse infopäeval spetsiifilise teemaga (nt toidu märgistamine).

   Infopäevadest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud, nii eraisikud kui ka ettevõtete esindajad.

   Enamikel infopäevadel  osalemine on vähese tähtsusega abi, mille arvestuslik summa on lisatud iga infopäeva kirjelduse juurde. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. Infopäevad on ettevõtte esindajana osalejale tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

   VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi 

   Iga-aastane infopäevade loetelu, sisu ja elluviija selgub eelmise aasta lõpus. Täpsed toimumise ajad antakse teada jooksvalt.

   2023 toimuvad infopäevad

   Sellel aastal planeerime veel läbi viia  infopäevi allnimetatud teemadel. Toimumise ajakava avaldame jooksvalt vastavalt toimumisaegade selgumisele.

   • Õigusaktid ja järelevalve (arengud ja uudised) 06. aprill veebis
   • Toidualase teabe esitamine (4)
   • Toidupettuse ennetamine
   • Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine
   • Toidu lisaained/saasteained
   • Toiduraiskamise vähendamine ja toiduohutus toidu annetamisel
   • Õigusaktid ja järelevalve (arengud ja uudised) sügisel veebis
   • Trendid toidutootmises
   • Infopäev piima väikekäitlejatele
   • Toidu jälgitavus
   • Lühikesed tarneahelad ja toiduohutus (2)
   • Kodukohvikute infopäev
   • Pakendid
   • Toidutalumatused, eritoidud
   • Toiduhügieen

    

    

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!