Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   Infopäevad

   Korraldame tasuta infopäevi, mis käsitlevad nii toidu ja toiduohutuse üldiseid teemasid, õigusakte kui valdkonnaspetsiifilist teavet. Valdkonnaspetsiifiliste infopäevade puhul koondatakse ühes valdkonnas tegutsevad ettevõtjad või tegeletakse infopäeval spetsiifilise teemaga (nt toidu märgistamine).

   Infopäevadest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud, nii eraisikud kui ka ettevõtete esindajad.

   Enamikel infopäevadel  osalemine on vähese tähtsusega abi, mille arvestuslik summa on lisatud iga infopäeva kirjelduse juurde. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. Infopäevad on ettevõtte esindajana osalejale tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

   VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi 

   Iga-aastane infopäevade loetelu, sisu ja elluviija selgub eelmise aasta lõpus. Täpsed toimumise ajad antakse teada jooksvalt.

   2024 toimuvad infopäevad

   Sellel aastal planeerime läbi viia  infopäevi allnimetatud teemadel. Toimumise ajad on esialgsed ja võivad muutuda. Registreerumise avame jooksvalt, kui toimumise aeg ja  päevakavad on täpsustunud.

   • Infopäev, kontaktne – Toidualane teave edasijõudnutele
   • Infopäev veebis välislektoriga – Toiduhügieen hulgilaos, kauba jälgitavus, logistika.
   • Infopäev, veebis – Arukas külaturism – toitlustuse korraldamise võimalused
   • Infopäev, veebis – Joogivee analüüsimine toidukäitlejatele
   • Infopäev,  veebis – Uued toiduohutuse õigusaktid, arutusel olevad eelnõud
   • Infopäev, veebis  – Proovide võtmine ja laborianalüüsid
   • Infopäev, veebis – Säilivusaegade määramine, kestvuskatsed
   • Infopäev, veebis – Toidu saasteained
   • Infopäev, veebis – Toiduohutuse juhtimissüsteemid (ISO, BRC, FSSC, IFS)
   • Infopäev, veebis  – Toiduhügieeni algkursus (vene keeles)
   • Infopäev, veebis  – Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine toidukäitlemisettevõttes
   • Infopäev, veebis  – Toiduvaldkonna õigusaktid ja järelevalve
   • Infopäev veebis välislektoriga  – Ressursisäästlik toidutootmine
   • Infopäev, veebis – Tapale suunatavate loomade ja lindude puhtus

    

    

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!