Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   Infopäevad

   Korraldame tasuta infopäevi, mis käsitlevad nii toidu ja toiduohutuse üldiseid teemasid, õigusakte kui valdkonnaspetsiifilist teavet. Valdkonnaspetsiifiliste infopäevade puhul koondatakse ühes valdkonnas tegutsevad ettevõtjad või tegeletakse infopäeval spetsiifilise teemaga (nt toidu märgistamine).

   Infopäevadest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud, nii eraisikud kui ka ettevõtete esindajad.

   Enamikel infopäevadel  osalemine on vähese tähtsusega abi, mille arvestuslik summa on lisatud iga infopäeva kirjelduse juurde. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. Infopäevad on ettevõtte esindajana osalejale tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

   VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi.

   Iga-aastane infopäevade loetelu, sisu ja elluviija selgub eelmise aasta lõpus. Täpsed toimumise ajad antakse teada jooksvalt.

   2022 toimuvad infopäevad

   2022. aastal on plaanis infopäevad järgnevatel teemadel.  Märgitud  toimumise ajad on esialgsed ja võivad muutuda. Täpset infot  toimumise ja registreerumise kohta anname jooksvalt.

   Toiduraiskamise vähendamine ja toidu annetamine, 2 infopäeva, üks toimub 28.02

   Infopäev toidulisandite tootjatele ja müüjatele, 11.03

   Joogivee proovivõtjate ettevalmistamine atesteerimiseks, 2 infopäeva, üks märts-aprill, teine oktoober

   Õigusaktid ja järelevalve (arengud ja uudised) , 2 infopäeva, üks toimub 27.04, teine teisel poolaastal

   Toidualase teabe esitamine, 2 infopäeva, üks toimub 5.05

   Toidu E-kaubandus, 20.05

   Toidu jälgitavus, 26.08

   Puhastuse infopäev, 15.09

   Tooraine mõju lõpptootele piimatootmises, 2 infopäeva

   Laboratoorsed uuringud ja   kiirtestid toiduohutuse tagamisel, oktoobris

   Toiduohutuse tagamise nõuded valdkonnas alustajatele, väikekäitlejale, 3 infopäeva

   Trendid toidutootmises

   Infopäev piima väikekäitlejatele

   Kvaliteedikavade ülesehitamine ja rakendamine

   Toidupettuste ennetamine, teisel poolaastal

   Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine, teisel poolaastal

    

    

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!