Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   Toidu mikrobioloogia

   Toidu mikrobioloogia osas käsitleme erinevaid baktereid, viiruseid, hallitusseeni ja muid mikroorganisme ning nende toksiine. Just toidus leiduvad mikroorganismid põhjustavad enamiku toidu kaudu levivatest haigustest. Toiduinfektsiooni ehk -nakkuse põhjustavad toiduga organismi sattunud elusad tõvestavad mikroobid, mis on vastu pidanud maohappe toimele ja jõudnud peen- ja jämesoolde, kus nende paljunemine vallandab haiguse. Tuntumad mikroorganismidest põhjustatud toiduinfektsioonid on salmonelloos, shigelloos (bakteriaalne düsenteeria), jersinioos, kampüloos, listerioos, Escherichia coli poolt põhjustatud infektsioon jt. Mikrobioloogilise toidumürgistuse ehk intoksikatsiooni puhul paljunevad mikroorganismid toidus ja produtseerivad seal toksiini. Tuntumad bakteriaalsed toidumürgistused on botulism, stafülokokkoos, Clostridium perfringensi ja Bacillus cereuse toksiinidega tekkivad haigused. Hallitusseente produtseeritud mükotoksiine toodavad põhiliselt hallitusseente Aspergillus, Penicillium ja Fusarium mõned liigid.

   Levinumate mikroorganismide ja nende toksiinide jaoks (nt Salmonella, Listeria monocytogenes, Enterobacter sakazakii, stafülokoki enterotoksiinid ja histamiin) on õigusaktidega määratud piirnormid ehk suurimad lubatud sisaldused toidus.

   Paljude teiste mikroorganismide sisalduse kohta toidus võib erinevatest materjalidest leida vaid juhendväärtusi. Mikrobioloogilised analüüsid on toiduettevõtte enesekontrollisüsteemi lahutamatu osa, sest annab infot toiduohutuse ja –hügieeni nõuete täitmise kohta toidu käitlemisel.

   Teavet kehtivate õigusaktide kohta leiate Maaeluministeeriumi veebilehelt https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/toiduohutus/bioloogiline-ohutus/mikrobioloogilised-nouded

   Siia lehele koondame toidus esinevaid mikroobe ning nende analüüsimist käsitlevaid teabe- ja juhendmaterjale.

   Patogeeni(de) algallikate väljaselgitamine toidukäitlemise ettevõttes

   Teabematerjal. Mihkel Mäesaar, Mati Roasto
   Eesti Maaülikool, 2022

   Mikrobioloogilised näitajad toidugruppide kohta

   Käsiraamat. Mati Roasto, Katrin Laikoja
   Eesti Maaülikool, 2017 (täiendatud ja parandatud 2020)

   Toidu- ja hügieeniproovide võtmine
   mikrobioloogilisteks analüüsideks
   ning proovide analüüsimine

   Juhend. Epp Songisepp, Liina Sadam
   BioCC OÜ, 2018

   Olulised toidupatogeenid

   Teabematerjal, Eesti Maaülikool, 2019

   Pärm-ja hallitusseened toidus

   Teabematerjal, BioCC OÜ, 2019

   Shiga toksiini tootev Escherichia coli (STEC) TOIDUPATOGEENINA

   Teabeleht, Eesti Maaülikool, 2022

   Noroviirused toidupatogeenina

   Teabeleht, Eesti Maaülikool, 2020

   A-hepatiidi viirus toidupatogeenina

   Teabeleht, Eesti Maaülikool, 2020

   Listeria monocytogenes toidupatogeenina

   Teabeleht, Eesti Maaülikool, 2022

   Campylobacter spp. toidupatogeenina

   Teabeleht, Eesti Maaülikool, 2019

   Staphylococcus aureus toidupatogeenina

   Teabeleht, Eesti Maaülikool, 2019

   Salmonella spp. toidupatogeenina

   Teabeleht, Eesti Maaülikool, 2021

   EFSA explains zoonotic diseases: Campylobacter

   Teabeleht, Euroopa Toiduohutusamet, 2014

   EFSA explains zoonotic diseases: Salmonella

   Teabeleht, Euroopa Toiduohutusamet, 2014

   EFSA explains zoonotic diseases: Zoonotic E. coli

   Teabeleht, Euroopa Toiduohutusamet, 2014

   EFSA explains zoonotic diseases: Antimicrobial Resistance

   Teabeleht, Euroopa Toiduohutusamet, 2014

   Campylobacter spp., Listeria monocytogenes’e ja
   Shiga-toksiine tootva Escherichia coliʼga
   seonduvate toiduohutuse riskide hindamine Eestis

   Rakendusuuring, Eesti Maaülikool, 2015

   Bad Bug Book

   Handbook of Foodborne Pathogenic Microorganisms and Natural Toxins

   U.S Food and Drug Administration  

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!