Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

Keemiline ohutus

Trükitud kartongmaterjali suunis

Euroopa toiduliidu FoodDrinkEurope poolt väljatöötatud suunis kirjeldab head tava toidu pakendamiseks mõeldud trükitud kartong-pakendite nõuetele vastavuse tagamisel. Suunis püüab kergendada suhtlust kartongpakendi lisaväärtusahela osapoolte vahel, et tagada pakendatud toidu ohutus. FoodDrinkEurope usub, et toidupakendi nõuetelevastavus on kogu tarneahela ühine vastutus. Suunist saab abi-vahendina kasutada nii uute toote-pakendi-kombinatsioonide ohutuse ja nõuetekohasuse tagamisel kui ka olemasoleva tootevaliku hindamisel.

Suunise tõlkimise ja trükkimise korraldas Eesti Toiduainetööstuse Liit. Võite selle ise välja trükkida või küsida trükist Toiduliidust.

Tsüanuurhappe sattumine piimatoodetesse ja selle vältimine

Euroopa Liidu maade piimatööstustel on viimasel ajal olnud probleeme tsüanuurhappega, mis on sattunud toorpiima ja sealt edasi vadaku- jt pulbritesse ning võisse piirnormist kõrgemates kontsentratsioonides. See lühike infoleht käsitleb tsüanuurhappe omadusi, toksilisust ja piima sattumise viise ning annab soovitusi selle vältimiseks. Infolehe on koostanud BioCC OÜ teadlased.

Teabematerjali võite ise välja trükkida või küsida trükist BioCC OÜst.

Toidutööstuse seadmete, töövahendite ja pindade puhastamise ning desinfitseerimise juhend

Hügieeni tagamisel on oluline tähele­panu pöörata kogu sanitatsioonile toiduainetööstuses. See tähendab üldist koristamist, töökoha korrashoidu, ruumide-pindade puhastamist ja desinfitseerimist, hügieenitaseme hindamise meetodeid, tulemuste ana­lüüsi ning dokumenteerimist. Toidukäitlemisettevõttel on kohustus koostada puhas­tus- ja desinfitseerimiskava ning sellest juhinduda.

Ülevaatliku juhendi  puhastamisest ja desinfitseerimisest toidutööstuses on koostanud Eesti Maaülikooli toiduteaduse ja toidutehnoloogia õppetooli lektor Vilma Tatar.

Teabematerjali võite ise välja trükkida või küsida trükist Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast või Toiduliidust.

Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!