Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

Päritolu esitamine

Päritoluriik või lähtekoht tuleb esitada juhul, kui:

  • selle puudumine võib tarbijat toidu tegeliku päritoluriigi või lähtekoha määramisel eksitada;
  • teatud toidugruppide puhul, millele on kehtestatud toidualase teabe esitamise erinõuded (nt kalapüügi- ja vesiviljelustooted, mesi, kanamunad, värske puu-ja köögivili, veinid, mahetoit, veise-, vasika-, sea-, lamba-, kitse- ja kodulinnuliha ning -hakkliha);
  • toidu päritoluriik või lähtekoht on märgitud ja see ei ole sama mis toidu põhilisel koostisosal, tuleb  täiendavalt esitada kas põhikoostisosa päritoluriik või lähtekoht või märkida, et põhikoostisosa päritoluriik või lähtekoht on toidul märgitust erinev. 

 

Toidu päritoluriigiks on riik, kus toit on toodetud või töödeldud sh valmistatud.  Toidu lähtekohaks on päritoluriigist väiksem või suurem geograafiline piirkond (nt linn, piirkond või riikide rühm).

Teavet päritolu esitamist käsitlevate õigusaktide kohta leiate nii Maaeluministeeriumi  kui ka Veterinaar-ja Toiduameti veebilehelt. 

Siia lehele koondame teabe- ja juhendmaterjalid, mis annavad eelkõige toidukäitlejale vajalikku teavet päritolu esitamise kohta toidu märgistusel ja toidualases teabes.

Päritoluteave toidu märgistusel ja toidualases teabes

Juhend, Maaeluministeerium ning Veterinaar-ja Toiduamet, uuendatud 2020

Jälgitavuse eeskirjad looma kasvatamise koha märgistamise tagamiseks määruse (EL) nr 1337/2013 kohaselt

Juhend, Maaeluministeerium ning Veterinaar-ja Toiduamet, 2016

Komisjoni teatis määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 26 lõike 3 sätete kohaldamise kohta

Euroopa Liidu juhend määruse (EL) nr 2018/775 rakendamiseks

 Juhend, Euroopa Komisjon, 2020

Juhend määruse (EL) nr 2018/775 rakendamiseks Eestis 

Juhend, Maaeluministeerium ning Veterinaar-ja Toiduamet, 2020

Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!