Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

Toidu säilitamine

Toidu säilimisaja ja säilitamise tingimused leiame enamasti toidu müügipakendilt või pakendamata toidu puhul müügikohast. Toidu säilitamisnõuded määrab toidukäitleja.

Toidu säilimisaeg on ajaperiood, mille jooksul, järgides etteantud säilitamistingimusi, püsib toit ohutu, säilitab soovitavad kvaliteediomadused ja on inimtoiduks kasutuskõlblik. Säilimisaega tähistatakse sõnadega „Parim enne“ või „Kõlblik kuni“. „Kõlblik kuni“ kasutatakse kiirestiriknevate toitude puhul tarvitamise lõpptähtpäeva märkimiseks.

Toidukäitleja määrab oma toodete säilitamisnõuded kas kestvuskatsete või määrusega kehtestatud säilitamisnõuete alusel. Enamikele toidugruppidele ei ole õigusaktides kehtestatud toiduohutuse ja protsessi hügieenikriteeriume ega toidu säilitamisnõudeid. Sellisel juhul tuleb need kehtestada toidukäitlejal oma teadmistele või juhenditele tuginedes.

Teavet kehtivate õigusaktide ja nende rakendamise kohta leiate Maaeluministeeriumi veebilehelt https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/toiduohutus/bioloogiline-ohutus/sailitamisnouded  ning Veterinaar- ja Toiduameti veebilehelt https://vet.agri.ee/?op=body&id=680

Siia lehele koondame teabe- ja juhendmaterjali, mis aitavad eelkõige toidukäitlejat toidu säilimist mõjutavate tegurite hindamisel ning säilimisaegade määramisel.

Toidu säilimisaja määramine        I osa

Käsiraamat. Mati Roasto, Katrin Laikoja
Eesti Maaülikool, 2017 (täiendatud 2019)

Toidu säilimisaja määramine            II osa

Mikrobioloogilised näitajad toidugruppide kohta

Käsiraamat. Mati Roasto, Katrin Laikoja
Eesti Maaülikool, 2017 (täiendatud ja parandatud 2020)

Toidu säilimisaja määramine           III osa

Toidu säilitamisnõudeid (säilitamise temperatuur ja aeg) toidugruppide kaupa

Käsiraamat. Mati Roasto, Katrin Laikoja
Eesti Maaülikool, 2020

Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!