Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   Toidu säilitamine

   Toidu säilimisaja ja säilitamise tingimused leiame enamasti toidu müügipakendilt või pakendamata toidu puhul müügikohast. Toidu säilitamisnõuded määrab toidukäitleja.

   Toidu säilimisaeg on ajaperiood, mille jooksul, järgides etteantud säilitamistingimusi, püsib toit ohutu, säilitab soovitavad kvaliteediomadused ja on kasutuskõlblik. Säilimisaega tähistatakse sõnadega „Parim enne“, “Parim enne lõppu” või „Kõlblik kuni“. „Kõlblik kuni“ kasutatakse kiirestiriknevate toitude puhul tarvitamise lõpptähtpäeva märkimiseks.

   Toidukäitleja määrab oma toodete säilitamisnõuded kas katsete alusel või  juhenditele ja oma teadmistele tuginedes. Säilimisaja esitamise kohta toidu märgistusel saab täpsemalt lugeda märgistamise e-käsiraamatu vastavast peatükist.

   Teavet kehtivate õigusaktide ja nende rakendamise kohta leiate Maaeluministeeriumi veebilehe toidu bioloogilise ohutuse alalehelt https://agri.ee/toiduohutus-toidumargistus/toiduohutus/bioloogiline-ohutus

   Siia lehele koondame teabe- ja juhendmaterjali, mis aitavad  toidukäitlejat toidu säilimist mõjutavate tegurite hindamisel, kestvuskatsete planeerimisel ning säilimisaegade määramisel.

   Toidu säilimisaja määramine        I osa

   Käsiraamat. Mati Roasto, Katrin Laikoja
   Eesti Maaülikool, 2019 (täiendatud ja parandatud väljaanne)

   Toidu säilimisaja määramine            II osa

   Mikrobioloogilised näitajad toidugruppide kohta

   Käsiraamat. Mati Roasto, Katrin Laikoja
   Eesti Maaülikool, 2020 (täiendatud ja parandatud väljaanne)

   Toidu säilimisaja määramine           III osa

   Toidu säilitamisnõudeid (säilitamise temperatuur ja aeg) toidugruppide kaupa

   Käsiraamat. Mati Roasto, Katrin Laikoja
   Eesti Maaülikool, 2020

   Guidance document
   on Listeria monocytogenes shelf-life studies for ready-to-eat foods, under Regulation
   (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs

   Commission staff working document

   Suunised säilimisaja märgistuse ja sellega seotud toidualase
   teabe kohta 1. osa (säilimisaja märgistus)

   EFSA teadusliku arvamuse tõlge

   Maaeluministeeriumi tõlge üksnes teavitamise eesmärgi

   Suunised säilimisaja märgistuse ja sellega seotud toidualase
   teabe kohta 2. osa (toidualane teave)

   EFSA teadusliku arvamuse tõlge

   Maaeluministeeriumi tõlge üksnes teavitamise eesmärgi

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!