Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   Tutvustus

   Teadmussiirde pikaajalisi programme viiakse läbi “Eesti maaelu arengukava 2014–2020” meetme „Teadmussiire ja teavitus“ tegevuse “Pikaajalised programmid” raames ning seda rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD).

   Toidu ja toiduohutuse valdkonnas hõlmab programm järgnevaid teemasid:

   • Toidu bioloogiline ohutus (toiduhügieen, enesekontroll, toidu mikrobioloogia, toidu säilitamine, zoonoosid, mikroobide resistentsus);
   • Toidu keemiline ohutus (erinevad saasteained, toidu ohutust mõjutavad töötlemisviisid, lisaained, lõhna- ja maitseained, ensüümid, toiduga kokkupuutuvad materjalid);
   • Toiduteave (märgistamine, toitumisalane märgistamine, toitumis- ja tervisealased väited);
   • Toidugruppide erinõuded (toidugrupid, millele on kehtestatud kvaliteedinõuded, GM toit, uuendtoit, rikastatud toit, eriliste toitumisvajadustega inimestele mõeldud toidud (nt imikutoit, ravitoit);
   • Head tootmis- ja hügieenitavad;
   • Toiduohutust tagavad tootmis- ja töötlemistehnoloogiad.

    

   Programmi täitmine tellitakse kooskõlas maaeluministri 28.04.2015 määrusega nr 46 „Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus“.

   Igal aastal viiakse läbi infopäevi ja täienduskoolitusi, korraldatakse toiduohutuse konverents, antakse välja käsiraamatuid ja teabematerjale.

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!