Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   Programm

   Teadmussiirde pikaajalisi programme viiakse läbi “Eesti maaelu arengukava 2014–2020” raames. Pikaajaliste programmide üheks oluliseks eesmärgiks on olemasolevate teadmiste ja innovaatiliste lahenduste kohta teabe levitamine ning teadmussiirde tegevuste koordineerimine ja korraldamine.

   Toidu ja toiduohutuse valdkond hõlmab järgnevaid teemasid:

   • Toidu bioloogiline ohutus (toiduhügieen, enesekontroll, toidu mikrobioloogia, toidu säilitamine, zoonoosid, mikroobide resistentsus);
   • Toidu keemiline ohutus (erinevad saasteained, toidu ohutust mõjutavad töötlemisviisid, lisaained, lõhna- ja maitseained, ensüümid, toiduga kokkupuutuvad materjalid);
   • Toiduteave (märgistamine, toitumisalane märgistamine, toitumis- ja tervisealased väited);
   • Toidugruppide erinõuded (toidugrupid, millele on kehtestatud kvaliteedinõuded, GM toit, uuendtoit, rikastatud toit, eriliste toitumisvajadustega inimestele mõeldud toidud (nt imikutoit, ravitoit);
   • Head tootmis- ja hügieenitavad;
   • Toiduohutust tagavad tootmis- ja töötlemistehnoloogiad.

    

   Igal aastal viiakse läbi infopäevi ja täienduskoolitusi ning korraldatakse toiduohutuse konverents. Lisaks antakse välja käsiraamatuid ja teabematerjale. Programmi raames väljatöötatud materjalid ja muu info avaldatakse veebilehel toiduteave.ee

   Programmi raames edastatakse üksnes tõenduspõhist teavet, mis pärineb usaldusväärsetest allikatest, muuhulgas Eesti teadusasutustelt, Euroopa Toiduohutusametilt (EFSA) ning teiste EL liikmesriikide teadus- ja riskihindamisasutustelt.

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!