Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   Programm

   Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas viiakse läbi “Eesti maaelu arengukava 2014–2020” meetme „Teadmussiire ja teavitus“ raames. Pikaajaliste programmide üheks oluliseks eesmärgiks on koondada teatud valdkonna teadmussiirde tegevused parema planeerimise huvides.

   Toiduohutuse programmi sisu hõlmab järgmisi valdkondi:

   • Toidu bioloogiline ohutus (toiduhügieen, enesekontroll, toidu mikrobioloogia, toidu säilitamine, zoonoosid, mikroobide resistentsus);
   • Toidu keemiline ohutus (erinevad saasteained, toidu ohutust mõjutavad töötlemisviisid, lisaained, lõhna- ja maitseained, ensüümid, toiduga kokkupuutuvad materjalid);
   • Toiduteave (märgistamine, toitumisalane märgistamine, toitumis- ja tervisealased väited);
   • Toidugruppide erinõuded (toidugrupid, millele on kehtestatud kvaliteedinõuded, GM toit, uuendtoit, rikastatud toit, eriliste toitumisvajadustega inimestele mõeldud toidud (nt imikutoit, ravitoit);
   • Head tootmis- ja hügieenitavad;
   • Toiduohutust tagavad tootmis- ja töötlemistehnoloogiad.

    

   Igal aastal viiakse läbi infopäevi ja täienduskoolitusi ning korraldatakse toiduohutuse konverents. Lisaks antakse välja käsiraamatuid ja teabematerjale. Programmi raames väljatöötatud materjalid ja muu info avaldatakse veebilehel toiduteave.ee

   Programmi raames edastatakse üksnes tõenduspõhist teavet, mis pärineb usaldusväärsetest allikatest, muuhulgas Eesti teadusasutustelt, Euroopa Toiduohutusametilt (EFSA) ning teiste EL liikmesriikide teadus- ja riskihindamisasutustelt.

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!