Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

Toiduga kokkupuutuvad materjalid

Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed on toiduga vahetusse kontakti minevad/olevad mistahes materjalid või esemed. Näiteks kõik toidu pakkematerjalid, söögiriistad, nõud (sh ühekordsed nõud), töötlemisseadmed, säilitamisanumad, lõikelauad jne. Need võivad olla valmistatud plastist, klaasist, keraamikast, metallist, paberist, papist, puidust, korgist, kummist, silikoonist jne või ka mitmest eelpooltoodud materjalist korraga.

Toiduga kokkupuutuvate materjalide valdkond on reguleeritud õigusaktidega, mille kohta leiate infot Maaeluministeeriumi veebilehelt https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/toiduohutus/keemiline-ohutus/toiduga-kokkupuutuvad-materjalid-ja-esemed

Siia lehele koondame erinevate asutuste ja organisatsioonide poolt väljaantud teabe- ja juhendmaterjali.

Määrust 10/2011 käsitlevad suunised seoses tarneahelas esitatava teabega

Suunised, Euroopa Komisjoni, 2014

Euroopa toiduliidu trükitud kartongpakendite suunis

Suunis, FoodDrinkEurope 2017, tõlge Toiduliit 2018

Toiduga kokkupuutuvad esemed

Maaeluministeeriumi trükis, 2012

Guidelines on the safe use of paper and board made from recycled fibres

Suunis, FoodDrinkEurope 2016

EFSA explains the Safety of Bisphenol A

Teabeleht, Euroopa Toiduohutusamet, 2015

Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!