Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

2019 tegevuskava

Infopäevad:

 • Keemilised riskid toidus
 • Toiduohutuse õigusaktid
 • Toidualase teabe esitamine
 • Toiduainete mikrobioloogia
 • Proovide võtmine ja analüüsimine
 • Toiduainete funktsionaalsus
 • Väikekäitlejatele hea hügieenitava juhendite tutvustus
 • Toidu lisaained
 • Kemikaaliohutus
 • Toiduohutuse juhtimis/kvaliteedisüsteemid

Konverents:

 • Toiduohutuse aktuaalsetel teemadel

Teabematerjalid:

 • Kokkuvõte toidupatogeenidest, nende ohtlikkusest, kasvuparameetritest
 • Toidu jälgitavus ja ohtlikust toidust teavitamine
 • Toidu keemilised ohud
 • Allergeeniohje
 • Kemikaaliohutus. Toidu käitlemisega seotud aspektid
 • Pärm- ja hallitusseened toidus
 • Lisaainete kasutamine
 • Toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine
 • Nõuded munade tootmisele, käitlemisele ja turustamisele
 • Gluteenivaba toit
 • Campylobacter spp
 • Staphylococcus aureus

Käsiraamatud:

 • Hea hügieenitava käsiraamatud järgmistel teemadel: liha töötlemine; piima töötlemine; puu- ja köögivilja töötlemine. Võrguväljaanded
 • Käsiraamatu „Abiks põllumajandussaaduste väikekäitlejale. Tera- ja kaunviljade ning õlikultuuride töötlemine“ uuendamine. Võrguväljaanne
 • Käsiraamatu „Abiks väikekäitlejale. Piim ja piima töötlemine“ uuendamine. Võrguväljaanne
 • Käsiraamatu “Abiks mahepõllumajandussaaduste väikekäitlejale. Liha töötlemine” uuendamine. Võrguväljaanne
 • Käsiraamat “Toidu säilimisaja määramine”. Võrguväljaanne

Täienduskoolitused:

 

 • Toiduhügieen ja -ohutus, algaste, 6 akadeemilist tundi
 • Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste, 24 akadeemilist tundi
 • Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis, 6 akadeemilist tundi
 • Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine, 6 akadeemilist tundi
 • Toidu säilitamisnõuete määramine, 6 akadeemilist tundi
 • Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel, 6 akadeemilist tundi
 • Listeria monocytogenes toidupatogeenina, 6 akadeemilist tundi

Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!