Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   2019 tegevuskava

   Infopäevad:

   • Keemilised riskid toidus
   • Toiduohutuse õigusaktid
   • Toidualase teabe esitamine
   • Toiduainete mikrobioloogia
   • Proovide võtmine ja analüüsimine
   • Toiduainete funktsionaalsus
   • Väikekäitlejatele hea hügieenitava juhendite tutvustus
   • Toidu lisaained
   • Kemikaaliohutus
   • Toiduohutuse juhtimis/kvaliteedisüsteemid

   Konverents:

   • Toiduohutuse aktuaalsetel teemadel

   Teabematerjalid:

   • Kokkuvõte toidupatogeenidest, nende ohtlikkusest, kasvuparameetritest
   • Toidu jälgitavus ja ohtlikust toidust teavitamine
   • Toidu keemilised ohud
   • Allergeeniohje
   • Kemikaaliohutus. Toidu käitlemisega seotud aspektid
   • Pärm- ja hallitusseened toidus
   • Lisaainete kasutamine
   • Toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine
   • Nõuded munade tootmisele, käitlemisele ja turustamisele
   • Gluteenivaba toit
   • Campylobacter spp
   • Staphylococcus aureus

   Käsiraamatud:

   • Hea hügieenitava käsiraamatud järgmistel teemadel: liha töötlemine; piima töötlemine; puu- ja köögivilja töötlemine. Võrguväljaanded
   • Käsiraamatu „Abiks põllumajandussaaduste väikekäitlejale. Tera- ja kaunviljade ning õlikultuuride töötlemine“ uuendamine. Võrguväljaanne
   • Käsiraamatu „Abiks väikekäitlejale. Piim ja piima töötlemine“ uuendamine. Võrguväljaanne
   • Käsiraamatu “Abiks mahepõllumajandussaaduste väikekäitlejale. Liha töötlemine” uuendamine. Võrguväljaanne
   • Käsiraamat “Toidu säilimisaja määramine”. Võrguväljaanne

   Täienduskoolitused:

    

   • Toiduhügieen ja -ohutus, algaste, 6 akadeemilist tundi
   • Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste, 24 akadeemilist tundi
   • Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis, 6 akadeemilist tundi
   • Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine, 6 akadeemilist tundi
   • Toidu säilitamisnõuete määramine, 6 akadeemilist tundi
   • Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel, 6 akadeemilist tundi
   • Listeria monocytogenes toidupatogeenina, 6 akadeemilist tundi

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!