Tegevuskava 2021

2021. esimese poolaasta tegevuskava

Infopäevad:

 • Toidu e-kaubandus
 • Toiduohutuse õigusaktid ja järelevalve
 • Toidualase teabe esitamine
 • Toiduseaduse muutmise seaduse rakendusaktid
 • Proovide võtmine mikrobioloogilisteks analüüsideks ja analüüside teostamine (4)
 • Kõrgemad kvaliteedi ja ohutuse standardid toidu tootmisel (2)
 • Toidu säilimisaja ja säilitamistingimuste määramine

Konverents:

 • Toiduohutuse aktuaalsetel teemadel (2)

Täienduskoolitused:

 • Toiduhügieen ja -ohutus, algaste, 6 akadeemilist tundi
 • Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste, 24 akadeemilist tundi
 • Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis, 6 akadeemilist tundi
 • Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine, 6 akadeemilist tundi
 • Toidu säilitamisnõuete määramine, 6 akadeemilist tundi
 • Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel, 6 akadeemilist tundi
 • Toidupatogeenid, 6 akadeemilist tundi
 • Listeria monocytogenes toidupatogeenina, 6 akadeemilist tundi
 • Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus, 6 akadeemilist tundi
 • Toidu sensoorne analüüs, 6 akadeemilist tundi

Teabematerjalid:

 • Toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine
 • Salmonella toidupatogeenina
 • Toiduga kokkupuutuvad materjalid – Materjalide eesmärgipärane kasutamine
 • Märgistusel kasutatavad toidu nimetused. Mis on mis? – Piimatooted. Mahlatooted. Veed. Lihatooted
 • Piima ohutus ja kvaliteet – Kõrgemad kvaliteedi ja ohutuse standardid
 • Konservide ohutu tootmine

Videod:

 • Toiduhügieeni põhireeglid, 5 tk
 • Ulukite käitlemine, 2 tk
 • Toidualase teabe esitamise nõuded, loengud, 3 tk

Käsiraamatud (võrguväljaanded):

 • Toidu märgistamise nõuded
 • Hea hügieenitava „Tapale suunatavate loomade ja lindude puhtus“

2021. teise poolaasta tegevuskava

Infopäevad:

 • Toidualase teabe esitamine (2)
 • Nõuetele mittevastava toidu turult kõrvaldamine ja tagasikutsumine
 • Toidupettuse ennetamine toidukäitlemisettevõttes
 • Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine toidukäitlemisettevõttes

Täienduskoolitused:

 • Toiduhügieen ja -ohutus, algaste, 6 akadeemilist tundi
 • Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste, 24 akadeemilist tundi
 • Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis, 6 akadeemilist tundi
 • Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine, 6 akadeemilist tundi
 • Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel, 6 akadeemilist tundi
 • Toidupatogeenid, 6 akadeemilist tundi
 • Salmonella spp toidupatogeenina, 4 akadeemilist tundi

Teabematerjalid:

 • Märgistusel kasutatavad toidu nimetused. Mis on mis? – Veed
 • Märgistusel kasutatavad toidu nimetused. Mis on mis? – Lihatooted
 • Konservide ohutu tootmine
 • Biokirmed toidutootmise keskkonnas

Veebiseminarid erinevatel aktuaalsetel toiduohutuse teemadel (3)