Tegevuskava 2022

2022. tegevuskava

Infopäevad:

 • Toidualase teabe esitamine (2)
 • Toidupettuse ennetamine
 • Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine
 • Joogivee proovivõtjate ettevalmistamine atesteerimiseks (2)
 • Puhastuse infopäev
 • Tooraine mõju lõpptootele piimatootmises (2)
 • Laboratoorsed uuringud ja   kiirtestid toiduohutuse tagamisel
 • Toiduohutuse tagamise nõuded valdkonnas alustajatele, väikekäitlejale (3)
 • Toiduraiskamise vähendamine ja toidu annetamine (2)
 • Õigusaktid ja järelevalve (arengud ja uudised) (2)
 • Trendid toidutootmises
 • Infopäev piima väikekäitlejatele
 • Toidu jälgitavus
 • Toidu E-kaubandus
 • Kvaliteedikavade ülesehitamine ja rakendamine
 • Infopäev toidulisandite tootjatele ja müüjatele

 

Veebiseminarid ja videoloengud erinevatel aktuaalsetel toiduohutuse teemadel (12)

Taskuhäälingud toiduohutuse tagamise nõuetest valdkonnas alustajatele (3)

Täienduskoolitused:

 • Toiduhügieen ja -ohutus, algaste, 6 akadeemilist tundi (2)
 • Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste, 24 akad tundi (2)
 • Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis, 6 akad tundi (2)
 • Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine, 6 akad tundi (2)
 • Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel, 6 akad tundi (2)
 • Toidupatogeenide ülekandeteed, kasvu mõjutavad faktorid ning ohu minimeerimise võimalused, 6 akad tundi
 • Toidu säilivusaja määramise põhimõtted ja kestvuskatsete teostamine, 6 akad tundi
 • Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel, 6 akad tundi (2)
 • Listeria monocytogenes ja Salmonella spp. toidupatogeenina, 4 akad tundi
 • Keemilised ohud toidus, 6 akad tundi
 • Tootmisjääkide väärindamine, 6 akad tundi
 • Proovide võtmine tootmiskeskkonnast üldhügieeni ja patogeenide seireks, 4 akad tundi
 • Lisaained toidus, 4 akad tundi
 • Taimede endogeensed toidu- ja söödamürgid, 4 akad tundi
 • “Kõlblik kuni” või “Parim enne”, 4-5 akad tundi
 • Riskide mõjus juhtimine, 8 akad tundi
 • Teise osapoole audiitorite koolitus, 16 akad tundi

Konverentsid:

 • Toiduohutuse aastakonverents
 • Pakendikonverents

Õppereisid:

 • Kvaliteedikavade rakendamine Ungaris
 • Kvaliteedikavade rakendamine UKs

Teabematerjalid:

 • Käsiraamat “Tapale suunatavate loomade ja lindude puhtus”
 • Hea hügieenitava toidu ümberjagamisel ja annetamisel
 • Mittetööstuslikes tingimustes konservide ohutu tootmine
 • Patogeeni(de) algallikate väljaselgitamine toidukäitlemisettevõttes
 • Ettevõtte ehituse, projektlahenduse ja seadmete hügieeninõuded mikroettevõtetele
 • Nõuded alkoholi väikekäitlejatele
 • Ettevõtte ehituse, projektlahenduse ja seadmete hügieeninõuded väiketapamajadele
 • Teabematerjali „Akrüülamiid toidus ja selle vähendamise võimalused“ ajakohastamine
 • Teabelehe “Listeria monocytogenes toidupatogeenina” ajakohastamine
 • Teabeleht “Shiga toksiini tootev Escherichia coli (STEC) toidupatogeenina”
 • Toiduohutuse tagamise nõuded valdkonnas alustajatele (3 teabelehte)
 • Teabeleht “Toidu nimetused. Mis on mis? Lihatooted”