Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

  Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

   2018 tegevuskava

   Infopäevad:

   • Piima ja piimatoodete ohutust mõjutavad tegurid
   • Toiduainete mikrobioloogia
   • Toiduainete koostise muutumisega seotud aspektid (reformuleerimine)
   • Keemilised riskid toidus
   • Toidualase teabe esitamine
   • Toiduohutuse õigusaktid
   • Väikekäitlejatele hea hügieenitava juhendite (piimatöötlejad, pagarid) tutvustus
   • Toidu tootmisel kasutatavad tehnoloogilised ained. Transrasvhapped ja nende vähendamise võimalused.

   Konverents:

   • Toiduohutusest tarneahelas: ohtudest ja riskidest põllult lauale

   Teabematerjalid:

   • Toiduohutuse nõuded toidu vedamisel (loomne toit)
   • Kokkuvõte toidupatogeenidest, nende ohtlikkusest, kasvuparameetritest jms
   • Listeria monocytogenes toidupatogeenina
   • Juhis trükitud kartongmaterjali kohta
   • Toidu jälgitavus ja ohtlikust toidust teavitamine
   • Toidu keemilised ohud
   • Allergeeniohje
   • Toitumisalase teabe esitamine
   • Allergeenide esitamine toidualases teabes

   Käsiraamatud:

   • Hea hügieenitava käsiraamatud järgmistel teemadel: liha töötlemine; eraelamus toidu valmistamine. Võrguväljaanded.
   • Käsiraamatu „Tera- ja kaunviljade ning õlikultuuride töötlemine“ uuendamine. Võrguväljaanne

   Täienduskoolitused:

   • Toiduhügieen ja -ohutus, algaste, 6 akadeemilist tundi
   • Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste, 24 akadeemilist tundi
   • Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis, 6 akadeemilist tundi
   • Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine, 12 akadeemilist tundi
   • Toidu säilitamisnõuete määramine, 6 akadeemilist tundi
   • Toiduhügieen ja enesekontroll väikeettevõttes/ eraelamus toidu valmistamisel, 6 akadeemilist tundi
   • Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus, 6 akadeemilist tundi

    

    

   Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

    Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!