Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!

2018 tegevuskava

Infopäevad:

 • Piima ja piimatoodete ohutust mõjutavad tegurid
 • Toiduainete mikrobioloogia
 • Toiduainete koostise muutumisega seotud aspektid (reformuleerimine)
 • Keemilised riskid toidus
 • Toidualase teabe esitamine
 • Toiduohutuse õigusaktid
 • Väikekäitlejatele hea hügieenitava juhendite (piimatöötlejad, pagarid) tutvustus
 • Toidu tootmisel kasutatavad tehnoloogilised ained. Transrasvhapped ja nende vähendamise võimalused.

Konverents:

 • Toiduohutusest tarneahelas: ohtudest ja riskidest põllult lauale

Teabematerjalid:

 • Toiduohutuse nõuded toidu vedamisel (loomne toit)
 • Kokkuvõte toidupatogeenidest, nende ohtlikkusest, kasvuparameetritest jms
 • Listeria monocytogenes toidupatogeenina
 • Juhis trükitud kartongmaterjali kohta
 • Toidu jälgitavus ja ohtlikust toidust teavitamine
 • Toidu keemilised ohud
 • Allergeeniohje
 • Toitumisalase teabe esitamine
 • Allergeenide esitamine toidualases teabes

Käsiraamatud:

 • Hea hügieenitava käsiraamatud järgmistel teemadel: liha töötlemine; eraelamus toidu valmistamine. Võrguväljaanded.
 • Käsiraamatu „Tera- ja kaunviljade ning õlikultuuride töötlemine“ uuendamine. Võrguväljaanne

Täienduskoolitused:

 • Toiduhügieen ja -ohutus, algaste, 6 akadeemilist tundi
 • Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste, 24 akadeemilist tundi
 • Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis, 6 akadeemilist tundi
 • Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine, 12 akadeemilist tundi
 • Toidu säilitamisnõuete määramine, 6 akadeemilist tundi
 • Toiduhügieen ja enesekontroll väikeettevõttes/ eraelamus toidu valmistamisel, 6 akadeemilist tundi
 • Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus, 6 akadeemilist tundi

 

 

Ole kursis! Telli teavitus toiduteave.ee värskete postituste kohta!

Esita küsimus lehel avaldatud teabe kohta!