Meie programmi raames  saab ka sellel aastal tasuta osaleda toiduohutuse teemalistel infopäevadel, koolitustel ja konverentsil.  Anname välja teabematerjale, hea hügieenitava ning säilimisaegade määramise käsiraamatud.

Infopäevadel käsitleme järgmisi teemasid:
Keemilised riskid toidus
Toiduohutuse õigusaktid
Toidualase teabe esitamine
Toiduainete mikrobioloogia
Proovide võtmine ja analüüsimine
Toiduainete funktsionaalsus
Väikekäitlejatele hea hügieenitava juhendite tutvustus
Toidu lisaained
Kemikaaliohutus
Toiduohutuse juhtimis/kvaliteedisüsteemid

 

Koolitused on traditsioonilised:
Toiduhügieen ja -ohutus, algaste ja keskaste
Allergeeniohje
Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine
Toidu säilitamisnõuete määramine
Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel
Listeria monocytogenes toidupatogeenina

 

Teabematerjalides kirjutame:
Toidupatogeenidest
Toidu jälgitavusest ja ohtlikust toidust teavitamisest
Toidu keemilistest ohtudest
Allergeeniohjest
Kemikaaliohutusest
Pärm- ja hallitusseentest toidus
Lisaainete kasutamisest
Toitumis- ja tervisealastest väidetest
Nõuetest munade tootmisele, käitlemisele ja turustamisele
Gluteenivabast toidust
Mikroorganismidest Campylobacter spp ja Staphylococcus aureus

 

Kõigi koolituste ja mitmete infopäevade toimumise ajad on juba teada ja leitavad sündmuste lehelt https://toiduteave.ee/sundmused/. Teabematerjalid avaldatakse nii trükistena kui ka meie veebilehel.