Infopäev 21.05.2021 veebis: Toidu säilimisaja määramine

Toidu säilimisaja ja säilitamistingimuste määramine

21.05.2021 veebikeskkonnas MS Teams

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Käsitletakse toidu säilimisaega mõjutavaid tegureid ja säilimisaja määramise metoodikaid. Antakse ülevaade säilitamisnõuetega seonduvatest muudatustest õigusruumis ja tutvustatakse asjakohaseid juhendeid.

Päevakava

Moderaator: Sirje Potisepp, Toiduliidu juhataja

9:50 – 10:00       Registreerimine Teamsis

10:00 – 10:45   Toidu säilitamisnõuetega seonduvad muudatused toiduseaduses

Elsa Peipman, Maaeluministeeriumi toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo nõunik

10:45 – 12:00   Toidu säilimisaega mõjutavad tegurid, süsteemne lähenemine toidu säilimisaegade määramisele, Listeria monocytogenes´e olulisus valmistoitude toiduohutuse indikaatorina ja valmistoitude säilimisaja määramisel

Mati Roasto, Eesti Maaülikooli professor, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli juhataja

12:00 – 12:30   PAUS

12:30 – 13:15   Prognoosmudelite ja nakkustestide kasutamine toidu säilimisaja määramisel

Toomas Kramarenko, Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi direktori asetäitja toiduohutuse alal

13:15 – 13:35   Säilimisaegade ja säilitamistingimuste märgistamise nõuded

Hellika Kallaste, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

13:35 – 14:00   Säilivuskatsete teostamine

Kärt Leppik, Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse säilivusaja ja pakkematerjalide spetsialist

14:00 – 14:15         Päeva kokkuvõte

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 70 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Registreerimine

   

   

  Lisainfo:  info@toiduteave.ee  või Kairi Birk, kairi@toiduliit.ee

  Registreerimisega seotud tehniline teave: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428

  Infopäev 13.04.2021 veebis: Toidu e-kaubandus

  13.04.2021 veebikeskkonnas MS Teams

  Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

  Toiduaineid müüakse nii sotsiaalmeedias kui erinevates kogukonna gruppides alates eraelamu toidukäitlejatest kuni suurte jaekettide e-poodideni välja. Hetkeolukord esitatava teabe osas on erinevates e-poodides/e-platvormidel täna väga erinev. Seetõttu peame oluliseks jagada infot toidu  e-kaubandusega kaasnevatest nõuetest.

  Registreerimine on lõppenud! Osalemissoovist kirjutage info@toiduteave.ee

  Registreerumisega seotud tehniline teave: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428

  Päevakava

  Moderaator: Sirje Potisepp, Toiduliidu juhataja

  9:50 – 10:00       Registreerimine Teamsis

  I sessioon: Seadusandlus

  10:00 – 10:30     Ülevaade Eesti e – kaubandusest. Tõnu Väät, Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht

  10:30 – 11:00     Toiduseadusandlusest e-kauplejale. Katrin Lõhmus, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo juhataja

  11:00 – 11:30     Toidu müük ja reklaam e-kaubanduses ja nõuete järgimise järelevalvest. Kairi Ramjalg, Põllumajanduse- ja Toiduameti toiduosakonna juhataja

  11:30 – 12:00     Toit – tarbijakaitse ja reklaam. Birgit Valgus, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kaubandustalituse juhataja

  12:00 – 12:30     PAUS

  II session: Mõjutegurid

  12:30 – 13:00     E-poed ja käibemaks. Ain Ulmre, Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna käibemaksu peaspetsialist

  13:00 – 13:30     Ülepiiriline e-kaubandus. Kristina Vaksmaa, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti EL tarbija nõustamiskeskuse juhataja

  13:30 – 14:00     Toit pakiautomaati – millega peab arvestama. Mihkel Külaots, Omniva erakliendi
  turundusjuht

  14:00 – 14:20     Praktiline näide joogi e-kaubandusest. Piret Ahun, Öun Drinks OÜ tegevjuht

  14:20 – 14:40     Praktiline näide toidu e-kaubadusest. Mait Mäesalu, e-Coopi juht

  14:40 – 14:45     Päeva kokkuvõte

  *Korraldajal on õigus teha päevakavas muudatusi.

  Lae alla päevakava

  Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

  Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 70 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

  Lisainfo:  info@toiduteave.ee  või Kairi Birk, kairi@toiduliit.ee

  Registreerimisega seotud tehniline teave: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428