Infopäev 15.11.2024 veebis: Proovide võtmine

Proovide võtmine tootmiskeskkonnast üldhügieeni ja patogeenide seireks

Infopäev toimub maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

Korraldaja: EMÜ

Infopäeva eesmärgiks on tõsta toidutootjate teadlikkust toidu tootmiskeskkonnast proovide võtmise põhimõtetest ja meetoditest.

 

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

– Toidu tootmiskeskkonna hügieenitasemete hindamise meetodid ja proovivõtmise põhimõtted k.a. EVS-EN ISO 18593 tulenevad pinnakontaktmeetodid;
– Toidu tootmiskeskkonnast patogeenide tuvastamiseks kasutatavad meetodid ja proovide võtmise põhimõtted Listeria monocytogenes’e näitel;
– Hügieenitsoonide kontseptsioon ning sellest tulenev riskipõhine lähenemine proovide võtmisel;
– Biokirmete tuvastamise meetodid ja seonduvad proovivõtmise põhimõtted.

Ajakava:
09.00 – 10.30 õppetöö
10.30 – 10.45 paus
10.35 – 12.15 õppetöö

Õppejõud: MATI ROASTO Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise professor, dr (veterinaarmeditsiin)

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik sellest huvitatud isikud, nii ettevõtete esindajad kui ka füüsilised isikud. Infopäev on osalejale tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

Osalemine on vähese tähtsusega abi, abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt

https://www.fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

Lisainfo: EMÜ Avatud Ülikool, Karin Kiss, 53441844
karin.kiss@emu.ee

Infopäev 23.08.2024 veebis: Toiduhügieeni algkursus vene keeles

23.08.2024  veebis, Microsoft Teams keskkonnas

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Infopäev on mõeldud venekeelsele sihtrühmale, kellel on vajalik saada esmaseid teadmisi toiduhügieeni ja  -ohutuse kohta.

Registreerimine  SIIT lingilt

Päevakava

Koolitaja: Hilja Pillisner, toiduhügieeni koolitaja (Dokumendiabi OÜ)

10.00-11.30 loeng

Sissejuhatus, toitu käsitlevad õigusaktid, toiduhügieeni põhimõtted, toidukäitleja kohustused.

11.30-11.45 paus

11.45- 13.15 loeng

Enesekontroll, eeltingimusprogrammid ja HACCP; mikroorganismid, nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid; toidu kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja -infektsioonid.

13.15-13.45 Lõunapaus

13.45-14.45 loeng

Toidu füüsikaline, keemiline (s.h allergeenidega) ja mikrobioloogiline saastumine ning selle vältimine; puhastamine, desinfitseerimine ja kahjuritõrje; tootmisruumide korrashoid; isiklik hügieen.

14.45- 15.00 Küsimused-vastused

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

 

Lisainfo: Liina Laineveer, Eesti Toiduainetööstuse Liit, Tel. +372 6 484 978, liina.laineveer@toiduliit.ee

 

Infopäev 27.09 veebis: Toiduohutuskultuur

Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine toidukäitlemisettevõttes

Infopäev toimub maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

Korraldaja: EMÜ

Toiduhügieeni määruses 852/2004 on uue nõudena sees ettevõtte toiduohutuskultuuri kujundamine, säilitamine ning sellekohaste tõendite esitamine. Infopäeval tutvustatakse, milliseid on mõned võimalused toiduohutuskultuuri kujundamiseks ja hindamiseks ettevõttes.

 

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

– Toiduohutuskultuuriga seonduvad nõuded Codex Alimentarius toiduhügieeni standardis, EL määruse 852/2004 XI ptk, rahvusvahelistes standardites.
– Toiduohutuskultuuri kujundamine, säilitamine ja hindamine ettevõttes.
– Juhtkonna kohustused, töötajate roll toiduohutuskultuuri edendamisel.

Ajakava:
09.00 – 10.30 õppetöö
10.30 – 10.45 paus
10.35 – 12.15 õppetöö

Õppejõud: Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi veterinaarse biomeditsiini ja toiduhügieeni õppetooli lektor

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik sellest huvitatud isikud, nii ettevõtete esindajad kui ka füüsilised isikud. Infopäev on osalejale tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

Osalemine on vähese tähtsusega abi, abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt

https://www.fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

Lisainfo: EMÜ Avatud Ülikool, Karin Kiss, 53441844
karin.kiss@emu.ee