Infopäev 14.06.2024 veebis: Tapale suunatavate loomade ja lindude puhtus

14.06.24 Maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Infopäeva läbinu:
– on saanud ülevaate tapaloomade ja -lindude puhtuse olulisusest ja seonduvast seadusandlusest;
– oskab farmidele anda soovitusi tagamaks puhtad tapaloomade ja -linnud;
– on saanud ülevaate tapaloomade ja -lindude tapaeelsest ja -järgsest kontrollist;
– oskab teha patoloogiliste leidudega seotud lihakontrolli otsuseid;
– oskab ära tunda enam levinud parasitoose ja teab, millistel juhtudel on rümp ja siseorganid inimtoiduks kõlbmatud.

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

– Tapaloomade ja -lindude puhtuse olulisus ja seonduv seadusandlus;
– Puhaste tapaloomade ja -lindude tagamise põhilised punktid;
– Tapaloomade ja -lindude tapaeelne puhtuse kontroll ja puhastamise võimalused;
– Tapaloomade ja -lindude tapaeelse ja -järgne kontroll sh kontrolli meetodid;
– Tapaloomade ja -lindude tapajärgse kontrolli patoloogilised leiud ja nendega seotud lihakontrolli otsused (sh erinevate organite patoloogilised muutused, patoloogilise materjali võtmine laboratoorseteks uuringuteks);
– Tapaloomade ja -lindude tapajärgne kontroll, liha kaudu levivad parasitoosid ja nendega seotud lihakontrolli otsused (sh parasitaarsete haiguste korral esinevad patoloogilised muutused, patoloogilise materjali võtmine laboratoorseteks uuringuteks).

 Ajakava:

9.00-10.30 õppetöö
10.30-10.45 paus
10.45-12.15 õppetöö
12.15-12.45 paus
12.45-14.15 õppetöö

Lektorid:

MATI ROASTO Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise professor, dr (veterinaarmeditsiin)

TERJE ELIAS PhD, DVM Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi veterinaarse biomeditsiini ja toiduhügieeni õppetooli kaasprofessor

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud.

Ettevõtete jaoks ei ole see infopäev vähese tähtsusega abi.

Registreerumine ja lisateave Eesti Maaülikooli lehel