Viis Euroopa riiki on teatanud salmonelloosijuhtumitest, mida seostatakse Süüriast imporditud seesamipõhiste toodetega, nagu tahini ja halvaa. EFSA ja ECDC avaldasid kiire haiguspuhangu hinnangu (rapid outbreak assessment), milles jõuti järeldusele, et Euroopa Liidus on endiselt olemas nende toodetega seotud uute salmonelloosijuhtumite oht.

Taanis, Saksamaal, Hollandis, Norras ja Rootsis on alates 2019. aasta jaanuarist teatatud Salmonella enterica nakkusjuhtumitest 121 korral. Haiguspuhanguga on seotud mitu Salmonella serotüüpi – S. Mbandaka, S. Havana, S. Orion, S. Amsterdam, S. Senftenberg ja S. Kintambo.

Kuna tooted olid pakendatud tarbijapakendisse järeldati, et saastumine toimus enne Euroopa turule jõudmist. Kuigi kontrollimeetmeid on rakendatud alates 2020. aasta augustist, teatati juhtumitest veel ka 2021. aasta septembris. Põhjuseks võib olla asjaolu, et toodetel on pikk säilivusaeg ja neid hoitakse inimeste kodudes.

Täpsemalt on võimalik lugeda EFSA veebilehelt https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/en-6922

Allikas: EFSA uudiskiri