Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) avaldas 2023. aasta 19. aprillil ohutushinnangu bisfenool A (BPA) kasutamisele toiduga kokkupuutuvates materjalides.

BPA-d kasutatakse polükarbonaadi (plastiliik tähisega PC) ja epoksüvaikude valmistamisel. Polükarbonaadist võivad olla valmistatud näiteks korduvalt kasutatavad joogipudelid ja toidukarbid. Epoksüvaike kasutatakse konservitooside, toidu- ja joogipurkide ja vaatide sisepinnale kantava laki ja pinnakatte valmistamisel.

EFSA teadlased jõudsid järeldusele, et BPA-ga kokkupuude toidu kaudu kujutab terviseohtu inimestele kõigis vanuserühmades ning peamine terviseoht on mõju immuunsüsteemile. EFSA hinnangu aluseks on enam kui 800 teadusuuringut, mis on avaldatud peamiselt aastatel 2013−2018.

Uutele teaduslikele tõenditele tuginedes määrasid EFSA teadlased ainele uue TDI 0,2 nanogrammi (0,2 miljardikku grammist) kehakaalu kilogrammi kohta päevas. See asendab varasema ajutise TDI 4 mikrogrammi (4 miljondikku grammist) kehakaalu kilogrammi kohta päevas. Uus TDI on 20 000 korda väiksem kui senine ajutine TDI. TDI on hinnanguline ainekogus (väljendatud kehakaalu ühe kilogrammi kohta), mida võib elu jooksul märkimisväärse riskita iga päev tarbida.

EFSA teadusnõuannetele tuginedes peavad Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu liikmesriigid otsutama BPA uue piirmäära või muu spetsiifilise piirangu kehtestamise. BPA toitu eritumise määr on praegu reguleeritud Euroopa Komisjoni plaste käsitleva määrusega nr 10/2011 ja BPA kasutamist lakkides ja pinnetes käsitleva määrusega nr 2018/213.

EFSA teadusliku arvamuse täistekst (inglise keeles) on avaldatud EFSA kodulehel. Maaeluministeeriumi tellimusel tõlgitud bisfenool A (BPA) kasutamist käsitleva ohutushinnangu kokkuvõtet saab lugeda siit.