Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonnas on valminud järjekordne ülevaade Euroopa Liidu tasandil aktuaalsetest toidu ja sööda saasteainete teemadest. Ülevaadete eesmärk on anda ettevõtetele teavet arvamuse avaldamiseks ning vajadusel töö kohandamiseks uute nõuetega. Kokkuvõtetes räägitakse planeeritavatest muudatusest, tuuakse välja hiljuti jõustunud nõuded ning antakse viiteid olulistele teabeallikatele.

Keskkonnast tulenevate ja tööstuslike toidu saasteainete teemade värske ülevaate leiate SIIT.

Ülevaates tuuakse  seekord välja mineraalõlide, anorgaanilise arseeni ja nikli piirnormide ettepanekud. Samuti tutvustatakse arenguid dioksiinide ja dioksiinilaadsete PCB-de ning N-nitrosamiinide osas.

Põllumajanduslike toidu ja sööda saasteainete teemade värske ülevaate leiate SIIT.

Ülevaates tuuakse välja hiljuti jõustunud nõuded, mida on soovitatav järgida toodete nõuetekohasuse kontrollimiseks proovivõtul ja laborianalüüside tellimisel. Piirnormidega seotud muudatused on tulemas tungaltera/ergotsklerootsiumite ning – alkaloidide kohta. Infokirjas tuletatakse ka meelde, millised normid saasteainete määrusest on peagi jõustumas. Lisaks käsitletakse põllumajanduslike saasteainete ülevaates põhjalikult planeeritavaid muudatusi erivate söödas leiduvate saasteainete normide osas.

Käsitletavate teemade kohta sisendi andmise soovi, küsimuste ja ettepanekute korral võtke ühendust: Anneli Haugas anneli.haugas@agri.ee

Lisateavet saate ka Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kodulehelt: Saasteained