02.11.2022 Zoom-veebikeskkonnas 

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK)

Infopäeval käsitletakse erinevaid regulatsioonide muudatusi ja õigusakte, mis lähiajal toovad uusi nõudeid toidutootjatele ja -tööstustele. 

Jaotusmaterjalid

Päevakava

10.00 – 10.25     Metsade raadamise nõuete mõju toidutootjatele

Martti Mandel, nõunik põllumajandusküsimustes, Eesti alaline esindus Euroopa Liidu juures

10.25  – 10.45     Toidu reklaam lastele – Eesti Ringhäälingute Liidu eneseregulatsioon

Hanno Kindel, Eesti Ringhäälingute Liidu juht

10.45 – 11.00     Paus

11.00 – 13.20     Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna ülevaade toidu regulatsioonide muudatustest

  • Töötlemisfaktorite arvestamine töödeldud ja liittoitude puhul pestitsiidide jääkide analüüsimisel – Sille Vahter, peaspetsialist
  •  Muudatused toidu saasteainete valdkonna regulatsioonis – Sille Vahter, peaspetsialist
  • Kavandatavad muudatused müügipakendisse pakendamata toidu toidualases teabes – Hellika Kallaste, nõunik
  • Toiduga kokkupuutuvate materjalide õigusaktide muudatused ja arengud – Külli Suurvarik, nõunik
  • Ülevaade toidu rikastamise ja eritoidu määrustest ning muudatustest – Evelin Kivima, peaspetsialist

13.20 – 13.40     Põllumajandus- ja Toiduameti  ülevaade järelevalvest toiduohutuse tagamisel

Jaana Oona, PTA toiduosakonna juhtivspetsialist

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud.

Osalemise eest arvestatakse ettevõtetele vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 100 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

 

Lisainfo: Meeli Lindsaar, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja Toiduvaldkonna juhatuse liige, Tel 600 9349 / Mob 5087796, meeli@epkk.ee

Registreerimisega seotud teave: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428