Kõrgemad kvaliteedi ja ohutuse standardid piima tootmisel

03.06.2021 Zoom veebikeskkonnas

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Euroopa Liit annab võimaluse toetada kehtestatud nõuetest kõrgemate standardite väljatöötamist ja rakendamist. Mitmed riigid on selliseid võimalusi kasutanud, kvaliteedikavade tingimused on koostöös piima tootjate ja töötlejatega kokku lepitud ning nendest on saanud konkurentsieelis nii kodu- kui eksportturgudel. Ühtse ja kõrgema kvaliteedi saamiseks on oluline määratleda kindlad kvaliteedi ja ohutuse kriteeriumid toorpiimale. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsub kaasa mõtlema ja arutlema kvaliteedikava „Eesti Piim“ koostamise vajaduse ja sisu üle.

Jaotusmaterjalid

Kvaliteedikava väljatöötamine, rakendamine ja kontroll |  Liis Raska  Lae alla

Geograafilise tähise “Sõir” spetsifikaadi protseduur ja väljatöötamine |  Heili Sadam  Lae alla

Kvaliteedikavad piimale teiste riikide näidetel |  Kaie Laaneväli-Vinokurov Lae alla

Piima kõrgemad kvaliteedistandardid tagavad paremad majandustulemused |  Hardi Tamm Lae alla

Päevakava

Infopäeva päevakava*

9:00 – 10:00 Kvaliteedikava väljatöötamine, rakendamine ja kontroll

                   Liis Raska, Maaeluministeeriumi ekspordi ja turuarenduse büroo peaspetsialist

10:00 – 10:45 Euroopa Liidu kvaliteedikava geograafilise tähise “Sõir” spetsifikaadi protseduur ja väljatöötamine

                    Heili Sadam, BioCC OÜ toidutehnoloog

10:45 – 11:15 Kvaliteedikavad piimale teiste riikide näidetel

                    Kaie Laaneväli-Vinokurov, Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo

11:15 – 12:15 Piima kõrgemad kvaliteedistandardid tagavad paremad majandustulemused

                    Hardi Tamm, MTÜ Piimaklaster juhatuse liige

12:15  Arutelu ja infopäeva kokkuvõte

Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel ajakavas muudatusi

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

 

Lisainfo:  info@toiduteave.ee  või Meeli Lindsaar, meeli@epkk.ee