Pagaritoodete mikrobioloogia. Proovide võtmine mikrobioloogilisteks analüüsideks

05.05.2021, veebikeskkonnas Zoom

Korraldaja: BioCC OÜ

Läbiviijad: BioCC OÜ vanemteadur Epp Songisepp, teadurid Liis Lutter ja Liina Kuus.

Jaotusmaterjalid

Sekundaarse mikroobse saastumise põhiallikad pagaritööstuses |  Epp Songisepp  Lae alla

Päevakava

10:00-11:15 Ettekanne: Sekundaarse mikroobse saastuse põhiallikad pagari- ja kondiitritööstuses (1. osa)

11:15 -11:45 Õppevideo: hügieeniproovide võtmine analüüsimiseks

11:45 -12:00 Paus

12:00 -13:15 Ettekanne: Sekundaarse mikroobse saastuse põhiallikad pagari- ja kondiitritööstuses (2. osa)

Läbiviijad: vanemteadur Epp Songisepp, teadurid Liis Lutter ja Liina Kuus (BioCC OÜ).

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

 

Lisainfo:  info@toiduteave.ee  või Liina Kuus, BioCC OÜ tootmis- ja arendusjuht, liina.kuus@biocc.eu