05.-06.10.2022 Zoom veebikeskkonnas ja Tallinnas 

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Läbiviija: OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Infopäev on suunatud  toidu valdkonnaga seotud ja joogivee proovivõtjaks atesteerimisest huvitatud isikutele.

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse läbiviidava infopäeva eesmärgiks on osalejad ette valmistada joogiveest proovi võtjate atesteerimiseks. Infopäev koosneb kahest osas, mis toimuvad kahel järjestikkusel päeval – esimesel päeval loengud veebikeskkonnas ja teisel päeval proovivõtu praktiline õppus Tallinnas OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus ruumides, aadressil Marja 4d.

Atesteerimine ei ole infopäeva osa, kuid praktilise õppuse järel saab kohe teostada ka atesteerimise praktilise osa.

Registreerudes võtab osaleja vastutuse osaleda väljaõppes täies mahus, nii veebikeskkonnas toimuvates loengutes kui ka  praktilisel õppusel Tallinnas. Kohtade arv on piiratud.

Jaotusmaterjalid

Veeproovivõtmise ja proovivõtja vastutusega seotud õigusaktidest tulenevad nõuded. Laadi alla 

Joogivee proovide võtmine. Laadi alla

Põllumajandus- ja Toiduameti info ning juhendi „Toidu käitlemisel kasutatav vesi“ leiate siit

LISAINFOKS: Ülevaade hajaasustusega piirkondade kaevude ja joogiveesüsteemide seisukorra ja nendest võetava joogivee kvaliteedi kohta ning juhend hajaasustuspiirkonnas paiknevate majapidamiste kaevude joogivee nõuetekohasuse saavutamiseks ja terviseohutuse tagamiseks (2020)

Keskkonnaministeeriumi veebilehel

Päevakava

5.10.2022 (veebikoolitus, Zoom keskkonnas)

9:00 – 9:20 Sissejuhatus
9:20 – 10:30

Veeproovivõtmise ja proovivõtja vastutusega seotud õigusaktidest tulenevad nõuded.

Karin Pachel, TalTech

10:30 – 12:00

Joogivee kvaliteedi kontrollinõuded. Joogivee kvaliteedinäitajad ja tavapärased kvaliteediprobleemid. Joogivee proovivõtt ning kohapealsed mõõtmised. Proovide transport, käitlemine ja säilitamine.

Urmas Muinasmaa, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ

12:00 – 13:00 Paus
13:00 – 14:30

Joogivee tootmine pinnaveest ja põhjaveest.

Kristiina Soovik, AS Tallinna Vesi

6.10.2022 Marja 4d, Tallinn (Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ)

13:00 – 13:45 Praktiline õppus – joogivee proovivõtt tarbija kraanist.

Urmas Muinasmaa, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ

Laadi alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on osalejale tasuta.

Lisainfo: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428