Kõrgemad kvaliteedi ja ohutuse standardid liha tootmisel

07.05.2021 veebikeskkonnas

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Ühtse kvaliteedi saamiseks on oluline kokku leppida kindlates liha kvaliteedi ja ohutuse kriteeriumites. Euroopa Liit annab võimaluse toetada õigusaktidega sätestatud nõuetest kõrgemate standardite väljatöötamist ja rakendamist. Mitmed riigid on selliseid võimalusi kasutanud, kvaliteedikavad välja töötanud ning need edukalt oma promotsioonitegevuses konkurentsieelistena tööle pannud. Eestis on lihasektoris kaks kvaliteedikava – Liivimaa lihaveis ja Muhu liha. EPKK kutsub kuulama ja kaasa mõtlema. Kas ja miks on vaja Eestis veel ühte või mitut kvaliteedikava lihale? Infopäev on interaktiivne, lisaks ettekannetele on kavas ekspertide diskussioonid ja arutelud  kvaliteedikava „Eesti liha“ vajalikkusest.

Jaotusmaterjalid

Euroopa Liidu kvaliteedikavad |  Liis Raska  Lae alla

Siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavad ‒ osalemine ning nende raames toodetud toodete teavitamis- ja müügiedendustegevused |  Janeli Tikk  Lae alla

Kvaliteedikava “Eesti Liha” |  Kaie Laaneväli-Vinokurov  Lae alla

Rohumaaveise kvaliteedikavast Airi Külvet Lae alla

 

Päevakava

Infopäev algab 10:00

Käsitletavad teemad ja esinejad*:

10:00 – 10:45  Tootjaorganisatsioon „Eesti liha“ või kvaliteedikava „Eesti liha” – Kaie Laaneväli-Vinokurov, Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo

11:00 – 12:15  Kvaliteedikava väljatöötamine, rakendamine ja kontroll – Airi Külvet (MTÜ Liivimaa lihaveis), Liis Raska (Maaeluministeeriumi ekspordi ja turuarenduse büroo peaspetsialist) ning Madis Võikar (Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo peaspetsialist)

12:30 – 13:00  Teiste riikide kvaliteedikavade ülevaade – Katrin Tähepõld, lambakasvatuskonsulent

13:00 – 13:15  Arutelu

* Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel ajakavas muudatusi

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

Lisainfo:  info@toiduteave.ee  või Meeli Lindsaar, meeli@epkk.ee