Toiduvaldkonna õigusaktid ja järelevalve – arengud ja uudised   

07.11.2023 veebis, zoom-keskkonnas

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Infopäeval käsitletakse erinevaid regulatsioonide muudatusi ja õigusakte, mis lähiajal toovad uusi nõudeid toidutootjatele ja -tööstustele ning antakse ülevaade toidutootjate ja -tööstuste juurest tehtud riiklikust järelevalvest. Infopäeval astuvad üles Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ning Põllumajandus- ja Toiduameti esindajad.   

Jaotusmaterjalid

Päevakava

10.00-11.20 Põllumajandus- ja Toiduameti ülevaade toidu kvaliteedi järelevalvest:

  • Üldine turukorraldus. Aivar Alt, PTA turukorralduse osakonna juhtivspetsialist
  • Geograafiline tähis ja geograafilise tähisega koostisosa kasutamine toidu koostises. Kadri Pajur, PTA alkoholi ja kaitstud geograafiliste tähiste järelevalve peaspetsialist
  • Puu- ja köögivilja märgistamise erinõuded. Marika Arula, PTA värske puu- ja köögivilja turustamise nõunik

11.20 – 13.30 Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ülevaade õigusaktidest:

  • Toiduseaduse muudatused hädaolukorra seaduse kontekstis. Toomas Unt, ReM kriisijuht
  • Kavandatavad muudatused müügipakendisse pakendamata toidu toidualases teabes. Hellika Kallaste, ReM toiduohutuse osakonna nõunik
  • Plastimääruse muudatus. Külli Suurvarik, ReM toiduohutuse osakonna nõunik
  • Lisaainete määruse muudatus – nitraatide piirnormide muudatus. Külli Suurvarik, ReM toiduohutuse osakonna nõunik
  • Hommikusöögi direktiivide muudatused. Evelin Kivima, ReM toiduohutuse osakonna peaspetsialist
  • Genotoksiliste kantserogeenidega seotud toidu saastumisjuhtumite lahendamine EL-is. Sille Vahter, ReM toiduohutuse osakonna peaspetsialist

 

*Korraldajal on õigus teha päevakavas muudatusi.

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 100 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

 

Lisainfo: Helen Orutar, EPKK projektijuht, e-post: helen@epkk.ee, tel: 5353 4329

Registreerumisega seonduv tehniline teave: Kairi Ringo, kairi.ringo@toiduteave.ee, tel: 506 3428