13.12.2023 veebis, zoom-keskkonnas

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Toiduseaduse ja tarbijakaitse nõuete kohaselt on tähtsaim reegel – toidualane teave peab olema täpne, selge ja tarbijale kergesti arusaadav. Kas see on alati nii? Kohustuslik märgistusteave tähendab, et toidu märgistamisel tuleb ära näidata energia- ja toitainete sisaldus, koostisosad, säilimisaeg ja –tingimused. Vabatahtlikult võib esitada muudki infot, siiski silmas pidades, et info on tõene ega eksita tarbijat. Eestis ei ole ühtegi tarbijate huvide eest seisvat esindusorganisatsiooni, tühimikku toidu valdkonnas püüab täita toidupolitseiks kutsutud Fuudish. Mis ülesanne jääb Fuudishi kõrval riiklikule järelevalvele? Lisaks antakse infopäeval ülevaade millised on lähiaja muudatused suitsupreparaatide kasutamise tingimustes ning mida peab teadma, kui soovitakse viidata probiootikumide  kasutamisele tootes. 

Jaotusmaterjalid

Päevakava

Infopäev toimub kell 10.00 – 12.30

PÄEVAKAVAS

Plekid toidualase teabe märgistamisel, kogemused Fuudishi näitel. 

                  Liis Tuur, Fuudish´i toiduekspert

Toidualase teabe kontrolli tulemused ning muudatused kontrollide planeerimisel. 

                  Tiiu Rand, Põllumajandus-ja Toiduameti toidu osakonna nõunik

Teave suitsutuspreparaatide-esmatoodete võimalikust keelustamisest. 

                  Maia Radin, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna valdkonnajuht

Tervisealase väite “probiootikum” kasutamine toidualases teabes. 

                 Külli Johanson, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

Teadmusiirde pikaajalise programmi toiduvaldkonna sündmused aastal 2024. 

                  Meeli Lindsaar, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja toiduvaldkonna juht

 

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

 

Lisainfo: Helen Orutar, EPKK projektijuht, e-post: helen@epkk.ee, tel: 5353 4329