Hea hügieenitava juhendite tutvustus väikekäitlejatele

15.10.2020, Tartus ERM-i seminariruumis Helmi Kurrik

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Hea hügieenitava eesmärgiks on selgitada õigusaktist tulenevaid nõudeid ja ühtlustada nõuetest arusaamist. EPKK on tänaseks välja töötanud juhendid väikekäitlejatele kolmes valdkonnas: piimatöötlejatele, puu- ja köögiviljade töötlejatele ning pagari– ja kondiitritoodete valmistajatele.  Juhendite järgimine on vabatahtlik ning juhenditel pole otseselt õiguslikku jõudu, kuid need ühtlustavad hea hügieenitava nõuetest arusaamist ja viitavad teemadele, millele töötlemisettevõtet rajades tuleb nii või teisiti mõelda. Lihtsustamaks enesekontrolliplaani dokumentatsiooni loomist on juhendi lõpus elektrooniliselt täidetav vorm, mida on võimalik kohandada vastavalt oma ettevõttele.

Infopäeval tutvustatakse veebipõhiseid hea hügieenitava juhendeid, räägitakse toiduhügieeni- ja enesekontrollinõuete rakendamisest praktikas ning Veterinaar– ja Toiduameti tegevusest nõuete täitmise kontrollimisel.

Koroonaviiruse Covid-19 leviku tõttu riigis tuleb arvestada järgmisega.

  • Covid-19ga seotud olukorra muutumisel võib juhtuda, et peame infopäeva ära jätma. Sellisel juhul teavitame registreerunuid sellest meilitsi või telefonitsi.
  • Tagame ruumides inimeste hajutatuse.  Pakume käte desinfitseerimise võimalust ja kaitsemaske.

Päevakava

Tervituskohvi pakume alates 11.45st

12:00 – 13:15 Veterinaar- ja Toiduameti tegevused – järelevalve ja nõustamine. Mille vastu kõige enam eksitakse ja kuidas vigu vältida? Hea hügieenitava, kui abimaterjal nõuete täitmisel.

Kairi Sisask, VTA mitteloomse ja kombineeritud toidu peaspetsialist

13:15 – 14:00 Hügieeninõuded väikekäitlejatele. Kuidas täita enesekontrolliplaani ja HACCP nõudeid, praktilised näited elust enesest.

Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli lektor

14:00 – 14:20 – Kohvipaus

14:20 – 15:50 – Katrin Laikoja loeng jätkub

Käsitletakse materjale:

http://epkk.ee/heatavajuhend/piimatootleja/

http://epkk.ee/heatavajuhend/pagarikoda/

http://epkk.ee/heatavajuhend/pktootleja/

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Info: info@epkk.ee, tel 600 9349