21.03 Tallinnas, Kreutzwald hotelli konverentsisaalis, Endla 23, http://www.kreutzwaldhotel.com/et/content/kreutzwald-hotel-tallinn-1

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Käsitletakse erinevaid uusi toiduohutuse õigusakte. Neid, mis on lähiajal jõustunud või jõustuvad, samuti neid, mis on vastuvõtmise või aruteluetapis. Ettekandeid teevad ja küsimustele vastavad Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna ametnikud.

 

Lae alla infopäeva materjalid
  • Päevakava. Lae alla PDF
  • Maia Radin „Akrüülamiid“. Lae alla PDF
  • Ebe Meitern „Uuendtoit“. Lae alla PDF
  • Martin Minjajev „Ametlik kontroll“. Lae alla PDF
  • Külli Johanson „Toitumisalase teabe esitamine. Toidu päritolu või lähtekoha esitamine“. Lae alla PDF
  • Külli Suurvarik „Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon“. Lae alla PDF
  • Ingrid Vesmes „Hügieeninõuete ja toiduseaduse planeeritavad muudatused“. Lae alla PDF
Päevakava

10.00-10.30 Kogunemine, registreerimine, hommikukohv

10.30 – 11.30 Akrüülamiid

Akrüülamiid tekib peamiselt kõrge süsivesikute ja madala valgusisaldusega taimsete toitude kuumtöötlemisel (üle 120 °C; madala niiskusesisalduse juures), eelkõige röstimisel, küpsetamisel ja praadimisel. Euroopa Toiduohutusameti hinnangu kohaselt tõstab akrüülamiid vähi haigestumise riski kõikides vanusegruppides. Alates 2005. aastast on tootjad teinud erinevaid vabatahtlikke tegevusi, et vähendada akrüülamiidi sisaldust toidus. 2017. a muudetakse akrüülamiidi vältimise ja vähendamise meetmete rakendamine Euroopa Liidus kohustuslikuks. Meetmeid peavad rakendama ettevõtted, kes tegelevad kartulipõhiste toodete, teraviljapõhiste toodete, kohvi, kohviasendajate või imikutoitude tootmisega aga ka toitlustusettevõtted ning majutusasutused.

Maia Radin, toidujärelevalve büroo juhataja

11.30-12.00 Uuendtoit

Uuendtoit on toit, mida enne 15.05.1997. a ei ole Euroopa Liidus olulisel määral toiduks kasutatud. Uuendtoidu valdkonna reguleerimiseks kohaldub alates 1. jaanuarist 2018. a uus EL määrus nr 2015/2283. See muudab oluliselt kogu valdkonna regulatsiooni, täiendab uuendtoidu mõistet, ajakohastab ja lihtsustab uuendtoidu turule lubamise protseduuri.

Ebe Meitern, toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

12.00 – 12.30 Ametlik kontroll

Eelnõud, mis käsitleb järelevalveasutuse poolt tehtavat ametlikku kontrolli ja muid toiminguid on Euroopa Liidus kaua arutatud. Nüüdseks on eelnõu jõudnud Euroopa Parlamenti. Määrus hõlmab toidu ja sööda ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise ja taimekaitsevahendite, mahepõllumajanduse ning kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste valdkondi. Määrus käsitleb muuhulgas järelevalvekorraldust (s.h laboreid), järelevalvetasusid ning rikkumise korral rakendatavaid meetmeid. Martin Minjajev, toiduohutuse osakonna juhataja

12.30-13.15 Lõuna

13.15-14.15 Toitumisalase teabe esitamine. Toidu päritolu või lähtekoha esitamine.

Alates 13. detsembrist 2016. a on kohustuslik toitumisalase teabe esitamine. Toitumisalane teave on mis tahes info, mis käsitleb toidu energiasisaldust (kalorsust) või toitaineid (valgud, süsivesikud, rasvad, kiudained, vitamiinid, mineraalained). Kuidas tuleb toitumisalast teavet esitada? Millele tähelepanu pöörata? Milline vabatahtlik toitumisalane teave on lubatud?

Toidu päritolu või lähtekoha esitamise kohta kehtivad erinevad üle-euroopalised reeglid. Lisaks on mõned liikmesriigid kehtestanud riigisiseseid nõudeid. Arutluse all on eelnõu vabatahtliku päritolualase teabega seotud eksitamise vältimiseks.

Külli Johanson, toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

14.15-14.45 Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon.

Toiduga kokkupuutuva plastmaterjali või –toote vastavust ELi õigusaktidele saab tagada üksnes juhul, kui tarneahelas toimub asjakohane teabevahetus tarnija ja kliendi vahel. Infopäeval tutvustatakse plastmaterjalide vastavusdeklaratsiooni juhendi põhimõtteid. Vastavusdeklaratsioon on dokument, mille tarnija edastab oma kliendile turustamisetappides, mis eelnevad jaemüügile.

Külli Suurvarik, toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

14.45-15.15 Kohvipaus

15.15-16.15 Hügieeninõuete ja toiduseaduse planeeritavad muudatused

Hügieenimäärused 852/2004 ja 853/2004 annavad võimaluse kehtestada erisused teatud ettevõtetele ehituse, projektlahenduse ja seadmete nõuete osas. Peamiselt on erisused suunatud väikesematele ettevõtetele s.h väiketapamajadele. Kokku on vaja leppida konkreetsed erisused ning määratleda ettevõtted, millistele need kehtivad. Seoses sellega on vaja muuta ka toiduseadust. Samuti on arutluse all eraelamus käideldud loomse toidu turustamise võimalused majandustegevusteate alusel.

Ingrid Vesmes, toiduhügieeni büroo juhataja

Infopäevad toimuvad MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäev on sihtrühmale tasuta (kui vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud). Infopäevade sihtrühmaks on toidu tootmise ja töötlemisega ning toidu töötlemisega tegelevad füüsilised isikud ja ettevõtted (v.a kala- ja kalatoodete valdkond). Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 70 eurot ühe osaleva inimese kohta.

Info: info@toiduteave.ee, tel 6 484 978