25.04 Tallinnas, Tallinna Teeninduskoolis, Majaka 2

https://uus.teeninduskool.ee/?page_id=5321 

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldab infopäeva toitu valmistavatele ja töötlevatele ettevõtetele, et tutvustada erinevaid toidu ohutuse ja kvaliteedi juhtimise süsteeme. Infopäeva eesmärgiks on anda osalejatele praktiline ülevaade erinevatel standarditel põhinevatest juhtimissüsteemidest, tutvustada nende juurutamise põhimõtteid ja võimalusi. Käsitleme nt ISO 9001 (Quality management system), ISO 22 000 (Food safety management), FSSC 22000 (Food Safety System Certification), BRC (British Retail Consortium), IFS (International Featured Standard) standardite nõudeid sh tuues välja nende erinevused. Tutvustame sertifitseerimise süsteemi ning arutleme, milline on standardite rakendamisest saadav kasu ettevõttele.

Põhilektoriks on Erki Kippasto, Procept Consult OÜ, tegevjuht-konsultant.

Lae alla infopäeva materjalid

  • Päevakava. Lae alla PDF
  • Erki Kippasto „Ülevaade standarditel põhinevatest toidu ohutuse ja kvaliteedi juhtimise süsteemidest“. Lae alla PDF
  • Kairit Luhakooder „Milline on standardite rakendamisest saadav kasu ettevõttele-ettevõtja vaade“. Lae alla PDF
  • Priit Dreimann “Milline on standardite rakendamisest saadav kasu ettevõttele-ettevõtja vaade“. Lae alla PDF
  • Martin Minjajev  „Milline on standardite rakendamisest saadav kasu ettevõttele- avaliku sektori vaade”“. Lae alla PDF

Päevakava

9:30–10:00      Osalejate registreerimine, tervituskohv

10:00-10:05        Avamine, sissejuhatus infopäeva.

Heneli Lamp, Eesti Toiduainetööstuse Liit

10:05–10:30    Mida kujutab endast toiduohutuse juhtimissüsteem, milleks seda vaja?

Millised on toiduohutuse juhtimissüsteemi standardid ja kuidas neid võrrelda? Kuidas valida enda jaoks sobiv standard? Millist kasu toob toiduohutuse juhtimissüsteemi rakendamine? Millised on sammud, kulutused ja takistused  toiduohutuse juhtimissüsteemi arendamisel ja sertifitseerimisel? 

Erki Kippasto, Procept Consult OÜ, tegevjuht-konsultant

10:30–12:20   Millised on tuntumad standarditel põhinevad juhtimissüsteemid? Ülevaade

Toiduohutuse poliitika ja ettevõtte konteksti analüüs. Toiduohutuse eesmärgid, mõõdikud ja tegevuskava. HACCP, VACCP, TACCP, HARPC tähendus ja rakendamine. Juhtkonnapoolne ülevaatus. Toiduohutuse juhtimissüsteemi verifitseerimine ja valideerimine.

Erki Kippasto, Procept Consult OÜ, tegevjuht-konsultant

12:20-13:00        Lõuna

13:00-14:00     Millised on tuntumad standarditel põhinevad juhtimissüsteemid? Ülevaade (jätkub)

Töötajate ning ettevõtte nimel tegutsevate isikute teadlikkus ja pädevus. Seire ja kontrolltegevuste tõhus rakendamine. Keemilise, füüsikalise, allergeenidega saastumise vältimise meetmed. Toidu ehtsus, õiguspärasus ja toidu kaitse.

Erki Kippasto, Procept Consult OÜ, tegevjuht-konsultant

14:00-14:45     Kuidas standardile vastavat juhtimissüsteemi üles ehitada?

Toiduohutuse juhtimissüsteemi arendusprojekti juhtimine. Rollid, tegevused, ajakulu.

Erki Kippasto, Procept Consult OÜ, tegevjuht-konsultant

14:45-15:00      Energiapaus

15:00–15:30   Kuidas toimub sõltumatu auditeerimine ja sertifitseerimine?

Ülevaade Eestis tegutsevatest sertifitseerimisasutustest. Ülevaade erinevate standardite hindamissüsteemis ja sertifitseerimisprotsessi eripäradest.

Erki Kippasto, Procept Consult OÜ, tegevjuht-konsultant

15:30-16:15     Milline on standardite rakendamisest saadav kasu ettevõttele-ettevõtja vaade?

Kairit Luhakooder, Solina Group, kvaliteedijuht

Priit Dreimann, HKScan Estonia, kvaliteedijuht

16:15-16:45     Milline on standardite rakendamisest saadav kasu ettevõttele- avaliku sektori vaade?

Martin Minjajev, Maaeluministeerium, toiduohutuse osakonna juhataja

16:45-17:00        Küsimustele vastamine, infopäeva lõpp

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

 

Lisainfo: info@toiduteave.ee või Heneli Lamp (Eesti Toiduainetööstuse Liit, tel 52 76 399, henelilamp@gmail.com )