25.05.2017 Tartus, kell 10.00- 16.00, Tartu Teaduspark Riia mnt 181A

Korraldaja: Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus

Käsitletavad teemad: mikrobioloogilised ohud toiduainetetööstuses sh levinumad patogeenid; juuretised ja juuretiste käsitlemine ettevõtetes (sh hügieen); ISO standardid mikrobioloogilistele analüüsidele; proovide võtmine, säilitamine, transportimine, käsitlemine mikrobioloogiliseks analüüsideks.
Infopäev hõlmab loengut ja praktilist osa laboris.

Läbiviijad: OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus

Epp Songisepp, PhD; Priit Elias, PhD; Liina Sadam

Lae alla infopäeva materjalid
  • Päevakava. Lae alla PDF
  • Epp Songisepp, PhD „Mikrobioloogilised ohud toiduainetetööstuses: Tootmishügieen“ Lae alla PDF
  • Epp Songisepp, PhD „Mikrobioloogilised ohud toiduainetetööstuses: Tooraine“ Lae alla PDF
  • Epp Songisepp, PhD „Mikrobioloogilised ohud toiduainetetööstuses: Levinumad patogeenid“  Lae alla PDF
  • Epp Songisepp, PhD „Mikrobioloogilised ohud toiduainetetööstuses: Biokile“ Lae alla PDF
  • Epp Songisepp, PhD „Juuretised ja juuretiste käsitlemine ettevõttes“ Lae alla PDF
  • Priit Elias, PhD „Termotolerantsed bakterid piimas ja teistes toidutoormetes ning biokirme osa selles“ Lae alla PDF
  • Epp Songisepp, PhD „ISO standardid mikrobioloogilistele analüüsidele. Analüüsitulemuste interpretatsioon.“ Lae alla PDF
  • Epp Songisepp, PhD „Mikrobioloogiliste analüüside teostamine vastavalt kehtivatele standarditele. Proovide võtmine“ Lae alla PDF
Päevakava

9.30-10.00 Registreerimine, hommikukohv

10.00-10.45 Mikrobioloogilised ohud toiduainetetööstuses (hügieen, biokile, tooraine, töötaja jne)

10.45-11.30 Mikrobioloogilised ohud toiduainetetööstuses (sh levinud patogeenid)

11.30-12.15 Juuretised ja juuretiste käsitlemine ettevõttes (sh hügieen)

12.15-13.00 Lõuna

13.00-13.45 ISO standardid mikrobioloogilistele analüüsidele. Kuidas leida sobilikke standardeid ja neid õigesti kasutada. Analüüsitulemuste interpretatsioon.
Praktiline osa laboris

13.45 -15.00 Mikrobioloogiliste analüüside teostamine vastavalt kehtivatele standarditele (proovide võtmine, säilitamine, transportimine, teostamine ja utiliseerimine).

15.00- 15.15 Kohvipaus

15.15- 16.00 Arutelu, küsimustele vastamine

Infopäevad toimuvad MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäev on sihtrühmale tasuta (kui vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud). Infopäevade sihtrühmaks on toidu tootmise ja töötlemisega ning toidu töötlemisega tegelevad füüsilised isikud ja ettevõtted (v.a kala- ja kalatoodete valdkond). Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta.

Info: +372 5309 7945,  Liina Sadam