Toimumise aeg: 26. november 2019, kell 10:00-16:30

Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool, Majaka 2, Tallinn, https://uus.teeninduskool.ee/?page_id=5321

 

Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldab koostöös Maaeluministeerumi ning Veterinaar-ja Toiduametiga infopäeva toitu valmistavatele ja töötlevatele ettevõtetele, et käsitleda toidualase teabe esitamise ja märgistamise nõudeid.

Infopäev on mõeldud neile, kellel märgistamise alusteadmised juba olemas. Keskendume teemadele, mille vastu on kas viimasel ajal enim huvi tuntud või mille osas enim eksimusi täheldatud. Näiteks käsitleme päeva esimeses pooles loenguformaadis toidu seaduslikke nimetusi, lisaainete kasutamist ning toitumis-ja tervisealaseid väiteid. Päeva teine pool on praktilisem, kus rühmatööna tuleb koostada nõuetekohane märgistus. Ühise aruteluna analüüsime leitud lahendusi, vastame küsimustele, jagame üksteise kogemusi.

Jaotusmaterjalid

Toidualase teabe esitamine | Külli Johanson     Lae alla

Toitumisalase teabe esitamine | Külli Johanson     Lae alla

Tõenduspõhised toitumis- ja tervisealased väited | Evelin Kivima    Lae alla

Toidu seaduslikud nimetused | Külli Suurvarik     Lae alla

Lisaained ja nende kasutamine | Annika Leis     Lae alla

Toitumis- ja tervisealased väited praktikas | Tiiu Rand      Lae alla

 

Päevakava

9:30–10:00      Osalejate registreerimine, tervituskohv

10:00-10:05        Avamine, sissejuhatus infopäeva

Heneli Lamp, Eesti Toiduainetööstuse Liit

10:05–10:25   Toidu seaduslikud nimetused

Külli Suurvarik, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

10:25–11:15     Lisaained ja nende kasutamine

Annika Leis, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

11:15-12:00     Toitumis- ja tervisealased väited

Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna nõunik

12:00-12:45     Lõuna

12:45-13:00     Rühmatöö tutvustus. Märgistuse koostamiseks abimaterjalide jagamine

NB! Osalejatel palutakse praktilise töö jaoks võimalusel kaasa võtta sülearvuti

Külli Johanson, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna nõunik

13:00-14:45      Rühmatöö

14:45-15:00      Energiapaus

15:00-16:15      Rühmatöö tulemuste esitamine, analüüsimine, arutelu

16:15-16:30      Küsimustele vastamine, infopäeva lõpp

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

Lisainfo: info@toiduteave.ee või Heneli Lamp (Eesti Toiduainetööstuse Liit, tel 52 76 399, henelilamp@gmail.com )