29.11.2018, Tartus, Tartu Teaduspark Riia mnt 181A

Käsitletakse piima ja piimatoodete rasvhappelisest koostisest, piima laapumisomadustest ning keemilistest ühenditest tulenevaid kvaliteeti mõjutavaid tegureid ja ohtusid. Mikrobioloogilistest teguritest on vaatluse all psührotroofsed bakterid ja klostriidid.  Vaadeldakse piima ja selle töötlemisvõtete mõju erinevate toodete valmistamisel nende bakterite ainevahetusele ja paljunemisele ning lõpptulemusena toodete kvaliteedile ja ohutusele.

Lae alla jaotusmaterjalid

  • Merike Henno “Toorpiima kvaliteet – piima laapumisomadused.” Lae alla PDF
  • Merike Henno “Toorpiima kvaliteet – piimarasva rasvhapped.”  Lae alla PDF
  • Priit Elias “Psührotroofsed bakterid, nende mõju piima ja piimatoodete kvaliteedile ning ohutusele.”  Lae alla PDF
  • Priit Elias „Klostriidid, nende mõju piima ja piimatoodete kvaliteedile ning ohutusele.“ Lae alla PDF

 

Päevakava

9.30-10.00      Registreerimine, hommikukohv

10.00-10.45    Toorpiima kvaliteet – piima laapumisomadused. Merike Henno, PhD

10.45-11.00    Kohvipaus

11.00-11.45    Toorpiima kvaliteet – piimarasva rasvhapped. Merike Henno, PhD

11.45-13.00    Keemilised terviseohud piimas ja piimatoodetes. Tõnu Püssa, PhD

13.00- 13.45   Lõuna

13.45-14.30    Psührotroofsed bakterid, nende mõju piima ja piimatoodete kvaliteedile ning ohutusele. Priit Elias, PhD

14.30 -14.45   Kohvipaus

14.45-15.30    Klostriidid, nende mõju piima ja piimatoodete kvaliteedile ning ohutusele. Priit Elias, PhD

15.30- 16.00   Arutelu, küsimustele vastamine

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta. Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud.